Fonderna investerar i kärnvapenföretag

11.03.2016 19:55

 

Publicerad 9 mar 2016

 

Fyra av de statliga AP-fonderna investerar i bolag med kopplingar till kärnvapentillverkning.

Det framgår av en granskning, genomförd av Dagens Industri(DI).

På fjärde AP-fonden, som ska präglas av hög etik, hänvisar man till sitt etiska råd.

– Rådet sätter grunden för vad som ska uteslutas, säger Mats Andersson, avgående vd för fjärde AP-fonden, till DI.

 
 

De fyra största svenska AP-fonderna har en historik av högst tveksamma investeringar.

Under 2007 kom det fram att dessa AP-fonder hade ett större innehav i bolag, tätt förknippade med kärnvapenindustrin. Samma företag var enligt DI även i hög utsträckning tillverkare av klusterbomber. Sammanlagt hade man då 1,5 miljarder kronor investerade i dessa bolag.

Beskedet efter debatten som då uppstod var att svenska AP-fonder, som förvaltar svenska folkets pensionspengar, inte skulle investera pengar i bolag som tillverkar klusterbomber.

Hänvisar till etikrådet

Enligt DI står det nu klart att fyra AP-fonder fortfarande har ett högst tveksamt innehåll i sin portfölj.

Sammanlagt rör det sig om fyra miljarder kronor som AP-fonderna har investerat i olika bolag. Dessa bolag har bland annat svartlistats av sjunde AP-fonden, och även den norska oljefonden, världens största pensionsfond, ratar de tveksamma bolagen enligt DI.

Extra märkligt blir det för fjärde AP-fonden, som annars ska präglas av hög etik.

– Vad gäller exkludering av icke svenska bolag sköts det av etikrådet, vårt gemensamma organ. Rådet sätter grunden för vad som ska uteslutas, och på den här punkten har vi valt att följa etikrådet, säger vd:n Mats Andersson till DI.

"En bra modell som fungerar"

 

Bland företagen som sticker ut i granskningen finns bland andra Raytheon, världens största missiltillverkare. Även det amerikanska vapenföretaget Northrop Grumman finns med på listan som DI tagit fram.

Företrädare för de granskade AP-fonderna hänvisar precis som Mats Andersson till etikrådet.

– Vi har en tydlig position kring kärnvapen. Sverige har undertecknat icke-spridningsavtalet, som ger fem länder rätt att inneha kärnvapen. Ett mindre antal bolag som AP-fonderna har investeringar i är på olika sätt involverade i underhåll och uppdatering av några av dessa fem länders kärnvapensystem, säger John Howchin, generalsekreterare för etikrådet, till DI.

Han tillägger även att modellen som etikrådet följer har fungerat bra, trots att andra pensionsfonder har uteslutit vapenföretagen i fråga.

Går på den svenska linjen

 

För alla AP-fonder ser nämligen inte lika lätt på det kontroversiella innehavet.

Johan Florén, chef för kommunikation och ägarstyrning på sjunde AP-fonden, menar att man där inte investerar i bolag som är involverade i kärnvapenaffärer överhuvudtaget.

– Vi gjorde bedömningen i samband med att klustervapenkonventionen antogs 2008. Konventionen hade även gällt kärnvapen om Sverige hade fått bestämma. Vi valde då att gå på den svenska hållningen som är att kärnvapen borde förbjudas, säger han till DI.

 

https://www.expressen.se/dinapengar/fonderna-investerar-i-karnvapenforetag/

Ämne: Fonderna investerar i kärnvapenföretag

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar