"Finländaren Peter Iiskola i intervju till rysk media: Finland bröt inte mot Parisfördraget med att köpa 139 Leopard-stridsvagnar, men Finland bör inte gå med i Nato och bör säga farväl till EU-sanktioner mot Ryssland.

24.05.2015 20:46

Finlands köp av begagnade 139 tyska "Leopard" stridsvagnar från Holland bryter inte mot fredsfördraget i Paris från 1947, även om vissa medier har hävdat motsatsen. Detta säger den finländska internationella juristen, domaren och erfarna internationella diplomaten Peter Iiskola i en intervju till den ryska nyhetsmedian Notum, en partner av Forbes-tidningen Ryssland. 

 

HÄR ORIGINALET PÅ RYSKA: RUBRIK: ”Hur medierna förbjöd Finland att köpa tyska "Leopard" stridsvagnar”https://l.facebook.com/l/UAQH2k5ByAQEvqa2xdgx_qghfGzPo1aGtB1a7ylRB-S2H-g/www.notum.info/news/politika/kak-smi-zapretili-finlyandii-zakupat-nemeczkie-tanki-leopard 

 

Vissa medier hävdade att köpet av tyskt krigsmaterial är ett brott mot Parisfördraget och en fråga för FN:s säkerhetsråd. Tyvärr hade dessa kritiska medier inte märkt en sak. Det finns en ny allmänt accepterad tolkning av Parisfördraget sedan 1990 just på grund av den tyska återföreningen och en deklaration från den finska presidenten Mauno Koivisto år 1990, säger Iiskola. 

 

Iiskola säger att Finland använder bara mycket litet av försvaret, eller 1,29 % av sitt BNP. Finland måste ha en tillräcklig egen försvarsstyrka, som stridsvagnar, för att inte bli ett "militärvakuum" mellan öst och väst. Det finska folket vill skydda sig själva och sitt eget land utan hjälp utifrån. I själva verket vill de flesta av finländarna inte att Finland blir medlem i Nato. Det finns en enorm ekonomisk kris i Finland just nu. 

 

Finland och Grekland har fått "ekonomiska varningar" från EU. Finland förlorade en massa pengar på grund av EU:s sanktioner mot grannlandet Ryssland. Finland bör "avlägsna" spänningen i Europa och förbättra sin ekonomi genom att protestera mot fortsatta anti-ryska sanktioner. Det skulle vara en verklig avspänning både för de militära spänningarna och för ekonomin. Detta skulle i sin tur förbättra relationerna i Europa, säger Iiskola. 

 

Hela intervjun och artikeln av journalisten Marina Antropov är här nedan översatt från det ryska språket: (Se ryska versionen i länken nedan) 

 

”Hur medierna förbjöd Finland att köpa tyska "Leopard" stridsvagnar” 

 

"När Finland köper av Holland militärutrustning med tyskt ursprung så bryter man mot villkoren i fredsfördraget från Paris år 1947" - så reagerade vissa media när de första 20 begagnade tyska stridsvagnarna av modell "Leopard" nyss anlände från Nederländerna till Finland. Men när denna "heta nyheter" gjordes, så brydde sig journalisterna inte om att kontrollera eventuella förändringar av militära begränsningar i Parisfördraget. För att klargöra situationen, diskuterade vi med vår permanenta finska expert Peter Iiskola. Han är en internationell jurist, som har arbetat i FN, Europarådet och i skiljedomstolen mellan USA och Iran i Haag. 

 

Finland beslutade förra året att köpa från Holland över hundra tyska begagnade stridsvagnar av modellen "Leopard". De första 20 stridsvagnarna "Leopard 2A6NL» har just anlänt till Finland. Nyheten om detta var "mycket het" för en hungrig publik, men tyvärr, de slutsatser som gjordes av vissa media i denna fråga var alltför tidiga - och ogrundade. Vissa medier skrev att Finland bryter villkoren i fredsfördraget i Paris 1947. Enligt artikel 19 i fördraget får Finland inte förvärva eller tillverka någon krigsmateriel av tyskt ursprung. Dessutom är ändringar i villkoren i Parisfördraget möjliga endast med samtycke av FN:s säkerhetsråd, i enlighet med artikel 22. 

 

Vissa medier brydde sig tyvärr inte ens om att kontrollera ifall alla de militära begränsningarna fortfarande är giltiga för Finland. Så kanske var anklagelserna om finländska överträdelser av Parisfördraget gjorda helt förgäves? Vi frågade vår expert, Peter Iiskola. 

 

– Frågan om artikel 19 i Parisfredsfördraget från 1947 avgjordes den 21 september 1990 genom en ensidig deklaration av Finland, säger han. 

– Finland förklarade att de militära begränsningarna i fördraget inte längre är i kraft sedan Berlinmuren rasat och Tyskland återigen kan vara enhetlig. Och ingen av de fyra allierade makterna var mot denna förklaring, inte ens Sovjetunionen, säger Iiskola. Den historiska bakgrunden till antagandet av deklarationen förklaras av Peter Iiskola.

 

 – När "kalla kriget" var slutrakan med nedgången av Berlinmuren och Sovjetunionens kollaps, så var redan förhandlingarna om Tysklands återförening på gång under våren 1990, säger han. 

 

FOTO: Peter Iiskola: "Finland anser att köpet av stridsvagnar inte bryter Parisavtalet.

 

 Redan i färd med Tysklands återförening 1990, så gjorde Finland en ensidig deklaration om att restriktioner för vapen (med undantag för kärnvapen) är ogiltiga i fråga om Finland i Paris fredsavtalet. Sovjetunionen och Storbritannien protesterade inte mot detta. " Båda Tyska staterna började tillsammans med ockupationsstyrkorna förhandlingarna om återupprättandet av suveränitet för den tyska staten. Därefter, i april 1990, visade Finland starkt sitt godkännande av processen. Men samtidigt, som de allierade försökte att häva restriktionerna för Tyskland, så borde liknande åtgärder göras från de allierades sida också gällande Finland. De fyra allierade enades om den tyska frågan den 12 september 1990. Den 21 september 1990 utgav den finska regeringen med president Mauno Koivisto en ensidig deklaration om avskaffande av restriktioner i Paris fredsfördraget. Koivisto hänvisade till de allierades beslut i den tyska frågan. 

 

– Således har den finska ledningen försökt visa att om del III i avtalet om fredsfördraget i Paris förlorat sin kraft för Tyskland, då är motsvarande inte längre giltigt för andra länder. Och vid den tiden var finländarna övertygade om att deras medlemskap vid FN och OSSE inte längre motiverar sådana restriktioner. Således hade Finland proklamerat avskaffande av de militära begränsningarna i avtalet, med undantag av kärnvapen, som i sin tur styrs av fördraget om icke-spridning från 1968. 

 

– Det är också viktigt att klargöra att Finland hade varnat Sovjetunionen och Storbritannien om sin avsikt fem dagar före den ensidiga deklarationen. Ingendera, måste jag säga, gjorde en protest mot denna deklaration, förklarar Iiskola. Så nu visar det sig att Finland genom att köpa tyska stridsvagnar från Nederländerna inte hade brutit mot Parisfördraget?! Anklagelserna mot den finska sidan i det här fallet är alltså grundlösa? 

 

– Denna fråga (med avlägsnande av de militära begränsningarna) avgjordes i slutet av den "kalla kriget" 1990, upprepar Peter Iiskola än en gång. 

 

– Ingen av de allierade (anti-Hitler koalitionen) har officiellt meddelat att Finland har brutit mot avtalet i Paris. Om ett sådan officiellt klagomål görs, så bör frågan naturligtvis lösas av FN:s säkerhetsråd, i enlighet med artikel 22. Jag tror att ingen kommer att göra ett sådant klagomål, men i politiken är allt möjligt. Speciellt nu när många människor upplever att vi är tillbaka till "kalla kriget" före 1990, eller att vi har ett "nytt kallt krig". Många säger att vi har en situation som påminner om 1930-talet då nazismen växte och när krigstrummorna hördes, säger Iiskola. 

 

– Men vi upplever nu ett nytt "kallt krig", eller åtminstone något liknande. Det är därför som många av de fundamentala och historiska frågorna tas upp igen. Till exempel, kommer Finland att användas för en attack mot Ryssland, på ett eller annat sätt? Har Finland nu tagit några steg närmare denna möjlighet till att “bli använd" genom att intensifiera sitt samarbete med Nato? undrar Iiskola. Vad synd att media på jakt efter sensationella "anklagande artiklar" inte anger dessa viktiga frågor som vi har behandlat med vår expert Peter Iiskola. Varför Finland behövde nya stridsvagnar, och hur man ändrar sin utrikespolitik med ständig militär hysteri – ja, det år frågor som bör vara på första plats.

 

 – Kom ihåg att Finland använder mycket litet till försvaret, eller 1,29 % av sitt BNP. Jag hoppas att det skulle vara mer. Om Finland inte har ett bra eget försvar, som stridsvagnar, då kan både öst och väst se Finland som ett militärt vakuum. Det skulle inte gynna det finska folket, som vill skydda sig själva och sitt eget fosterland utan hjälp utifrån. Finland är inte medlem i Nato och har inte för avsikt att bli medlem, eftersom finländarna inte tror att detta skulle gynna Finland, säger Iiskola. 

 

– Det finns en enorm ekonomisk kris i Finland just nu. Finland och Grekland har fått "ekonomisk varning" från EU. Finland har förlorat en massa pengar på grund av EU:s sanktioner mot grannlandet Ryssland. Finland bör "minska spänningarna" i Europa och förbättra sin ekonomi genom att motarbeta EU:s sanktioner mot Ryssland. Många EU-länder planerar också att lämna sanktionerna. Det skulle vara en riktig avspännings- och fredspolitik som skulle minska de växande militära spänningarna, samt ha goda internationella och nationella mål för samarbetet och ekonomin, avslutar Iiskola. 

 

Text: Marina Antropov, Notum © informationskontor"

Ämne: "Finländaren Peter Iiskola i intervju till rysk media: Finland bröt inte mot Parisfördraget med att köpa 139 Leopard-stridsvagnar, men Finland bör inte gå med i Nato och bör säga farväl till EU-sanktioner mot Ryssland.

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar