Falskt alarm - Klimatfrågan ur vetenskaplig aspekt

06.06.2015 22:04
av Gösta Pettersson
(2015)
Pia Hellertz – juni 2015
 
”Under industriell tid har luftens koldioxidhalt ökat från 0,03 % till 0,04 %. Är det något att rädas för? Det tycker inte jag, med tanke på gasens oumbärlighet för livet på jorden. Som biokemist vill jag i stället påstå att lufthalten av koldioxid är skrämmande låg, även efter ökningen till 0,04 %. Koldioxid har en väldokumenterad positiv effekt på växters tillväxt…, något som drivhusodlare ibland dragit nytta genom att höja gasens halt runt 0,10 %.  … När växterna mår bra, mår även växtätarna och rovdjuren bra. … Några toxiska effekter av koldioxid ser man normalt inte förrän halten överstiger 1 %,” skriver Gösta Pettersson (s.147).
 
Gösta Pettersson, professor i biokemi, vänder verkligen upp och ner på de numera vanliga föreställningarna om koldioxidens katastrofalt skadliga verkan på livet genom att den påstås leda till en global uppvärmning som kommer att skapa enorma problem på Jorden. Inte nog med det – han menar, med stöd i mängder med klimatforskning att sannolikheten är större för att vi är på väg in i en liten istid igen och absolut inte någon global uppvärmning, en hypotes han är långt ifrån ensam om. Den uppvärmning som pågått sedan den förra lilla istiden (cirka år 1350-1800) har avstannat och vi har inte sett någon uppvärmning sen 1997, d.v.s. på 18 år (i skrivande stund).
 
***
Jag är mycket imponerad av Gösta Petterssons sätt att förmedla sina kunskaper. Trots att boken är full av för mig obegripliga fakta, ekvationer, tekniska begrepp och analyser, så mynnar dessa ut i för mig begripliga slutsatser. Boken är skriven både för experter i vetenskapssamhället och för oss vanliga medborgare som vill fördjupa oss i frågan. Skickligt!
      Författaren skriver nånstans att han hade tänkt skriva ett frågetecken efter rubriken, men ju mer han studerade forskningen, desto mer övertygad blev han om att det hela handlar om Falskt alarm.
 

Ämne: Falskt alarm - Klimatfrågan ur vetenskaplig aspekt

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar