Finns det UFO?

15.04.2016 17:23

Vetenskapen är på väg att lyfta människan ur den andliga stenåldern.

Vi har äntligen börjat få klarhet hur skapelsen gått till. Den vetenskapliga skapelseberättelsen är minst lika spännande och fylld av mystik som alla andra skapelseberättelser. Det ser ut som om det har skapats liv överallt i hela det synliga universum. Det är stort. Det är så sanslöst stort att var och en tystnar inför skapelsen.

 

Hela rymden sjuder av liv.

Idag vet vi med säkerhet att liv utvecklas även på andra planeter än vår jord. Vi har funnit flera meteoriter med organiskt material som är äldre än jorden. Bara detta räcker för att inse att livet på jorden inte är unikt. Vi är garanterat inte ensamma. Det är dags att vidga vyerna. Av någon outgrundlig anledning envisas vi att tro att vi är ensamma i universum. Vi måste inse faktum – skapelsen är miljarder gånger större än vad vår hjärna kan föreställa sig.

 

Låt oss anta att intelligent liv trots allt är mycket sällsynt. Anta att intelligent liv endast ut-vecklats runt en av två hundra stjärnor (avlägsna solar). Denna försiktiga gissning innebär att det finns över en miljard intelligenta livsformer bara i vår galax Vintergatan.Det finns flera hundra miljarder galaxer i universum. Hela universum kokar av liv – även av intelligent liv. Massor av intelligenta livsformer ligger miljoner år före människan i sin vetenskapliga utveckling. Detta är faktiskt självklart.

 

Finns det UFO ?

Det är ytterst sannolikt att liv har uppkommit överallt på miljarder planeter i hela Vintergatan. Ännu mera fantastiskt är att livet sannolikt är spritt i hela universum. Vilken otrolig rymd vi lever i. Skapelsen är sanslös. Vi blir tysta inför detta fantastiska rymdskådespel.

 

 

Det organiska liv på jorden som startade med fotosyntesen, är med all säkerhet vanligt förekommande i hela universum. Fotosyntesen skapar syre i atmosfären. Redan för flera miljarder år sedan började syrehalten i atmosfären att stiga. Den form av liv som uppkommit på jorden avslöjar sig tydligt genom den höga halten av syre i vår atmosfär.

 

 

Snart kommer det att strömma in rapporter om planeter runt stjärnor som också har syre i atmosfären. Vi kommer inom några årtionden att kunna lokalisera var livet har uppkommit i vår närhet i rymden. Självklart har främmande intelligent liv upptäckt förekomsten av syre i jordens atmosfär för mycket länge sedan. Vi är med all säkerhet redan upptäckta!

 

Intelligent liv är nyfiket.

Människan är mycket nyfiken. Men vår nuvarande teknik gör det bara möjligt att undersöka vårt eget planetsystem. Vi har svängt runt många planeter i vårt solsystem med obemannade rymdfarkoster. De mest fantastiska foton från andra planeter har länge fängslat vår fantasi.  

 

 

Självklart kommer vi när vi behärskar nanotekniken och fusionsenergin att skicka ut rymdfarkoster även till andra solsystem. Vi kommer att tvingas vänta länge på att dessa farkoster återkommer till jorden – men detta kommer inte att hindra oss. Den tekniska utvecklingen kommer att göra sådana resor möjliga inom något århundrade.

 

 

I min föreställningsvärld pågår det ett interstellärt resande med avancerade rymdfarkoster överallt i universum. Denna rymdtrafik är med all säkerhet i regel obemannad. Att levande varelser från andra planeter skulle finnas ombord på farkoster som besöker jorden förefaller ytterst osannolikt. Vår sol är mycket isolerad. Att sådana farkoster kan göras osynliga för de ljusvåglängder vi kan uppfatta med våra ögon är en självklarhet. 

 

 

Obemannade UFO runt jorden är mycket sannolika.

Jag är säker på att jorden är under observation. Syret i atmosfären är upptäckt för mycket länge sedanFrämmande intelligenta civilisationer är naturligtvis intresserade av livet på jor-den. Obemannade rymdfarkoster som besöker jorden är därför sannolika. Min favorit bland teoretiska fysiker Stephen Hawking varnar oss. Vi bör inte ge oss tillkänna i onödan. Det kan sluta lika illa som för indianerna i Amerika när Columbus upptäckte kontinenten – skriver han. Hans varning är onödig. Vi är redan upptäckta!  

 

Brage Norin - Skogså Tankesmedja

 

Ämne: Finns det UFO?

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar