Flyttar jag så tror jag att jag dör

02.07.2016 19:35

EU:s fattigdomsgräns ligger på 11 830 kronor. Jag har jobbat i mer än 50 år i Sverige och har 10 314 kronor i pension, skriver Ann Helena Rudberg, 70.

Jag har en fattigpension på 10 314 kronor i månaden efter skatt. Jag betalar mer i skatt än arbetande förstås, för det gör pensionärer i Sverige. Om jag bodde i Portugal skulle det bli noll kronor i skatt, i Frankrike 14 procent. I Tyskland betalar en pensionär 17 procent mindre i skatt än löntagare. Läkarbesök kostar ingenting och inte heller medicinen. Tandläkare är också gratis för vanliga lagningar. När 53 länder undersöktes fanns det inget land som lät pensionärer betala mer i skatt än de arbetande.

Bara Sverige förföljer de äldre.

När man som jag är 70 år kan man förtvivla om samhället ibland. Jag har slitit och släpat sedan tidig ungdom. Tog studenten som 18-åring och åkte till Frankrike och jobbade i ett år som au pair och sedan har det varit arbete i Sverige.  

Jag har jobbat i mer än 50 år, men inte varit särskilt avlönad för vad jag har gjort hela tiden. Egentligen jobbar jag fortfarande eftersom jag skriver, vilket har varit mitt yrke sedan jag gick ut journalisthögskolan 1974.

 

Jag har arbetat sedan barndomen när jag hjälpte till hemma och på somrarna jobbade jag på bondgård, där vi var placerade på 50-talet för mamma kunde inte ta hand om oss. Hon måste jobba.

Min nu avlidne sambo och jag har byggt huset där jag bor. Våra barn är uppfostrade här och snart har jag bott här i 29 år. Vi har betalat den höga, statliga bostadsskatten. Vi betalade också den höga räntan till banken för huset under alla år. Den var på 24 procent som högst på 90-talet, men länge låg den kring 12 procent. Vi ville att våra barn skulle ha det bra och hade tre spisar i huset för att inte alla pengar skulle gå till elbolaget. Kommunalt vatten och avlopp är indraget.

Alla pengar jag har går nu till huset. Flyttar jag så tror jag att jag dör.

Just nu bor ett av barnen hemma och betalar för sig. Så det går runt, fast jag har kvarskatt i år på 5 377 kronor. Mitt hus är både bostad och sommarställe. Jag är nästan alltid hemma. Har inte råd med mer.

 

EU:s fattigdomsgräns ligger på 11 830 kronor per månad i år. Så mycket ska en person ha i disponibel inkomst för att klara sig. Efter skatt. Men Sverige har högre levnadsomkostnader än många andra länder inom EU. Pensionsmyndigheten har beräknat i år att 231 500 pensionärer lever under fattigdomsgränsen i Sverige. Så en del måste redan ha emigrerat, utomlands eller till himlen, för förra året var fattigpensionärerna kring 250 000.

 

Ungefär två miljoner pensionärer i Sverige betalar fortfarande mer i skatt än de som arbetar. Skamligt. Vi avstod löneutrymme för att i stället betala avgifter till våra pensioner. Pension är uppskjuten lön. Det enda partierna vill göra före nästa val är att höja pensionsåldern.

 

Politik är att vilja, sade Olof Palme. Varför vill inte ni som sitter i regering och riksdag att fattigpensionärer ska kunna leva i Sverige?

 

Ann Helena Rudberg

Pensionär, journalist och författare

 

Ämne: Flyttar jag så tror jag att jag dör

Flyttar jag så tror jag att jag dör

Jan-Ola Gustafsson | 03.07.2016

Detta är tyvärr den råa verkligheten i det som en gång var på väg att bli ett välfärdsland. Vi seniorer jobbade hela livet för att i samverkan skapa möjligheter för en dräglig tillvaro i livets slutskede men när denna inarbetade och inbetalda förmån ska utfalla så står vi där med lång näsa.

"Våra folkvalda" politiska ledare har prioriterat sina egna löner och pensioner medan vi andra har sprungit efter den bekanta moroten på stången som hållits framför oss. Till råga på eländet har dessa "förtroendevalda" landsförrädare tillåtit invällandet av hundratusentals
externa oidentifierade figurer som lurats att svenska staten "avlönar" sådana som kallar sig flyktingar, och att man som sådana kan tränga ut den egna befolkningen från både läkarvård och tandvård som vi dessutom får bekosta plus en hel del annat.

Det är till ingen nytta för oss att veta att generationen efter oss, alltså våra barn i ca 50-årsåldern, kommer att få det MYCKET värre
eftersom den pågående huvudlösa dräneringen av statsfinanserna
skapar framtida problem i en storleksordning som Sverige inte har upplevt sedan Digerdöden.

Det som sker beror helt enkelt på att LAGEN RUTTNAR I DET LAND DÄR STATEN STYRS AV RÖVARBAND och av någon outgrundlig anledning finns det ingen samlad opinion som verkar vilja rädda Sverige från det pågående vanstyret.

Ny kommentar