Frimureriet sätter agendan för det politiska låtsasspelet

21.05.2016 21:29
Politik är ett spel för gallerierna. Alla politiker är medlemmar i en satanisk kult och politik
 
är i grunden fraktioner inom frimureriet, som [sinsemellan] tävlar om överhöghet. Det
 
tredje världskriget kommer precis som andra världskriget att vara ett låtsasspel, [men]
 
där Putin istället för Hitler, låtsas motsätta sig de judiska bankirernas maktdominans. I
 
den nu pågående kampen om [USA:s] presidentskap är alla kandidater frimurare, precis
 
som [den nu sittande] Obama. Medierna hjälper dem att skapa en illusion av frihet och
 
[fria] val, men du märker att de alla är överens om de viktiga sakerna, som stödet för
 
Israel och den officiella storyn om 11­september attentaten.
 

Ämne: Frimureriet sätter agendan för det politiska låtsasspelet

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar