FOI i ny ”Saudiaffär” med Kina

11.09.2014 23:17

Svenska myndigheten FOI blev omstridd för sin roll i den så kallade Saudiaffären. Nu uppger SVT:s Uppdrag granskning att FOI också förhandlat med diktaturen Kina om ett samarbete kring en programvara som kan användas till massförstörelsevapen – med Kungliga tekniska högskolan (KTH) som bulvan.

 

Två månader efter att Saudiaffären avslöjats – där svenska Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) via ett bulvanföretag ämnade bygga en vapenfabrik i Saudiarabien – skrev FOI:s generaldirektör Jan-Olof Lind på nya papper.

Denna gång gav han KTH rätten att ge kineserna FOI:s programvara med namnet Edge – ett avancerat program som beräknar aerodynamik vid tillverkning av flygplan.

I onsdagens avsnitt av SVT:s Uppdrag granskning avslöjas att systemet, som också kan användas till massförstörelsevapen, hamnade hos KTH för att "trygga Edge och aerodynamikverksamhetens framtid på FOI".

I ett första läge ska personal kring Edge-projektet ha föreslaget att äganderätten för över till "ett privat bolag", enligt interna dokument som Uppdrag granskning tagit del av.

Men de planerna ska ha stoppats. I stället landade FOI i ett annat upplägg där KTH skulle agera front.

”FOI har för avsikt att låta KTH återlicensiera en begränsad del av Edge med syfte att kunna samarbeta med länder som FOI inte kan eller vill skriva avtal med, t.ex. Kina. Detta är förankrat hos GD, SAAB och FMV”, heter det i ett mötesprotokoll som UG också tagit del av. Protokollet gäller ett möte som hållits på FOI:s huvudkontor i Kista i februari 2011.

Enligt protokollet är det FOI:s högsta ledning – generaldirektören Jan-Olof Lind – som godkänner denna konstruktion, uppger UG.

Uppdrag granskning har varit i kontakt med en källa som bekräftar många av uppgifterna:

– De kommer att säga att allt är helt normalt, vanligt forskningsarbete. Civilt, inte alls militärt, säger källan i programmet.

FOI vände sig till Inspektionen för strategiska produkter för att kontrollera om Edge faller under lagstiftningen för krigsmateriel.

Myndigheten gjorde då bedömningen att programvaran inte endast är avsedd för militärt bruk. I rapporter från FOI beskrivs  hur Edge kan användas till bomb- och missilfällning – och ISP ändrade då sin bedömning till att Edge kan användas till utveckling av massförstörelsevapen.

Efter massakern på Himmelska fridens torg i Peking 1989, där militärmakten slog ned ett studentuppror med tusentals döda som resultat, har EU ett embargo när det gäller vapenhandel till Kina.

Kungliga tekniska högskolan, som alltså övertog ansvaret för det avancerade Edge, inledde dock ett "akademiskt samarbete" med det kinesiska militära företaget CAE – en "sådan partner som visat intresse för att vara med och delfinansiera Edge".

Detta enligt protokoll och interna PM från FOI som Uppdrag granskning tagit del av. En amerikansk expert på kinesiskt flygvapen bekräftar för programmet att CAE är just en militär organisation.

Jan-Olof Lind vid FOI anser inte att konstruktionen kan beskrivas som ett "bulvanupplägg" och kommenterar så här det mötesprotokoll från i februari där han ska ha godkänt upplägget:

– Ja, det är uppgifter som jag inte känner igen och jag har inte fattat ett sådant beslut. Det jag tagit ställning till är huruvida FOI skulle kunna ge KTH rätten att vidarelicensiera. Det finns ingenting som är hemligt i det här ärendet, utan beredningen av ärendet har varit helt öppet och för mig låter det väldigt konstigt, säger Lind till UG.

KTH skickade sitt senaste avtalsförslag, noga avstämt med FOI, till Kina i mars i år. Det har ännu inte undertecknats, uppger TT.

 

SvD, 3 september 2014