Frukt och grönt har vattnats ur

21.08.2016 18:14 < 20 maj, 2006
Tomater tillhör de populära grönsaker vars näringsvärde har minskat.

Tomater tillhör de populära grönsaker vars näringsvärde har minskat.

Färsk frukt och grönsaker är fortfarande mycket viktiga näringskällor men kanske inte fullt så med nyttiga som vi trott.

– Detta är sånt vi pratar om över kaffet i pausen mellan olika EU-möten, alla famlar, säger Irene Mattisson som ansvarar för Livsmedelsverkets kostdatabas.

Hon efterlyser mer pengar till analyser.

– Det kan låta konstigt men faktum är att vi inte vet särskilt väl hur mycket näringsämnen som finns i maten. Analyserna är dyra, definitionerna skiljer sig mellan länder och forskningspengarna går till annat.

Nu har i alla fall forskare vid Texas-universitetet i Austin använt det amerikanska Jordbruksdepartementets databas för att med avancerade metoder få en bild av hur näringsinnehållet i 43 vanliga frukter och grönsaker ändrats mellan åren 1950 och 1999.

Slutsatsen, som publicerats i Journal of the american college of nutrition, blev en statistiskt säker minskning av sex av 13 undersökta näringsämnen: protein,
kalcium, fosfor, järn, riboflavin och c-vitamin.

En försiktig bedömning visade att halterna av riboflavin minskat med 38 procent medan övriga
näringsämnen sjunkit med mellan 6 och 16 procent.
Minus noterades även för A-vitamin, niacin och fett men förändrade mätmetoder gjorde dessa resultat mer osäkra. Det gäller även en observerad ökning av energi- och kolhydratinnehållet.

Forskarna vågar inte dra säkra slutsatser om enskilda grödor men resultaten antyder omfattande näringstapp i storsäljare som broccoli, majs, vitkål och
tomater.

Vitaminet tiamin hade däremot ökat och det menar forskningsledaren Donald Davis talar emot att enda orsaken skulle vara utarmade jordar. Hans huvudförklaring är i stället att näringsinnehållet försummats under decennier av växtförädling med ensidig inriktning på hög avkastning.

Exempelvis hade kalciumhalten i morötter minskat dramatiskt medan halten av betakaroten ökat vilket sannolikt är en positiv bieffekt av att man förädlat fram färgglada grönsaker.

Donald Davis menar att en frukt innehåller ungefär lika mycket näring som 1950, men att näringsämnena glesats ut när frukten blivit större och mer vattenstinn.

Den amerikanska studien bekräftar nio år gamla resultat för perioden 1930 till 1980 från Cornell-
universitetet. Den gången fann forskarna även oroande minskningar av magnesium, koppar och natrium. Gamla data för dessa mineraler saknas dock i USA.

Inför andra världskriget och hotet om en tysk ubåtsblockad blev det en överlevnadsfråga för Storbritannien att själv lyckas föda civila och soldater. Följden blev en väldig satsning på näringslära som lämnat efter sig världsunika kostdata.

I studier publicerade i tidskriften Nutrition and health och av välrenommerade Food Commission har dietisten David Thomas dykt ner i databanken och funnit kraftiga fall av mineralinnehållet i 27 sorters grönsaker och 17 sorters frukt mellan 1940 och 2002. Kalciumhalten hade exempelvis minskat med 46 procent i grönsaker och 16 procent i frukt medan magnesium minskat med 24 respektive 16 procent.

– Resultaten visar på en betydande förlust av mineraler i varje undergrupp av livsmedel som undersökts, förklarar David Thomas i ett mejl till SvD. Idag måste man äta fyra morötter för att få i sig lika mycket magnesium som en morot gav 1940.

– Särskilt oroande är minskningen av olika spårämnen.
David Thomas rapport har vållat debatt i England om hur utarmning av råvaror bidrar till övervikt och ohälsa.

Men varken Livsmedelsverket eller Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har studerat frågan.

– Det här är nytt för mig, säger Livsmedelsverkets generaldirektör Inger Andersson.

Professor Per Åman på SLU påpekar att det finns stora metodproblem när man jämför så gamla data med nya.

– Men resultatet är inte konstigt i sig. En förädling inriktad på ökad avkastning skulle kunna ge mer stärkelse och protein men mindre mineraler, säger Per Åman.

Tasteline.com: Näringslära för vegetarianer

https://www.svd.sehttps://www.tasteline.com/default.ns?strItemID=showDocument&lintDocumentID=1455

Tasteline.com: Näringslära för barn

https://www.svd.sehttps://www.tasteline.com/default.ns?strItemID=showdocument&lintDocumentID=1552

Tasteline.com: Lider du av järnbrist?

https://www.svd.sehttps://www.tasteline.com/default.ns?strItemID=showdocument&lintDocumentID=3607

Tasteline.com: Så undviker du kalciumbrist

https://www.svd.sehttps://www.tasteline.com/default.ns?strItemID=showdocument&lintDocumentID=918

https://www.svd.se/frukt-och-gront-har-vattnats-ur

Ämne: Frukt och grönt har vattnats ur

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar