FÖRSÄKRINGSKASSAN OCH DERAS MYNDIGHETSUTÖVNING KAN DU LÄSA MERA OM

29.11.2014 19:44

Dan Eliasson, generaldirektör för Försäkringskassan, och Eva Nordqvist, rättschef på Försäkringskassan, är ”särskilt stolta” över den prejudicerande HD-dom av 27 december 2013, som bifogas som pdf fil HD-dom skadestånd Försäkringskassan 2013-12-27, där det konstateras att Förvaltningslag § 4 icke åtföljes av Försäkringskassan.

 

Både Eliasson och Nordqvist är jurister och de har som synes satt sin juridiska prägel på Försäkringskassan genom åren.

Dvs. de har icke förmått de anställda att känna lag och rätt, Förvaltningslag är gällande lag och rätt, som alla myndighetsutövare skall känna, men som synes icke Försäkringskassan alls känner.

 

Mycket kostsamma process för Försäkringskassan och skattebetalarna.

 

Denne Eliasson skall nu bli ny Rikspolischef och tillträder sin ”nya roll” 2015-01-01

Frågan från allmänheten blir vilken lag och rätt skall då tillämpas inom Rikspolisen???

Den av Sveriges riksdag sedan tidigare beslutat eller den som implementerats av gd Dan Eliasson inom Försäkringskassan?(Läs HD domen T 2139-12, särskilt punkterna 18-26).

 

Läs ännu mera om Demokrati, rättsäkerhet och myndighetsutövning, i den bifogade pdf filen Myndigheternas roll…….

 

Du läser mera om Försäkringskassans ”rättssäkra handläggning” via denna länk

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/?s=F%C3%B6rs%C3%A4kringskassan

Sprid mycket gärna vidare i dina nätverk om du värnar en demokratisk utveckling, rättssäkerhet och medmänsklighet i ett tryggare och säkrare Sverige utan makt- och myndighets korruption.

 

diktaturfasoner.pdf

Myndigheternas roll
HD-dom.pdf

 

Trevlig helg till alla goda medmänniskor

 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

Sweden

e-post voulf56@gmail.com

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56