Experter varnar: Massförstörelsevapen "har förts oupptäckta" in i Europeiska unionen

12.12.2015 17:12

 

ISIS har rekryterat experter inom kemi, fysik och datavetenskap för att utföra krig med massförstörelsevapen mot väst, hävdar Europaparlamentets chockerande betänkande.

 

Terrororganisationen, ska enligt genomlästa dokument, ha planerat att försöka använda internationellt förbjudna massförstörelsevapen vid framtida attacker. Dokumentet, som sammanställdes i efterdyningarna av de dödliga attackerna i Paris, avslöjar att ISIS redan har smugglat in massförstörelsevapenmaterial till Europa.Brittiska polisen har redan tränats för att ta itu med en potentiell kemisk- eller biologisk krigföringsattack

 

Polisen har även tillgång till GM-rör, bilden, för att upptäcka alla kärnvapen-
eller radiologiska material

Europaparlamentets betänkande har varnat för att ISIS redan har smugglat in CBRN material i EU

 

Experter befarar att ISIS kommer att kunna utnyttja ett misslyckande för EUs regeringar att 
utbyta information om eventuella terrorister.

 

Brittiska polisstyrkor har redan genomfört övningar i hur man handskas med olika typer
av terroristattacker. Men EUs rapport hävdar att regeringen bör "överväga att offentligt ta
itu med risken för en terroristattack med användringen av kemiska-, biologiska-, radiologiska-
eller kärnvapenmaterial.

 

Rapporten om ISIS/Da'esh och icke-konventionella vapen varnar: "För närvarande står EUs medborgare under allvarligt hot. Man överväger möjligheten att extremistgrupper kan använda sig av kemiska-, biologiska-, radiologiska- eller nukleära (CBRN) material under attacker i Europa. Under dessa omständigheter blir effekterna av ett sådant angrepp, om det uppstår, ännu mera destabiliserande".

Rob Wainwright, chefen för Europol, sade efter attackerna i Paris: "Vi har att göra med en mycket allvarlig, bestämd internationell terroristorganisation som nu är aktiv på Europas gator".

"Detta är det allvarligaste terroristhotet vi möter i Europa sedan 10 år".

 

Wainwright varnade för att ISIS har allvarlig kapacitet i frågan om resurser och arbetskraft.
Nomi Bar-Yaacov, från Associate Fellow in Chatham House International Security Department sade: "Det finns en mycket stor risk för att ISIS använder sig av okonventionella vapen i och utanför Europa".

Wolfgang Rudischhauser, direktör för Centret för icke-spridning av massförsörelsevapen vid NATO sade: "ISIS har faktiskt redan förvärvat de kunskaper och i vissa fall även mänsklig kompetens, som skulle kunna göra det möjligt att använda CBRN-ämnen som terrorvapen".

Enligt rapporten har ISIS/Da'esh rekryterat och fortsätter att rekrytera hundratals utländska krigare inklusive några med examen i fysik, kemi och datavetenskap, som experter och har därmed möjlighet att tillverka dödliga vapen från råämnen".

EUs regeringar har varnat för att se upp för "andra radikaliserade personer, som har tillgång till eller arbetar inom känsliga områden".

 

Underrrättelsetjänster har också varnat för att screena tillbaka jihadkämpar som har CBRN kunskap". Den chockerande studien hävdar att 150 fall av kärnkrafts- eller radiologisk handel har rapporterats årligen. Vad som ännu värre är: att CBRN-ämnen har förts oupptäckta till EU. "Interpols månatliga CBRN-rapporter visar på många exempel på försök att förvärva, smuggla eller använda CBRN-ämnen".

Ämne: Experter varnar: Massförstörelsevapen "har förts oupptäckta" in i Europeiska unionen

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar