Fukushima sprider radioaktivitet över hela jordklotet

28.06.2014 18:04

Hej! I gårdagens TV-program ”Dokument utifrån” fick min fru och jag en kalldusch, programmet handlade om Fukushima och den radioaktivitet som sprids över hela jordklotet från denna katastrof. Ni som inte såg programmet, gör det!!!!

https://www.svt.se/dokument-utifran/se-program/del-1-1723?autostart=true

 

Vi har en USA-tillverkad radioaktivitetsmätare av god kvalitet som mäter och lagrar mätresultat kontinuerligt. Vis av erfarenheten om att man inte kan lita på myndigheter, i synnerhet inte på Strålsäkerhetsmyndigheten när det gäller strålning från trådlös teknik, så har jag ändå varit naiv nog att tro på de årsdoser av joniserande strålning som SSM beskriver som ”normala doser i Sverige”, på sin hemsida. Det gör jag inte längre!

 

SSM anger att arbetare i yrken med strålning får maximalt utsättas för 500 milliSivert per år, medan det för allmänheten anges ett värde på 1 mS/år (hur kan en arbetare tåla så mycket mer?).

 

1 mS/år motsvarar 0,11 mikroSivert per timma. Vår mätare visar de senaste dygnen just 0,11 µS/h, med en högsta indikering i år, som inträffade den 20/2 mellan kl 0500 och 0600 på morgonen, med värdet 0,31 µS/h. Instrumentet har inte visat lägre i år än 0,10 µS/h men väl högre och alltså toppen var 0,31 µS/h, vilket motsvarar ca 2,72 mS/år.  

 

Detta är alltså den radioaktivitet som finns i vår miljö, om man sedan t ex utsätts för röntgenstrålning på lasaretten och hos tandläkaren så ska den extra dosen innefattas i ovan angivna värden (då blir det kraftigt överskridande värden vi utsätts för).

 

Min undran är, hur såg det ut innan Tjernobyl, Fukushima och atombombsproven på 50 – 60-talet? Enligt japanerna i programmet ska Japan ligga på mellan 0,04 – 0,05 µS/h normalt (innan Fukushima). Japan har nu ett gränsvärde på 0,23 µS/h = 2 mS/år. Ryssarna har satt ett värde på 3 mS/år som riskzon utanför Tjernobyl, innanför denna zon får ingen bo.

 

Programmet visar att stråket genom lufthavet går från Japan, över USA och vidare över Norge och Sverige. I Norge beskylls nu den omfattande granskogsdöden på just Fukushima, se https://www.bt.no/nyheter/lokalt/Mener-brun-skog-skyldes-atomulykke-3143568.html#.U6g-oVJZpKY. Våra träd i Sverige ser inte heller för vackra ut!

 

Så kära kärnkraftsvänner, är det inte dags att krypa till korset nu och erkänna att ni har haft fel? Om Schweiz och Tyskland kan skrota kärnkraften på kort tid, varför inte vi? Det handlar ju faktiskt om själva livet…..

 

Bara min kraftiga förkylning gått över så ska jag ge mig ut och mäta joniserande strålning utomhus och på andra platser, jag litar som sagt inte alls på SSM!

I programmet framgår det att även japanska myndighetspersoner försöker förringa strålningen, medan allmänheten, vissa forskare och mätgrupper som bildats tar detta på fullt allvar, känns det igen?

 

I bilaga ett häfte jag gjorde om alternativ till kärnkraft, kanske kan vara intressant att använda för att belasta politiker med inför höstens val…(häftet var upparbetat innan Fukushima).

M v h  Kalle Hellberg