Förstöra all nationell självständighet och skapa ett dårhus

15.04.2017 15:34

Posted on

 

 

Vi studerar det som anses vara NWO:s handlingsplan, och har kommit till punkt 19. To penetrate and subvert all governments, and work from within them to destroy the sovereign integrity of the nations represented by them.

Redan i början och mitten av 90-talet utnyttjades Sverige av terrorgrupper som en ”safe haven” för att bedriva stödverksamhet för islamistisk terrorism utomlands, skriver författaren Magnus Sandelin. Läs mer

I Turkisk TV talade man i dagarna om att “vi hatar inte folket, vi hatar ledarna”, och jag själv brukar skriva att “Sverige är ett land byggt av kriminella för kriminella”.

Magnus Sandelin skriver att Sverige har “utnyttjats”, och det hade jag nog kunnat skriva själv fram till år 2016.

Offerkoftan har åkt av
Numera ser jag inte Sverige som ett utnyttjat offer, och ett skäl är att jag har studerat en strid ström vardagskriminella “vanliga” svenskar som har tappat all form av etik och moral i en sådan omfattning att de själva inte ens förstår då de begår brott.

En svensk kan t.ex. utan att blinka ta en cypriotisk familjs fikon för att en gren hänger ut och frukterna är nåbara.

Kan man så…

 


Fisken ruttnar från huvudet, skrev Inga-Britt Ahlenius
Vi har en utrikesminister som inte anser sig behöva be om ursäkt trots att hon ljugit och förtalat, och det är så även med den “vanlige” svensken.

Det är inte deras fel att fikonen hängde ut så där, och såg så goda ut…
– Vadå, inte mina fikon? Men de hängde ju där!!!

När hela stimmet ruttnar
Många är fokuserade på de faror som kommer utifrån, och det är jag också. Jag började skriva om krigsrisken år 2012.

Men de största hoten finns inrikes
Numera, sen jag förstått att de enbart är ute efter att skapa rädsla, ser jag på krigen mer som regisserade false flags. Intrycket mildras inte då det står klart att USA bombade sig själva i Afghanistan häromdagen.

För att utföra alla rokader och skapa ett Europas Pakistan av Sverige krävs insidesfolk, så kallade agenter, och vi har redan konstaterat att mellan år 2002-2007 dubblerades nära nog antalet statstjänstemän.

Detta samtidigt som alla fattiga blir dubbelt så fattiga mitt i en högkonjunktur.

Det ser ut som om man tog pengar ifrån folket, och förde över på en tjänstemannaarmé vars uppgift var att riva ner Sverige inifrån.

År efter år har vi sett “konstiga beslut” inte minst avseende Försäkringskassans lagvidriga hantering av sjuka, och som nu är djupt inne i domstolarna.

Palme och Anna sa nej?
Vi har haft en mördad utrikes- och en statsminister, och den nuvarande har gjort sig själv till högsta chef för polisen, SÄPO och armén, och kungen har i all evighet basat över den sistnämnda. SÄPO har i alla tider varit skild ifrån regeringen.

De tycks ha lämnat sin normala arbetsuppgift att skydda riket från främmande makt. Hel ISIS-armé redan i Sverige med stöd av Säpo, nya indicier från 2016. Invasionen av Sverige känns rätt “klar”.

 

Kändisar ska driva opinion
Man kan ofta “höra” att de har en ton som påminner om en faders – de vill uppfostra oss, och många verkar ha en dröm om att vi ska bli “globala”.

De tjatar hål i huvudet på alla angående “rasism”, och som få ens vet vad det är för nåt.

Jag kan livligt föreställa mig att den gruppen infiltreras rejält, samt att de ofta bara umgås med varandra, och tilltalar varandra via media.

Om jag var offentlig person idag skulle jag passa mig avseende vem jag tar in i mitt liv.

De får med stor sannolikhet in “moderna” människor i sina liv vars uppgift är att hjärntvätta dem.

Jag har hört nuvarande finansministern säga en gång att hon vill göra Sverige “modernt”.

 

Är det vad Stefan Löfven (enligt folkbokföringen Löfvén) vill förmedla?
Det globala?

Jag såg en bild igår föreställande en afrikan och statsministern, och jag hajade till rejält.

Här på Norra Cypern har vi gott om afrikaner. Jag har åtminstone tio studenter som grannar, en av dem har jag undervisat i simning förra sommaren så vi känner varandra väl, och de ska stå bakom mig och de ska gå 15-20 cm efter mig för att visa respekt för att jag är äldre.

Denna kille, som uppgavs vara dömd för våldtäkt av en 80-åring i Sverige, poserar samman med Löfvén, och han står framför. Det betyder i klartext att han har ingen som helst respekt för statsministern.

Brottsbeskrivningen talar också sitt tydliga språk, och det bilden säger världen går inte av för hackor:
 – En från främmande makt, som våldtagit ett av landets 80-åringar, har fullt socialt stöd av landets statsminister.

Fiskens huvud kan inte ruttna mer än så.

Jag hade en student ifrån Nigeria inneboende några månader för några år sen
 – Om jag får barn i väst drar jag med dem tillbaka till Afrika direkt för annars får jag barn som inte respekterar äldre, och då går de och hela samhället sönder.

Han sa också innan han återvände till Nigeria:
– Era män lever som omar, och har inte ens respekt för sina egna mödrar.

För några år sen visade Magnusson upp sig
Han ville också vara global? Även han har en kis som står framför honom, och som sen stal prinsessan Christinas smycken.

Om de nu vill vara globala borde de veta att unga män, som ställer sig framför dem meddelar att de föraktar dem, och de borde veta att man poserar inte med kriminella alls. Man är möjligen övervakare och träffas på stan men man poserar inte privat samman med rövare.

Det är liksom regel 1 A det över hela världen – utom i kriminella Sverige
När ett lands statsminister, och en som kan anses representera kungahuset, umgås med och visar upp sig med kriminella, oavsett härkomst, är det kört.

Då har fiskens huvud ruttnat färdigt.

Då är punkten i NWO:s handlingsprogram fixat;  
To penetrate and subvert all governments, and work from within them to destroy the sovereign integrity of the nations represented by them.

The coming World Empire requires the destruction of all sovereign nations and the world carved up into military zones. This is how they work for NWO.
Läs mer – länken fungerar.

Och allt detta för att dra igång ww3:


1. To establish a One World Government/New World Order with a unified church and monetary system under their direction.

Punkt nummer 2. Få tillstånd en fullkomliga förstörelsen av all nationell identitet och nationell stolthet som tidigare prioriterades för att få begreppet NWO – en världsregering – att kunna arbeta.
3. To engineer and bring about the destruction of the current religions (especially Christianity), and impose the luciferian doctrine, the New Age religion.
4. To establish the ability to control each and every person through means of mind control.
5. To bring about the end to all industrialization and the production of nuclear generated electric power in what they call “the post-industrial zero-growth society”. Excepted are the computer- and service industries. US industries that remain will be exported to countries such as Mexico where abundant slave labor is available. As we saw in 1993, this has become a fact through the passage of the North American Free Trade Agreement, known as NAFTA. Unemployables in the US, in the wake of industrial destruction, will either become opium-heroin and/or cocaine addicts, or become statistics in the elimination of the “excess population” process we know of today as Global 2000.
6. To encourage, and eventually legalize the use of drugs and make pornography an “art-form”, which will be widely accepted and, eventually, become quite commonplace.
7. To bring about depopulation of large cities according to the trial run carried out by the Pol Pot regime in Cambodia. It is interesting to note that Pol Pot’s genocidal plans were drawn up in the US by one of the Club of Rome’s research foundations, and overseen by Thomas Enders, a high-ranking State Department official. It is also interesting that the committee is currently seeking to reinstate the Pol Pot butchers in Cambodia.

8. To suppress all scientific development except for those deemed beneficial by the Illuminati. Especially targeted is nuclear energy for peaceful purposes. Particularly hated are the fusion experiments currently being scorned and ridiculed by the Illuminati and its jackals of the press. Development of the fusion torch would blow the Illuminati’s conception of “limited natural resources” right out of the window. A fusion torch, properly used, could create unlimited and as yet untapped natural resources, even from the most ordinary substances. Fusion torch uses are legion, and would benefit mankind in a manner which, as yet, is not even remotely comprehended by the public.

9. To cause. by means of limited wars in the advanced countries, by means of starvation and diseases in the Third World countries, the death of three billion people by the year 2050, people they call “useless eaters”. The Committee of 300 (Illuminati) commissioned Cyrus Vance to write a paper on this subject of how to bring about such genocide. The paper was produced under the title “Global 2000 Report” and was accepted and approved for action by former President James Earl Carter, and Edwin Muskie, then Secretary of States, for and on behalf of the US Government. Under the terms of the Global 2000 Report, the population of the US is to be reduced by 100 million by the year of 2050.

10. To weaken the moral fiber of the nation and to demoralize workers in the labor class by creating mass unemployment. As jobs dwindle due to the post industrial zero growth policies introduced by the Club of Rome, the report envisages demoralized and discouraged workers resorting to alcohol and drugs. The youth of the land will be encouraged by means of rock music and drugs to rebel against the status quo, thus undermining and eventually destroying the family unit. In this regard, the Committee commissioned Tavistock Institute to prepare a blueprint as to how this could be achieved. Tavistock directed Stanford Research to undertake the work under the direction of Professor Willis Harmon. This work later became known as the “Aquarian Conspiracy”.

11. To keep people everywhere from deciding their own destinies by means of one created crisis after another and then “managing” such crises. This will confuse and demoralize the population to the extent where faced with too many choices, apathy on a massive scale will result. In the case of the US, an agency for Crisis Management is already in place. It is called the Federal Emergency Management Agency (FEMA), whose existence I first enclosed in 1980.

12. To introduce new cults and continue to boost those already functioning which include rock music gangsters such as the Rolling Stones (a gangster group much favored by European Black Nobility), and all of the Tavistock-created rock groups which began with the Beatles.

13. To continue to build up the cult of Christian Fundamentalism begun by the British East India Company’s servant Darby, which will be misused to strengthen the Zionist State of Israel by identifying with the Jews through the myth of “God’s chosen people”, and by donating very substantial amounts of money to what they mistakenly believe is a religious cause in the furtherance of Christianity.

14. To press for the spread of religious cults such as the Moslem Brotherhood, Moslem Fundamentalism, the Sikhs, and to carry out mind control experiments of the Jim Jones and “Son of Sam” type. It is worth noting that the late Khomeini was a creation of British Military Intelligence Div. 6, MI6. This detailed work spelled out the step-by-step process which the US Government implemented to put Khomeini in power.

15. To export “religious liberation” ideas around the world so as to undermine all existing religions, but more especially the Christian religion. This began with the “Jesuit Liberation Theology”, that brought an end to the Somoza Family rule in Nicaragua, and which today is destroying El Salvador, now 25 years into a “civil war”. Costa Rica and Honduras are also embroiled in revolutionary activities, instigated by the Jesuits. One very active entity engaged in the so-called liberation theology, is the Communist-oriented Mary Knoll Mission. This accounts for the extensive media attention to the murder of four of Mary Knoll’s so-called nuns in El Salvador a few years ago. The four nuns were Communist subversive agents and their activities were widely documented by the Government of El Salvador. The US press and the new media refused to give any space or coverage to the mass of documentation possessed by the Salvadorian Government, which proved what the Mary Knoll Mission nuns were doing in the country. Mary Knoll is in service in many countries, and placed a leading role in bringing Communism to Rhodesia, Moçambique, Angola and South Africa.

16. To cause a total collapse of the world’s economies and engender total political chaos.

17. To take control of all foreign and domestic policies of the US.

18. To give the fullest support to supranational institutions such as the United Nations, the International Monetary Fund (IMF), the Bank of International Settlements, the World Court and, as far as possible, make local institutions less effective, by gradually phasing them out or bringing them under the mantle of the UN.

19. To penetrate and subvert all governments, and work from within them to destroy the sovereign integrity of the nations represented by them.

Dessa punkter betar vi av vartefter framöver

20. To organize a world-wide terrorist apparatus and to negotiate with terrorists whenever terrorist activities take place. It will be recalled that it was Bettino Craxi, who persuaded the Italian and US Governments to negotiate with the Red Brigades kidnapers of Prime Minister Moro and General Dozier. As an aside, Dozier was placed under strict orders not to talk what happened to him. Should he ever break that silence, he will no doubt be mad “a horrible example of”, in the manner in which Henry Kissinger dealt with Aldo Moro, Ali Bhutto and General Zia ul Haq.

21. To take control of education in America with the intent and purpose of utterly and completely destroying it. By 1993, the full force effect of this policy is becoming apparent, and will be even more destructive as primary and secondary schools begin to teach “Outcome Based Education” (OBE).

Listan påstås vara NWO:s handlingsprogram som hittats i boken: “Conspirators’ Hierarchy – The Committee of 300” av Dr. John Coleman.”

Coleman är pappa till hela NWO-teorin
John Coleman (född 1935) är författare och analytiker av världspolitiken. Han påstår sig ha varit en brittisk underrättelsechef för MI6, som har skrivit flera böcker som analyserar maktstrukturen i världen. Han hävdar att en relativt liten grupp av människor – som han kallar ‘Kommittén 300’ – utgör ett avgörande elit som bedriver ett mål av en världsregering.

Vem är Lena?

 

 

 

Ämne: Förstöra all nationell självständighet och skapa ett dårhus

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar