Finns du i Svenska Institutets åsiktsregister? – Så här gör du en JO-anmälan

26.05.2017 22:25

https://avpixlat.info/2017/05/17/finns-du-i-svenska-institutets-asiktsregister-sa-har-gor-du-en-jo-anmalan/

Som Avpixlat tidigare berättat, har myndigheten Svenska Institutet upprättat ett åsiktsregister med över 14.000 personer vars Twitter-konton man sedan blockade från att läsa vad myndigheten skriver på sitt eget Twitter-konto @sweden. Flera personer som hittat sig själva i registret har anmält Svenska Institutets tilltag som ett grundlagsbrott. Det kan du också göra.

Efter massiv kritik hävde Svenska Institutet sin massblockering av de drygt 14.000 personer och andra aktörer som man godtyckligt anklagat för att vara högerextremister, nazister, våldsverkare och näthatare. Upprättandet av registret har ändå ägt rum och utgör sannolikt ett brott mot svensk grundlag (Regeringsformen 2 kap. 3 §).

Vill du veta om du är registrerad, kan du söka på ditt namn eller Twittter-kontots namn HÄR eller HÄR. (Tryck Ctrl-F i webbläsaren för att visa sökrutan)

En av dem som hittat sig själv i registret och anmält Svenska Institutet till Justitieombudsmannen, JO, är den prisbelönte DN-journalisten Christian Palme. Även du kan göra en JO-anmälan. Ju fler anmälningar, desto större tryck på JO att initiera en förundersökning om brott. Det är inget krav att du själv är registrerad för att du ska kunna göra en JO-anmälan men motivationen kan vara starkare om man själv är registrerad och utpekad som nazist och näthatare.

Hur du gör en JO-anmälan beskrivs på JO:s webbplats HÄR. Du kan skicka in din anmälan som ett fysiskt brev eller ett e-postmeddelande, men enklare är att använda JO:s formulär som du hittar HÄR.

Om du skickar brev eller mejlar kan anmälan formuleras som nedan. Texten kan även användas som underlag för att fylla i JO:s webbformulär.

Till Justitieombudsmannen

Anmälan mot myndigheten Svenska Institutet för brott mot grundlagens förbud mot åsiktsregistrering

Myndigheten Svenska Institutet skriver i en artikel publicerad på sin webbplats den 15 maj 2017 att man har upprättat ett personregister baserat på politiska åsikter. Registret innehåller tusentals personer med Twitter-konton vars politiska åsikter Svenska Institutet anser ger skäl till att blockera dem från att läsa vad myndigheten skriver på ett av sina Twitter-konton.

Registret är upprättat som en allmän handling vid myndigheten och omfattar många tusentals personer som man – i de allra flesta fall felaktigt – tillskriver högerextrema och nazistiska politiska sympatier. Jag återfinns själv i registret.

Jag hemställer härmed att Justitieombudsmannen inleder ett tillsynsärende mot myndigheten Svenska Institutet, mot dess direktör Annika Rembe och mot ansvarig tjänsteman Jenny Ljung, chef för enheten för Sverigekommunikation.

JO bör i ärendet särskilt pröva om upprättandet av ifrågavarande register strider mot förbudet mot politisk åsiktsregistrering jämlikt Regeringsformen 2 kap. 3 § och vilka rättsliga åtgärder som i så fall skall vidtas mot ovan namngivna eller andra ansvariga personer vid myndigheten.

[Ort och datum]

[Namnunderskrift]

[Namnförtydligande]

[Kontaktuppgifter (adress, e-post, telefon)]

Bifoga en utskrift av den artikel på Svenska Institutets webbplats där man vidgår att och varför man upprättat åsiktsregistret. Om du använder webbformuläret kan du bifoga en skärmdump eller en länk. Om Svenska Institutet skulle ta bort artikeln, har Avpixlat en kopia som du kan rekvirera genom att mejla till info [snabel-a] avpixlat [punkt] info.

En JO-anmälan har även skickats från Avpixlat. Personer knutna till redaktionen finns med i åsiktsregistret.

Mats Dagerlind

Ämne: Finns du i Svenska Institutets åsiktsregister? – Så här gör du en JO-anmälan

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar