Förhöjd radioaktivitet i Europa

11.03.2017 13:39

Radioaktivt jod har upptäckts i luften över stora delar av Europa den senaste tiden. Det är fortfarande oklart varifrån det kommer även om en källa i Arktis misstänks. I ett ovanligt drag stationerar amerikanska flygvapnet atmosfärundersökningsplanet ”Nuke sniffer” i Storbritannien. Det sågs på sitt första hemliga uppdrag flyga mot Barents hav innan transpondern stängdes av. Samtidigt skickar Ryssland en militärkonvoj över det frusna ishavet mot Arktis. Oron växer nu att någon form av okänd nukleär olycka har skett.

 

https://nyatider.nu/forhojd-radioaktivitet-i-europa/

 

Det var i början av januari som flera mätstationer runt om i Europa upptäckte det radioaktiva ämnet jod-131 i luften. Enligt det franska Institutet för strålskydd och kärnsäkerhet (IRSN) upptäcktes spåren först i nordliga Norge nära den ryska gränsen den andra veckan i januari och fortsatte sedan att registreras i Finland, Polen, Tjeckien, Tyskland, Frankrike och Spanien fram till slutet av januari.

Jod-131 är en radioaktiv isotop, även kallad radio­nuklid. Den har en kort halveringstid på
endast åtta dagar, vilket innebär att utsläppen från källan skett nyligen.

Utsläppsnivåerna uppges inte vara farliga för människor och detta anges av tillfrågade myndigheter som skälet till att den europeiska allmänheten inte meddelats. Systemmedias rapportering i de olika europeiska länderna har varit mycket sparsam eller obefintlig.

Okänt varifrån de radioaktiva partiklarna kommer

Jod-131 är en radioaktiv isotop, även kallad radionuklid. Den har en kort halveringstid på endast åtta dagar, vilket innebär att utsläppen från källan skett nyligen. Halveringstid är den tid det tar innan aktiviteten i ett radioaktivt ämne har minskat till hälften. Jod-131 förekommer inte naturligt, utan är en klyvningsprodukt som bildas vid kärnklyvning av uran eller plutonium, vilket förutsätter en aktiv kärnreaktor eller kärnvapenexplosion.
Ett radioaktivt ämnes aktivitet mäts i becquerel (Bq) och IRSN rapporterar att de i Frankrike har uppmätt 0,31 mikrobecquerel Jod-131 i partikelform per kubikmeter luft (µBq/m3). Eftersom det finns tre till fem gånger mer i gasform uppskattar IRSN strålningen till 1,5 µBq/m3. I Nordnorge är strålningsnivåerna drygt 60 procent högre. Några officiella uppgifter från Sverige finns inte.

Jod-131 används för medicinsk behandling och bildtagning med gammakamera inom sjukvården. Mindre känt är att det även används av oljeindustrin. Det sker bland annat vid läcksökning av gasledningar och vid så kallad fracking, en kontroversiell metod att utvinna skifferolja.

Ämne: Förhöjd radioaktivitet i Europa

radioaktivitet

Ivan Björn | 12.03.2017

Chemtrails har man sprutat över Europa i minst 30 år. I chemtrails finns även radioaktivitet i form av barium och strontium.

Ny kommentar