Fredspristagaren Obama´s sista schackdrag

06.01.2017 16:03

 

De amerikanska krigsimperialisterna förläggger en pansarbrigad till mellan- och östuropa. Logistikcentrum för personal och materiel är Nordtyskland.

 

Tills söndag skall inalles tre fartyg vara avlastade. 4000 US-soldater flygs direkt till Polen. Materiel fraktas huvudsakligen per järnväg. Till detta behövs 900 järnvägsvagnar vilket utgör en längd av 1400 km.

 

Sedan minst ett ar tillbaka har samtidigt betydande krigsmaterialleveranyser skett  till US-baser i Tyskland och andra Nato-länder.

 

Leveranserna utgör en del av "Atlantic Resolve“ som skall säkra fred och stabilitet i östeuropeiska länder.  Huvudvarteret är Polen, känns mönstret igen från andra världskriget? Pansarbrigaden skall ha roterande karaktär (för att inte strida mot internationella överenskommelser).

 

Polen, Lettland, Litauen  och Estland gränsar mmot Ryssland cch känner sig saaaa hotade av grannen. USA har ett lätt spel, sedan man installerat skuggregeringar i länderna.

 

Läs mer

Ämne: Fredspristagaren Obama´s sista schackdrag

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar