Finansministereliten: Se upp Sverige

17.03.2016 00:11

Publicerad 2016-03-11 

 

Risker syns lång väg, men kriser överraskar alltid. Om det kunde en unik panel med omkring 20 år av högsta ansvar för statsbudgeten enas på fredagen.
 
 

I Finanspolitiska rådets regi samlades på fredagen sex svenska före detta ministrar på samma scen, som hanterat svensk ekonomisk politik över ett tidsspann på närmare fyra decennier.

Annons:
 

FAKTA

SEX FINANSMINISTRAR

Ingemar Mundebo(L), ekonomiminister 1978-1979, budgetminister 1976-1980
Rolf Wirtén(L), budgetminister 1980-81
Bo Lundgren(M), skatteminister 1991-1994
Bosse Ringholm(S), finansminister 1999-2004
Pär Nuder(S), finansminister 2004-2006 
Anders Borg(M), finansminister 2006-2014
fotnot: Bo Lundgren var bitr finansminister

Ett par kriser har svept över landet sedan 1979 då den äldste i skaran, Ingemar Mundebo, var chef för dåvarande ekonomidepartementet.

 

”Tro inte att politikerna vet så mycket om världen”, inskärpte den i dag 86-årige liberalen.

Inte sällan syns annalkande kriser på långt håll. Det svåra är att bedöma när smällen kommer och hur kraftig den blir, enligt flera av paneldeltagarna.

Politiker riskerar också ofta att skapa eller förstärka problemen, påpekade Bo Lundgren.

”Alla visste i augusti 2007 att USA hade problem. Det ingen kunde förutse var att amerikanerna skulle misslyckas så kapitalt. Att låta Lehman gå i konkurs 2008 var ett fullkomligt bisarrt felbeslut”, sa han.

Ännu vanligare är det dock att politiker krattar för kriser genom att inte agera, enades panelen om. Samtidigt konstaterade de att utrymmet för långsiktighet i dag är mindre än någonsin. Polarisering, populism och parlamentarisk splittring i både Europa och USA försvårar hanteringen av grundläggande obalanser.

 

Anders Borg slog ett slag för starka statsfinanser oavsett konjunkturläge. Han liknade kriser vid jordbävningar. De går inte att förutse, men skadeverkningarna minskar med stabila hus och välskött stadsplanering.

”Den centrala uppgiften är säkerhetsmarginaler i offentlig ekonomi och att man försöker hantera obalanser i förväg”, sa Sveriges näst senaste finansminister.

Dagens minusräntor och den konstgjorda andningen för världsekonomin är ett ekonomiskt experiment utan historiska erfarenheter att luta sig mot, påpekade Pär Nuder.

”Det är betydligt svårare att förutse en kris i dag än vad det varit tidigare.”

Exministrarna hade också med sig med sig råd till sittande finansminister Magdalena Andersson, för att förebygga nästa kris.

Rolf Wirtén, lyfte fram integrationen av den nya vågen flyktingar.

”Invandringen kan leda både till ekonomisk framgång, med rätt utbildningsinsatser. Men påfrestningarna i början kommer att vara enorma.”

Som minister bland annat i dåvarande Folkpartiets enpartiregering 1978 hade han också ett politiskt tips till Socialdemokraterna.

”Det går att nå framgångar som minoritetsregering. Men det är kanske lättare om bara ett parti bildar den, när man har ett väldigt splittrat parlament.”

Bosse Ringholm uppmanade till fokus på lägre arbetslöshet och minskade klyftor. Det skulle mota tillbaka grogrunden för höger- och vänsterextremism, vilket i sin tur skulle öka utrymmet för långsiktig ekonomisk politik, anser han.

”Att få EU till en kraftsamling för ökad sysselsättning i hela Europa vore det bästa sättet att förebygga även svenska kriser i framtiden.”

Anders Borg efterlyste omtag på bostads- och arbetsmarknaden.

”Vi behöver stramare ränteavdrag och enklare regler för byggande. Vi måste också möta den stora befolkningsökningen med en bättre fungerande och mer flexibel arbetsmarknad.

 

https://www.di.se/artiklar/2016/3/11/finansministereliten-se-upp-sverige/

Ämne: Finansministereliten: Se upp Sverige

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar