Från Lapporörelsen till Soldiers of Odin

10.04.2016 14:49

På gardets ryggar står det ” Soldiers of Odin”. Odin var aldrig någon finsk gud, chefsguden hette Ukko i den finska mytologin. Men Odin kanske låter tuffare.

 

Finland är landet annorlunda. Grannlandet, som i över sju hundra år var helt inflätat i Sverige där västra och östra riksdelarna hade samma huvudstad, samma kung, samma riksdag, samma lagar, pengar och skolor, samma skyldigheter och rättigheter.

Ändå blev allt så annorlunda.

 
 
 
 

 

Soldiers of Odin, nätverket av så kallade medborgargarden bildades i finska Kemi för att skydda finska folket, i synnerhet kvinnorna, mot den ”muslimska invasionen”.

Soldiers of Odin, som nu även finns i Sverige, Norge, och Estland är uppbyggt som ett kriminellt motorcykelgäng. I Sverige har samtliga grupper "support-status" och kontrolleras av ledningen i Finland.

Nationalister i regeringen

I Finland har Centerpartisten Juha Sipilä statsministerposten. Han har tagit in fyra ministrar från de nationalistiska och högerpopulistiska Sannfinländarna i sin regering.

Kan ni tänka er Annie Lööf göra det samma i Sverige?
 

Finlands justitieminister Jari Lindström.  Finlands justitieminister Jari Lindström.Sannfinländarna är utrikes-, försvars-,  justitie- och socialministrar. Justitieministern Jari Lindström har sagt att han är för dödsstraff, i alla fall för terroristbrott och liknande. Hellre avrätta och bli av med brottslingen än att ha honom förvarad för resten av livet på statens bekostnad, sa ministern.

Dessutom tycker han att de asylsökande kan ta säsongarbeten, fast utan lön, de saknar ju arbetstillstånd.
 

Säger vad de tycker

Statsminister Sipilä däremot har sagt att han öppnar sitt tomma hus utanför Uleåborg för asylsökande och uppmanar andra politiker att göra detsamma. 

Men hans egna regeringskolleger har förklarar att ett mångkulturellt samhälle varken är nödvändigt eller eftersträvansvärt. Finskt medborgarskap ska vara en belöning.

Finland är landet annorlunda för där säger alla från presidenten till mannen på gatan öppet vad han tycker. Det blir sällan drev i media för det. 

Fast i Finland kan man också tiga på två språk. I stället för att prata så mycket går man hellre till handling.
 

Gatupatruller en tradition

Odins soldater är den senaste länken i en lång kedja av utomparlamentariska medborgaraktioner som löper genom mer än hundra år av Finlands historia.

Det finns en tradition av finländska gatupatruller, ofta mycket våldsammare än Odins kämpar i dag. De har varit röda och vita, för och emot kommunister och socialister. De har varit borgerliga och högerextrema och rent fascistiska. Alla har bildats för att ”skydda” delar av befolkningen mot inre eller yttre hot.

Historien har lärt finländarna att den som inte försvarar sig blir nedgjord, överkörd.
 

Kyrkoherdar och storbönder

Våldsammast var den så kallade Lapporörelsen som verkade 1929-1932. Den bestod av fascistinspirerade högermän, kyrkoherdar och storbönder som ansåg att allt för många röda hade fått amnesti efter inbördeskriget. De menade att kommunister och socialdemokrater var icke fosterländska element som borde hjälpas över gränsen till Sovjet. På vägen dit misshandlades offren grovt.

 

Lappomän drar ner byxorna på en man och misshandlar honom på gatan i Vasa. Offret arbetade som faktor på ett kommunistiskt tryckeri.  Lappomän drar ner byxorna på en man och misshandlar honom på gatan i Vasa. Offret arbetade som faktor på ett kommunistiskt tryckeri.Foto: TT

Sammanlagt bortförde Lapporörelsen 225 vänstersympatisörer och liberaler av vilka 44 tvingades in i Sovjet där de flesta sedan dukade under i Stalins terror. Lapporörelsen gick dock för långt när den kidnappad landets förste president K. J. Ståhlberg och hans hustru som kördes från Helsingfors en bra bit upp i landet. Ståhlberg som var borgerlig ansågs ha varit för generös med benådningar av de röda efter inbördeskriget.

Lapporörelsen upplöstes 1932, men fosterländska folkrörelser av allehanda slag har det sedan dess alltid funnits i Finland, liksom socialkonservativa, missnöjespartier i synnerhet på landsbygden.

Sannfinländarna är i dag landets nästa största parti med 38 mandat i riksdagen och ca 19 procent väljarsympatisörer.

 

 

Ämne: Från Lapporörelsen till Soldiers of Odin

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar