Experten: "Vill S ha en regeringskris – tryck på ytterligare"

27.11.2015 17:42

Samtidigt som Stefan Löfvens flaggar för nya åtgärder i den nya migrationslinjen, säger Miljöpartiet att gränsen redan är nådd. Om Socialdemokraterna väljer att trycka på frågan ytterligare finns det därför risk för regeringskris, säger statsvetaren Jonas Hinnfors till SvD.

 

Efter att regeringen på tisdagen presenterade sin nya migrationslinje och strängare asylpolitik, har Miljöpartiet ifrågasatts för att gå emot sintidigare ideologiska ställning till migrationspolitiken.

Men när Stefan Löfven i dag har flaggat för att fler åtgärder kan bli aktuella, riskerar sprickorna hos den rödgröna regeringen att fördjupas ytterligare, uppger statsvetarprofessorn Jonas Hinnfors för SvD.

– Vill Socialdemokraterna har en regeringskris då kan de trycka på ytterligare. Men vill man inte det så måste man vara väldigt försiktigt i nästa steg, som det kanske inte finns så många av, innan Miljöpartiet hoppar av, säger Hinnfors.

Enligt Hinnfors är migrationspolitiken en av Miljöpartiets ideologiskt prioriterade områden, vid sidan av miljöpolitiken. När man nu skärper regelverket befinner sig partiet väldigt nära den gräns där det interna trycket blir för svårt. Så nära att Miljöpartiet riskerar att inte kan sitta kvar.

Det kan också leda till konsekvenser hos väljarna. Miljöpartiet kan komma att förlora väljare till Centern och Vänstern eftersom de kan uppfatta att partiet har avvikit från sina ideal. Samtidigt menar Hinnfors att partiet kan vinna på sitt agerande eftersom väljare kan tycka att Miljöpartiet agerar mer handlingskraftigt.

Men migrationsfrågan går inte bara isär hos regeringspartierna utan också hos Alliansen. Om oppositionsblocket inte kan ha en koordinerad migrationslinje mellan partierna, finns det även risker för att Alliansen splittras.

– Det finns en väldigt sprängkraft i den här frågan. Det är klart att det kan vara en fördel att ha en splittrad opposition, men det kan också vara en utmaning att man själv är splittrade inom de rödgröna. Det är ett ganska rörigt landskap, säger Hinnfors.


https://www.svd.se/experten-vill-s-ha-en-regeringskris--tryck-pa-ytterligare/om/svenskt-flyktingmottagande

Ämne: Experten: "Vill S ha en regeringskris – tryck på ytterligare"

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar