Fällor för användare av kolloidalt silver på Facebook

08.11.2014 17:26
Av Steve Barwick, som är journalist och har över 30 års erfarenhet av att skriva professionellt
om naturliga hälsofrågor. Han är inte läkare.
27 oktober 2014 – översatt den 31 oktober 2014 av Pia Hellertz
(kontrollera gärna översättningen i originalartikeln på länken som är hämtad från 
Vissa korrigeringar av språket har gjort för att göra texten begriplig.)
 

Nyhetsmedierna har nu slagit nya bottenrekord.  

 
Hej, Steve Barwick här, för The Silver Edge.
Läs här hur han kom i kontakt med Kolloidalt silver, https://www.thesilveredge.com/.
 

Nyhetsmedier har börjat sända reportrar för att locka människor på Facebook att
göra medicinska påståenden om kolloidalt silver. 
 
Detta är naturligtvis en del av nyhetsmedias pågående kampanj för att
misskreditera användning kolloidalt silver i ljuset av att det nyligen uppdagades 
att det amerikanska försvarsdepartementet, The U.S. Department of Defense, 
DOD, hade genomfört en provrörsstudie där nanosilver visade sig stoppa 
ebolaviruset från att replikera inne i infekterade celler (se studieöversikt med 
rubrik Defense Threat Reduction Agency -- Silver Nanoparticles Neutralize 

 

Eftersom Ebolautbrottet och den efterföljande spridningen av sjukdomen 
till USA, lett till en online-diskussion om DOD-studien, har den förtalats i media 
som ett försök att "väcka falska förhoppningar" till Ebolaoffer, och försäljningen 
av ”snake oil"1 till människor som är rädda för Ebolas potentiella spridning 
kritiseras.
 

Ingen Ebola "Cure"

 
Naturligtvis är FDA (amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten, min 
anm.) redo att slå ner på försäljare av Kolloidalt Silver eftersom det finns, som 
jag tidigare skrev i en annan artikel med rubriken “FDA Ready to Bring the 
Hammer Down on Colloidal Silver Vendors?” att det inte finns några definitiva 
belägg för påståenden om att kolloidalt silver är ett "botemedel" för Ebola. 
Den DOD-relaterade studien var endast en provrörsstudie, och inte en
studie på människor. Därför kan den inte användas som bevis för att kolloidalt 
silver fungerar mot Ebola.  
 
 
Men som jag insisterade efter det - och som jag fortsätter att insistera nu - 
folk har rätt att öppet diskutera och debattera alla frågor som rör de närings-
tillskott som de använder, även kolloidalt silver. 
 
 Det är en anledning till varför jag bildade Colloidal Silver Secrets 
Community on Facebook för flera år sedan, där sådana frågor skulle kunna 
diskuterats och öppet debatteras i ett offentligt sammanhang. 
 
 
den numera ökända DOD-studien ursprungligen publicerades för ungefär två år 
sedan, långt innan den blev mystiskt bortrensad från alla statligt relaterade 
internetplatser tidigare i år, när Ebolakrisen bröt ut i full kraft.
 

Att skapa fällor
 

 
Under de senaste veckorna har dock nyhetsmedia skickat reportrar för att i smyg 
infiltrera forum för kolloidalt silver på Facebook. 
Reportrarna - med hjälp av falska Facebook-profiler – är uppmanade att 
ställa uppenbara medicinska frågor i ett försök att sporra ovetande 
gruppmedlemmar till att göra uttalanden om användning av kolloidalt silver som 
kan tolkas som "medicinska råd". 
 
 
I själva verket har dessa journalister, som dessutom bryter mot Facebooks 
policy genom att använda falska Facebook-profiler, skrivit helt falska, men 
hjärtskärande emotionella historier, som nedanstående som jag nyligen rensat 
 
"Min fru har cancer och är döende, och läkarna säger att det finns inget kvar de 
kan göra åt det. Vi har sex små barn som behöver sin mamma. Hur kan jag 
använda kolloidalt silver för att rädda min stackars fru, för barnens skull?"
 
Det är naturligtvis en uppenbar fälla. Dessa inställsamma reportrar aktiverar 
listigt människors djupaste medkänslor i ett bedrägligt försök att locka dem till 
att säga något som kan tolkas som "medicinska råd".
 
 
 Ännu värre, i sina nyhetsartiklar skryter dessa reportrar sedan med att de 
använder sådana ömkligt bedrägliga sätt att locka människor att svara. 
 
 Som en reporter öppet skröt: 
"Vi använde ett falskt användarnamn och hävdade att en kvinnlig släkting är 
allvarligt sjuk i bröstcancer och levercancer. Vi bekräftade att varken operation 
eller kemoterapi har hjälpt, och att läkarna har gett henne en kort tid kvar att 
leva." 
 
 
När reportrar har skrivit sin falska, men känsloladdade historier på forum för 
kolloidalt silver på Facebook, tar de sedan skärmdumpar av kommentarerna, och 
använder dessa skärmdumpar som bevis för att skriva sina sensationsbaserade 
nyhetsartiklar, som hävdar att det är "snake oil försäljare" på Facebook och att 
syftet är "att göra stora pengar genom att ge falska förhoppningar till döende 
människor."

 

Ett nytt lågvattenmärke för massmedia

 
Detta visar naturligtvis med stor tydlighet den nya låga nivån massmedia har 
sjunkit till genom sitt pågående, incestuösa förhållande med Big Pharma, från 
vilket man får $ 4 800 000 000 per år i reklamintäkter, enligt U.S. Government 
Accounting Office.2 
 
 
Som vi har alla tidigare har sett ägnar sig massmedier ofta åt att smutskasta 
användningen av näringstillskott, speciellt populära kosttillskott som människor 
kan ta för att få ökad hälsa och välbefinnande, istället för att använda Big 
Pharmas giftiga receptbelagda läkemedel. 
 
 
Sensationsjournalisters skräckhistorier som är utformade för att skrämma 
bort människor från naturlig hälsa och rakt i armarna på Big Pharma, publiceras 
eller sänds regelbundet av nyhetsmedia.

 

Naturligtvis har du praktiskt taget inga dödsfall från naturliga ämnen som 
exempelvis kolloidalt silver under de senaste - vad? - 60 åren eller mer. Och du 
har ungefär 106 000 dödsfall per år - varje år, enbart i USA - från Big Pharmas 
giftiga receptbelagda läkemedel, som utgör den största delen av reklam-
intäkterna hos massmedia. 
 
 
Men naturligtvis har det incestuösa ”big-dollar”-förhållandet mellan Big 
Pharma och massmedia aldrig nämnts av deras nyhetskanaler, när de rasar mot 
naturliga hälsoprodukter. Och inte heller berättas de verkliga, hjärtskärande 
berättelserna om de 106 000 dödsfall per år som receptbelagda läkemedel 
innebär för verkliga familjer som din och min. 
 
 
Det visar bara den hycklande typ av nyheter som media förmedlar idag, där 
över en miljon dödsfall vart tionde år från receptbelagda läkemedel - enbart i 
USA – inte får nästan någon nyhetsbevakning alls. Men istället låter man någon 
stackars kille på en Facebookgrupp få luras av en reporter att försöka hjälpa en 
förment sjuk, döende individ och sen blir han offentligt uthängd i media som en
"bedragare", en "charlatan" och en "snake oil”-försäljare som ”bara vill tjäna 
pengar." Detta avslöjar den låga nivån hos massmedia.
 

Ingen medicinsk rådgivning

 
Som en påminnelse till läsare som kanske också är medlemmar i Colloidal 
Silver Secrets Community on Facebook vill jag nämna att medicinska råd inte är 
tillåtna på detta forum. Det beror på att forummedlemmar inte är läkare eller 
medicinsk praktiker av något slag, och gör inte heller några anspråk på att vara 
det. 
 
 
I själva verket är ingen på Colloidal Silver Secrets Community on 
Facebook kvalificerad att tala om för dig hur du ska använda kolloidalt silver för 
att bota en allvarlig sjukdom, och kan därför inte heller rekommendera kolloidalt 
silver som ett "botemedel" för en sjukdom någon kan lida av. Genom FDA-
bestämmelser är kolloidalt silver ett näringstillskott, och inte ett läkemedel. 
Punkt! 
 
 
Colloidal Silver Secrets Community on Facebook är helt enkelt ett forum 
där människor samlas för att offentligt diskutera och debattera användning av 
kolloidalt silver som ett näringskomplement för deras hälsa och välbefinnande. 
 
 
Detta forum, precis som andra online-forum är utformat för att ge 
människor möjlighet att diskutera sina erfarenheter med örter, mineraler, 
vitaminer, båtar, bilar, klädesmode, dataspel eller andra tänkbara ämnen. 
 
 
Senaste gången jag kontrollerade var det fortfarande lagligt enligt det första 
tillägget till den amerikanska konstitutionen, att diskutera användningen av 
personliga näringstillskott och den upplevda nyttan av dem. 
 
 
Ja, det är precis samma första tillägg som skyddar medierna själva, även 
när de säljer sig till Big Pharma under sken av "undersökande journalistik". 
Skillnaden är att Facebook-grupper och andra online-forum i allmänhet är 
öppna och ärliga med sina syften och motiv, medan de av företagen köpta och 
betalda nyhetsmedia, är oärliga om sina egna syften och motiv, när de angriper 
kosttillskott som kolloidalt silver och andra naturliga hälsokurer.

 

Mer hyckleri och korruption

 
Och förresten, i februari 2014 tog US Food & Drug Administration - i enlighet 
med uppenbara påtryckningar från Big Pharma - de ​​första stegen i en 
lagstiftningsprocess för att se till att allmänheten inte längre skulle behöva 
lyssna till den långa litania av risker och biverkningar av receptbelagda 
läkemedel inom mediereklam. Är inte det gulligt? ”Isn´t sweet?”
 
De medicinska myndigheterna hävdar att de är oroliga för att de långa 
beskrivningarna av biverkningar av receptbelagda läkemedel i TV, radio, och 
tidningsannonser är lite för tråkiga för den genomsnittliga individen, och kanske 
kan "leda till minskad konsumentförståelse, minimering av viktig risk- 
information och, eventuellt, avbrott av behandling på grund av rädsla för
biverkningar. "
 
 
Med andra ord, de medicinska myndigheterna är rädda för att du ska få veta 
vilka biverkningarna av ett läkemedel är, och att du då aldrig skulle använda 
dem. Så de vill inte längre att du ska veta vilka de verkliga riskerna med 
receptbelagda läkemedel är, eller ens hur många olika risker som finns. De vill 
bara att du lydigt ska ta dina mediciner som goda små pojkar och flickor. 
 
Och som inte vågar söka information om naturliga hälsoalternativ på nätet. Det 
är strängt förbjudet, märk väl. "Vi har folk som kollar." 
 
Sådan är den värld vi lever i, där företagens brottslingar döljer sina 
avskyvärda brott genom reglerande manipulation, och sedan använder de sina 
shills (det är en person som offentligt hjälper en person eller organisation utan 
att avslöja att de har en nära relation med den person eller organisation, min 
anm.) i massmedia för att försöka göra brottslingar av människor som bara vill 
diskutera alternativa sätt att hålla sig frisk och må bra.
 
• Lär dig vad andra säger om kolloidalt silver användning (länk finns i 
originalartikeln. Dessutom finns det många svenska forum). 
 
• Gå med i kolloidalt silver Secrets Grupp på Facebook (länk finns i 
originalartikeln, uppmaningen är framförallt för amerikanska läsare. Det finns 
många svenska forum, min anm.). 
 
• Lär dig hur du gör din egen högkvalitativa kolloidalt silver snabbt och enkelt, i 
lugn och ro i ditt eget hem, för mindre än 36 cent per quart (ca 1 liter, länk finns 
i originalartikeln. En pedagogisk video med svensk text finns på 
 
 
 
Jag kommer tillbaka nästa vecka med en annan stor artikel om kolloidalt silver.
För en säker, sund och ansvarsfull användning av kolloidalt silver, 
 
Steve Barwick
Författare till The Ultimate Kolloidalt silver Manual

---------------------------------------------------------------------------
 
1 Snake oil (svenska: "ormolja"), är en engelskspråklig benämning på undergörande medicin. 
Begreppet används som en metafor för överdriven och bedräglig marknadsföring som påstår sig 
komma med en revolutionerande lösning på ett problem. (Wikipedia)

 

2 Government Accountability Office (GAO) är en amerikansk federal myndighet som lyder direkt 
under kongressen, och har till uppgift att oberoende granska och undersöka verksamheten (revision) i 
hela den federala statsmakten, huvudsakligen i den verkställande statsmakten, dvs. Presidenten och de 
federala departement och myndigheter som sorterar därunder.  (Wikipedia)