Försäkringskassan förhindrar pensionärers EU-rätt till fri rörlighet

09.05.2014 21:19 Pressmeddelande • 2014-05-09 06:27 CEST EU-rättigheten till bättre/effektivare gränsöverskridande vård inom EU/EES förhindras pensionärer generellt och systematiskt. Irma Larsson och Ulla Simmons ärenden är bevis för denna tragiska verklighet i Sverige. Där Sveriges regering, Sveriges riksdag och Försäkringskassan har att taga sitt ansvar, om ansvariga alls finnes? Alla parterna är informerade, men som synes ingen tager ansvaret, varför? ANSVAR Ansvariga, uppenbart har dessa icke tagit sitt ansvar, inom Sveriges regering, och Sveriges riksdag och Försäkringskassan, är informerade om vad som pågår och pågått, dels inom Försäkringskassan och dels inom förvaltningsdomstolarna, men ingen av dessa parter tager sitt ansvar! DOLD POLITISK AGENDA Därför kan icke på något sätt uteslutas dold politisk agenda, vad skall annars vara grunden när vare sig Sveriges regering eller Sveriges riksdag agerar för att säkerställa rättssäkerhet och patientsäkerhet för medborgarna och pensionärerna Irma Larsson och Ulla Simmons? DOMSTOLSKORRUPTION Att som synes även domstolskorruption föreligger, där Försäkringskassan går ”hand i hand” med förvaltningsrätten iStockholm, går icke att ställa bortom all rimlig tvivel(bägge dessa parter bör kunna läsa innantill, men som syneshar de så icke gjort). Tredje statsmakten och public service SVT/SVR Vem i Sverige har makten att säkerställa att rättssäkerheten åsidosätts/undanhålls medborgarna/pensionärerna på sådant synnerligen allvarligt sätt utan att tredje statsmakten och public service SVT:s och SVR:s utsätter alla makthavare/myndighetsutövare för kritisk granskning? Läs mera https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2014/05/09/forsakringskassan-vagrar-hardnackat-att-tillampa-gallande-eu-ratt-vid-handlaggning-av-gransoverskridande-vard-aven-gentemot-pensionarer/ Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU https://eueeshealthcare.bloggproffs.se