Fackets krav – verka för socialism

03.12.2016 00:29


Publicerad: 


 

 

Helena Ternehäll utsågs till arbetsplatsombud på ett äldreboende i Stenungssund i våras. Ett halvår senare, i oktober förra året, deltog hon i en facklig grundkurs.

Med på kursen var den lokala S-politikern Krister Kronlid, som även är Kommunalbas i Uddevalla.

 

”Det var en jättebra utbildning men jag förstod inte varför de skulle ta dit en politiker. Han hade papper med sig där man kunde skriva upp sig som medlem i Socialdemokraterna. Det kändes sektliknande”, säger Helena Ternehäll till Göteborgs-Posten.

Under fackkursen ska Krister Kronlid ha gått hårt åt alliansregeringen. Helena Ternehäll, som aldrig varit politisk aktiv men sympatiserar med Moderaterna, ska då ha ställt flera frågor till Kronlid. Bland annat undrade hon om han inte tyckte att det skulle löna sig att arbeta, skriver GP.

Veckan efter blev Helena Ternehäll ställd mot väggen av Kommunals ordförande i Stenungsundssektionen, Lena Janson, som bad henne att gå hem och fundera över sina värderingar. Ytterligare några veckor senare fick hon sparken från sitt uppdrag.

Som skäl till uppsägningen hänvisade Stenungsundssektionen till Kommunals stadgar, som ansågs oförenliga med Helena Ternehälls sympatier för Moderaterna.

”Kommunal ska också verka för en samhällsutveckling på demokratisk socialistisk grundval”, står det bland annat i stadgarna.

Petningen av Helena Ternehäll har väckt starka reaktioner. Inte minst på twitter, där Kommunals agerande diskuterades flitigt när historien uppdagades, uppger GP.

”Kommunal petade fackligt ombud för att hon inte var bokstavstrogen socialist. LO tappar medlemmar - lätt att förstå!”, skrev Lars Beckman, riksdagsledamot (M).

”Mycket märkligt av Kommunal att sparka ombud för att hon inte är (S)! Fackets uppgift att värva S-medlemmar?”, skrev Helene Odenjung, kommunalråd i Göteborg (FP).

Kommunals stadgar är dock långt ifrån unika. Flera LO-förbund har liknande skrivningar, visar en genomgång som di.se har gjort.

Ett av dem är Livsmedelsarbetareförbundet, som slår fast att förbundets uppgift är att tillvara medlemmarnas intressen utifrån en ”socialistisk och feministisk grundsyn”.

”Jag tror att begreppet socialism har funnits med i stadgarna sedan förbundet startade 1896. Mig veterligen har det aldrig framförts några krav på att ta bort det”, säger förbundsordföranden Hans-Olof Nilsson.

Målareförbundet ska enligt stadgarna medverka till en socialistisk samhällsutveckling. Och det ställer höga krav på de förtroendevalda, förklarar förbundsordföranden Mikael Johansson.

”Man måste tro på idén om ett socialistiskt samhälle, annars blir det väldigt svårt att ta sig an ett uppdrag”, säger han.

Totalt 6 av LO:s 14 förbund skriver i sina stadgar att de ska verka för socialism. Pappers och Fastighetsanställdas förbund har en snarlik formulering och skriver att de ska verka för en samhällsutveckling på grundval av demokratisk socialism. GS Facket skriver att de ska arbeta för en ”demokratisk och socialistisk samhällsutveckling”.

Flera fackliga företrädare som di.se har talat med tror att det är svårt för borgerligt sinnade personer att företräda facket. Att verka för socialism på jobbet och vara moderat på fritiden går helt enkelt inte ihop, menar de.

”Det blir väldigt knepigt att stå för en sak på dagen och ha en helt annan uppfattning på kvällen. Det är ungefär som i Svenska kyrkan, man måste dela de grundläggande värderingarna”, säger Mikael Johansson.

När GP frågade Krister Kronlid om man inte kan göra ett bra fackligt arbete om man är moderat svarade han så här:

”Nej, det tror jag absolut inte. En stor del av uppdraget är att bedriva opinion och värva nya medlemmar. Delar man inte våra värderingar kan man inte vara arbetsplatsombud”.

När di.se kontaktar Krister Kronlid utvecklar han sitt resonemang.

”Om du ska vara med i en kennelklubb måste du gilla hundar, det är samma sak här. Att representera Kommunal handlar inte bara om att värna arbetskamraternas intressen på arbetsplatsen. Man har även en ambassadörsroll för ett fackförbund som verkat i det här landet sedan 1910, som har en ideologi och ett mål med sin verksamhet”, säger han.

Petningen av Helena Ternehäll sker samtidigt som många fackförbund brottas med sjunkande medlemstal och har svårt att rekrytera medlemmar till förtroendeuppdrag.

Kommunal har i efterhand medgett att det var fel att sparka Helena Ternehäll på grund av hennes sympatier för Moderaterna och erbjudit henne att komma tillbaka som arbetsplatsombud.

”Jag är den förste att beklaga att det har blivit som det har blivit. Helena har inte gjort något fel. Hon har diskuterat politik och framfört sina åsikter på en utbildning. Det är en rättighet och inget skäl att skilja någon från sitt uppdrag”, säger Lena Andersson, administrativ chef på Kommunal till Kommunalarbetaren.

Helena Ternehäll har dock bestämt sig för att tacka nej till fortsatta fackliga uppdrag och i stället begärt utträde ur Kommunal.

 

Ämne: Fackets krav – verka för socialism

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar