Finland lägger ut texten för flyktingarna

18.12.2015 22:59

Finland kommer att öppna returneringscentraler för flyktingar som fått avslag, uppger finska Yle.

 

Från returneringscentralerna kommer flyktingarna att skickas till sina respektive hemländer. Det finns ännu inga exakta uppgifter om hur många dessa centraler tänkas bli. EnligtFinlands inrikesminister Petteri Orpokommer kontrollen på sådana anstalter att vara strängare, men man tänker ändå inte göra dem till fängelser.

Orpo berättade även att några av de aktiva asylboendena kommer att stängas inom kort, varvid vissa kommer att förenas. Dessutom kan man börja placera flyktingar på olika förläggningar utifrån deras nationalitet eller religion.

Flyktingarna kommer också att påskriva ett dokument om sin medvetenhet om Finlands lagar och samhällsnormer. Detta tänkas som ett slags garanti mot eventuella förbrytelser. Begår man brott i Finland, så nekas man härmed kryphålet att skylla allt på ens omedvetenhet om landets lagar.

Vi kommer att förklara våra spelregler för flyktingarna, så att de lär sig efterleva finska lagar och respektera finsk kultur, sade Petteri Orpo.

Ministern anmärkte samtidigt att ansökningar från asylsökande som gjort sig skyldiga till brott flyttas överst i behandlingkön.

Regeringens nya migrationspolitik kommer att framläggas nästa tisdag.

Enligt opinionsundersökningenKansan arvot 2015, som genomförts av företaget T-Media, anser åtta av tio finnar hemsäkerhet vara en mycket viktig faktor. Hälften av de tillfrågade anser landets migrationspolitik vara för lindrig, samtidigt som två tredjedelar menar att Finland bör vara med om att lösa migrationskrisen. Nio av tio tillfrågade skulle gärna vilja jobba med invandrare som kollegor.

 

Ämne: Finland lägger ut texten för flyktingarna

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar