Finns det någon politiker som faktiskt ser till folkets bästa?

11.10.2014 16:37

Ja, men du måste åka till den här lilla ön.

 
Hör Islands President Ólafur Grímsson förklara hur Island kunde återhämta sig så snabbt från den ekonomiska krisen och få ner arbetslösheten till 2%. Första steget? Dom lät privata banker gå i graven…