Forskare: Ljussignaler kan vara från utomjordingar

30.10.2016 18:26

Forskare har upptäckt ljussignaler som kan vara budskap till oss från intelligenta varelser eller maskiner i andra solsystem. Signalerna är av samma slag som i en tidigare studie förutspåtts skulle kunna skickas från andra planeter till jorden.

     

Astronomerna har upptäckt ljusimpulser som är "underliga". De överväger nu möjligheten att ljussignalerna kommer från utomjordiska intelligenta varelser. Foto: WFI/ESO

De båda kanadensiska astronomerna, Eric Trottier och Ermanno F Borra vid Lavaluniversitetet i Quebec, har analyserat ljusspektra ur ett jättelikt material. Från endast 234 av 2,5 miljoner stjärnor upptäckte de en form av ljusimpulser, som de båda forskarna beskriver som "underliga".

De utesluter att signalerna kan ha orsakats av instrumenten som använts eller att impulserna skapats av molekyler och snabb pulsering. Det är även högst osannolikt att själva analysmetoden kan vara en orsak.

"Slutligen överväger vi möjligheten, förutspådd i en tidigare studie, att signalerna orsakats av ljuspulsering som skapats av ETI (extraterrestrial intelligence, utomjordiska intelligenta varelser eller maskiner) för att göra oss medvetna om deras existens", skriver Trottier och Borra i studien som är utgiven av Publications of the Astronomical Society of the Pacific.

Trottier och Borra pekar på att ETI-hypotesen stöds av det faktum att signalerna enbart kommer från ett litet antal stjärnor inom ett smalt ljusspektrum som har likheter med vår egen sols spektrum.

"Men på det här stadiet måste denna hypotes bekräftas genom ytterligare arbete. Även om det är osannolikt finns också en möjlighet att signalerna kan bero på en högst märklig kemisk blandning i ett litet antal stjärnor i galaxernas halo", skriver forskarna.

Astronomen Tobia Carozzi vid Onsala rymdobservatorium säger att han tror att det kan finnas andra och naturligare förklaringar till ljusimpulserna som upptäcks.

– Det kan också vara något förbisett i analysen, då den är av helt ny typ. Men för att komma vidare borde man kunna följa upp exempelvis genom att spana på de här 234 stjärnorna med radioteleskop.

Carozzi konstaterar att det inte är första gången som ljuspulser från avlägsna stjärnor tolkats som budskap.

– Redan när man upptäckte pulsarer (ett slags roterande neutronstjärnor) trodde man att det var signaler från intelligenta varelser, säger han.

https://www.svd.se/forskare-ljussignaler-kan-vara-fran-utomjordingar?ref=yfp

 

Ämne: Forskare: Ljussignaler kan vara från utomjordingar

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar