Från ärlig kristen svensk till en smart DecemberÖverenskommelse för de invigda få

19.09.2015 14:07
 

Ett ärligt kristet svensk samhälle har förvandlats till en korrupt materialistisk/ateistisk/ smart utomparlamentarisk DecemberÖverenskommelse (DÖ) inom tre generationer. Hur gick det till? Varför? Jo, för att åstadkomma en allians för invigda partipolitikers trygga välfärd. Och allt detta har skett i ett litet land Sverige med en dold Kommun-istisk Junta långt bortom det som Sovjetväldets ideologer någonsin vågade pröva eller hann med, innan det Systemet föll som ett korthus, 1991.

Hjalmar Branting drömde om en Ekonomisk demokrati i tre Socialdemokratiska steg:

1. Först Rösträtt för alla män och kvinnor: Så skulle Sverige slippa revolution enligt Marx och Engels Kommunistiska Manifest  (Bokens utgivning 1848 bekostades av Baron Rothschilds för att skapa den stora geopolitiska motsättning som skulle få igång de stora lönsamma krigen).

2. Det andra steget var en parlamentarisk maktfördelning mellan partier i allmäna val. (Hjalmarssons, Erlanders, Hedlunds och Ohlins debatter i Vasaparken illustrerade den Svenska Demokratins höjdpunkt på 1950-talet innan media hade förstått sin roll som politikens redaktörer, och innan TV hade fått utveckla och producera sin jämlikande kraft)

3. Olof Palme och LO i ohelig allians, samt framför allt Sveriges mäktigaste kommunalnämndsordförande/statsminister Göran Perssson, försenade sen Brantings tredje steg en generation extra, genom att söka närma sig en Totalitär Demokrati av Öststatsmodell för att ge oss en rejäl formsvacka med den djärva idén om LöntagarOrganisationsStyrda och ägda företag, Enhetsskola för alla i ett medialt järngrepp av en samordnade Propagandakanal: SVT/Pravda som portionerar ut sanningen i vanebildade former för den välfärds-törstande befolkningen i TV-soffan.

Varför diskuterades inte detta viktiga i Den Svenska Blandekonomiska Modellen under åren omkring 1990: med Berlinmurens Fall, Sovjet-Unionens Kollaps och EU-Kommissionens kränkande försök att förbjuda svenskt snus….

Sanningen är väl att den Svenska Blandekonomiska Modellen ger ett falskt sken internationellt, av att fortfarande fungera väl! Inget parti har något ofördelaktigt att rapportera eller debattera. DecemberÖverenskommelsen (DÖ) lamslog svensken med häpnad och ett stillsamt accepterande, av att vi som land kan avstå vår demokratiska frihet i två samkörda mandatperioder. Alla Riksdagsledamöter mår bra av att DÖ, ty signalen är ju: sitt stilla i båten, gör inga djärva utspel för väljarnas bästa, så kan du personligen få de eftertraktade pensionsförmånerna efter den riggade maktväxlingen vid halvtid. Lyd makten från Partiledaren och dennes Topp-Junta av invigda i Torpet. Der Fürer denkt für Uns.Ledaren tänker åt oss, som redan Hitlers propagandaminister Josef Goebbels formulerade det.

Men ingen hade räknat med den förbannade svensken, den Svenska Vårens svårmod och riskerna för ett lagom oblodig statskupp/inbördeskrig som lockade fram en handlingskraftig President för den Kungliga Republiken Sverige, via ett oväntat och kraftfullt Andligt Uppvaknande, som tar fart i dessa dagar.

Presidentens främsta uppgift är: Att med klurigt klös ta det ansvar som hennes myndigheter har sluppit genom smarta belöningar, dold bonus och fallskärmar för att avleda folkets sunda förnuft, goda omdöme och nedsolkade samvete.

Filosofera dig Fri…
(Om du klickar på ordet ‘Om’ under porträttet i Ove Svidén blogg: www.peace.se/blogg/ så förstår du lite mer)

Källa: https://www.peace.se/blogg/

 

Ämne: Från ärlig kristen svensk till en smart DecemberÖverenskommelse för de invigda få

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar