EXKLUSIV INTERVJU: Stefan Löfven om varför Socialdemokraterna vinner valet

28.06.2014 16:50
lofven

”Svårt att säga. Han har nog huvud för det, men vi får se hur det går.” Orden är Stefan Löfvens mamma, Iris Melanders. Många drog på smilbanden när det via nättidningen Allehanda.se blev känt att Stefan Löfven föreslagits som Socialdemokraternas nye partiordförande. Det var något rörande över situationen. Att Iris inte kunde hålla tyst, om så bara för några dagar. Att den bufflige fackpampen också var mammas pojke. Men hittills verkar hennes prognos slå rätt. Nog verkar sonen ha huvud för uppdraget. Tvärdrag har träffat mannen som Socialdemokraterna hoppas ska kunna bryta åtta år av borgerligt styre.

STEFAN LÖFVEN, MED kort tid kvar till riksdagsvalet, hur känns det?

-       Det känns väldigt bra. Vi har ett parti som verkligen är på tå. Lokala företrädare bemöts väldigt positivt, det finns en förväntan hos väljarna på Socialdemokraterna.

EN FÖRVÄNTAN PÅ Socialdemokraterna, absolut. Och inte minst är förhoppningarna på Stefan Löfven höga. En central fråga är vilken slags politik partiet kommer att föra om man vinner valet i höst. Många förstagångsväljare var barn när Göran Perssons regering tvingades avgå. Nu gäller det att övertyga svenska folket om att Socialdemokraterna på nytt kan leda landet.

LÖFVEN INTAR SIN klassiska pose med knäppta händer, ordentligt lutad över bordet på sitt rum på Sveavägen 68. Han ger ett förtroendeingivande intryck när han berättar om vad han vill prioritera först.

-       Det första politiska beslutet som kommer att fattas är ungdomsgarantin. Ungdomar som går ut skolan eller blir arbetslösa ska ha jobb eller praktik inom 90 dagar. Arbetslöshet, eller långtidsarbetslöshet som vi sett blivit allt vanligare, är förödande.

-       Ur ett ideologiskt perspektiv hänger mycket på om man som vuxen klarar av att försörja sig själv. Det är en frihetsfråga, och vi är en frihetsrörelse.

TRIANGULERING HAR BLIVIT ett av de vanligast förekommande begreppen i den politiska debatten. Partierna kopierar och lånar, till syns eller på riktigt, motståndarnas frågor. I skolfrågan har Alliansen lagt förslag som på många sätt liknar Socialdemokraternas. Men att det skulle röra sig om samma politik avfärdar Löfven. Närmast irriterad suckar han och säger att Alliansen saknar seriositet i skolfrågan. Flera år i rad har Socialdemokraterna velat skjuta till mer resurser, medan regeringen föredragit fler skattesänkningar. I och med vårbudgeten i år hade man ett nytt tillfälle, konstaterar Löfven, men inte ens då ville de lägga till en slant.

I ett moderatstyrt Sverige är det tydligen okej att barnen får knäckebröd och vatten så att företag kan göra vinst. Det finns en överetablering av gymnasieskolor och det är därför koncerner som JB går i konkurs. Och den här modellen slåss Alliansen för. 

-       Nu säger de att de vill ha mindre klasser och så vidare. Men huvudfrågan är om skolan ska betraktas som en marknad eller inte. I ett moderatstyrt Sverige är det tydligen okej att barnen får knäckebröd och vatten så att företag kan göra vinst. Det finns en överetablering av gymnasieskolor och det är därför koncerner som JB går i konkurs. Och den här modellen slåss Alliansen för. 

-       Vi vill att företagen skriver in i bolagsordningen vad syftet med verksamheten är. Om syftet är att göra något vettigt och inte att göra vinst blir det bra verksamhet.

Alliansen och Socialdemokraterna brottas om kronor och ören, om skatter och investeringar. Samtidigt växer sig en mörkblå rörelse med stora bruna inslag sig allt större i Sverige och Europa. Hur ser du på det?

-       Jag tror att utvecklingen beror på osäkerhet och rädsla. Jag tror att få människor som kan tänka sig att rösta på de här partierna är rasister i grunden. Många som kan attraheras av de här organisationerna vill se enkla lösningar på svåra problem. Arbetslöshet, social otrygghet, vi har en arbetslöshetsförsäkring som knappt är värd namnet längre och folk känner osäkerhet för den globala ekonomin. Det är anledningar till att vi fokuserar så mycket på jobben, det skapar framtidstro hos människor. Vi måste komma ihåg att de högerextrema partierna driver arbetarfientlig politik.

Inom SSU men också på andra håll så oroas man av förekomsten av att rasistiska partier tillåts komma till tals i skoldebatter. Är det rimligt att dessa partier ska få vara med i sådana sammanhang?

-       Jag tycker inte att krafter som motverkar demokratin har automatiskt tillträde i debatter. Det är inte rimligt att judiska barn eller romska barn eller ungdomar som är homosexuella ska behöva sitta och höra på dem som vill dem ont, som inte vill att de ska finnas. Då måste man hitta sätt att begränsa. Vi håller på att se över den lagstiftningen. Ett förslag är att sätta upp objektiva kriterier som gör det möjligt för en rektor att säga nej.

LÖFVEN HAR TIDIGARE skapat rubriker när han som ordförande för IF Metall vägrade gå med på förslaget om kvinnopotter. Potterna var tänkta att utjämna skillnaderna i löneökningar mellan de kvinnodominerade och de mansdominerade LO-förbunden. Löfven motiverade sitt beslut med att kvinnorna inom IF-Metall inte skulle få del av kakan, men har även under sin tid som partiordförande fått motta kritik för att sakna feministiska visioner.

ÅSA PETERSEN SKRIVER  i det här numret av Tvärdrag om den könsuppdelade arbetsmarknaden och är på flera punkter kritisk till Socialdemokraternas jämställdhetspolitik…

-       Hon har rätt i flera avseenden. Vi har en väldigt uppdelad arbetsmarknad med manligt och kvinnligt, där det råder sämre villkor på de kvinnligt dominerade områdena.

ATT LÖFVEN ÄR insatt i arbetsmarknadspolitiken är på sätt och vis självklart. Desto mer förvånande är att det är han själv som kommer in på min nästa fråga. Den stora, svåra. Den om föräldraförsäkringen. Försäkringen spelar en stor roll när man tittar på löneklyftorna. Skillnaderna mellan kvinnor och män drar iväg under tiden människor bildar familj mellan 25 och 35 år. Trots det är många emot en helt delad föräldraförsäkring med argumentet att familjen vet bäst. Det argumentet verkar inte gå hem hos Löfven.

-       Vi har en i grunden jättebra reform men den bidrar till ett icke jämställt arbetsliv. Det måste vi ändra på.

-       Vi har en i grunden jättebra reform men den bidrar till ett icke jämställt arbetsliv. Det måste vi ändra på. Även om jag förstår att folk tycker att det är en fråga för den enskilda familjen. Vi vill ha en individualiserad försäkring och på vägen dit en tredelad. Frågan för oss är hur vi under nästa mandatperiod kan införa en sådan. Som jag ser nu kan man antingen skjuta till ekonomiska stimulanser eller vika fler månader.

-       Fi har vuxit på grund av ett ökat intresse för jämställdhet. Vi är frustrerade över att vi har ett samhälle med så stora brister. Det gäller hemma, inom familjen, på jobbet men också samhället i stort. Därför driver vi föräldraförsäkringen men också en bättre lönekartläggning för att se skillnaderna bättre. En tredje sak som få pratar om är det faktum att när äldreomsorgen inte räcker till är det kvinnor, inte män, som hjälper till. 100 000 personer, de flesta kvinnor, går idag ner i arbetstid för att äldreomsorgen inte räcker till.

TILL SITT EKONOMISKA seminarium i Almedalen har Socialdemokraterna bjudit in den franske ekonomen Thomas Piketty. I sin bestseller ”Capital in the twenty-first century” tar Piketty upp höjd arvsskatt, höjda marginalskatter och skatt på kapitaltransaktioner. Alla dessa förslag har Socialdemokraterna avvisat.

Vad är det ni gillar med Piketty?

-       Man behöver inte gilla alla detaljer men det är bra med någon som tänkt till. Vad gäller kapitalrörelser är vi inte helt emot. Men om man gör det på för begränsat område kvarstår problemet men kapitalet flyttar. Men jag förstår principen. Om du lägger en avgift som gör att det ändå finns en tröskel som motverkar spekulation. Nu är det 11 euro-länder som vill göra detta. Låt dem pröva, vi utesluter det inte men vill inte försätta oss i en situation där vi blir lidande om det inte funkar.

STEFAN LÖFVEN HAR sin bakgrund i den fackliga världen. Han har under sin karriär förespråkat kärnkraft och talat om ekonomisk tillväxt som en huvudfråga för Socialdemokraterna. På partikongressen i Göteborg 2013 vurmade han för ett globalt handslag mellan arbete och kapital. Löfven är fast övertygad om att samma intressemotsättning finns mellan löntagare och företag finns på såväl global som nationell nivå. Företagen, menar han, måste respektera ILO:s kärnkonventioner.

Men vem är det egentligen som ska sätta press? Finns det ett intresse för fackliga rättigheter och schyssta villkor för löntagarna på global nivå?

-       Ja det finns det, men det låter sig inte göras på en kafferast. IMF och Världsbanken måste bli bättre på att respektera rätten att organisera sig, att bilda fackförbund och teckna kollektivavtal. Det ger människor möjlighet att stärka sina rättigheter.

-       Företagen brukar vara rädda för avtal som går ut på att företag ska binda sig vid specifika avtal, men här handlar det mer om att hitta metoder för att hantera den här intressemotsättningen på global nivå. Och vi måste dit, det går inte att backa bandet.

INTE LÅNGT FRÅN Sveriges gränser har politiska oroligheter följts av en militär intervention. När Ryssland annekterade den ukrainska halvön Krim var reaktionerna kraftfulla. Men situationen är allt annat än enkel att förstå för en utomstående. Stefan Löfven berättar att han är för sanktioner mot Ryssland och att han är övertygad om att ryssarna skulle kunna göra mer för att få ett slut på stridigheterna. Men tillägger att EU, FN och andra aktörer måste verka för en avspänning. Han är orolig för att regeringen fokuserat allt för mycket på försvaret och allt för lite på freden.

-       Nu pratar vi mycket försvar och det är viktigt, men i samma stund måste vi prata om hur vi skapar fred och bidrar till nedrustningen. Regeringen nu är till exempel alldeles för passiv vad gäller Sveriges FN-engagemang.

SSU OCH S-STUDENTER vill se fler lagliga vägar in i Europa. Förslag har lagts om att eventuellt öppna upp för visumansökningar på Sveriges ambassader i länder utanför EU.

Men att få fler vägar in i Europa, ja. Fler länder måste ta sitt ansvar. Flyktingar ska inte behöva åka de här jäkla båtarna som man hör om nästan varenda dag.

-       Jag tror inte att det blir rättssäkert att göra på det sättet. Det går inte att hantera. Men att få fler vägar in i Europa, ja. Fler länder måste ta sitt ansvar. Flyktingar ska inte behöva åka de här jäkla båtarna som man hör om nästan varenda dag.

Idag finns kommuner som knappt tar emot några flyktingar alls, medan andra tar emot många fler. Kommer din regering pressa kommunerna att ta emot människor på flykt?

-       Det är inte kommuner som tar emot, det är landet Sverige. Jag vet inte om det är så lyckat att tvinga kommuner att ta emot flyktingar men däremot borde alla vara med och betala. Det är vårt gemensamma ansvar.

VÅR TID NÄRMAR sig sitt slut. Det har varit ett maxat möte. I kontorslandskapet utanför travar tjänstemän och politikerkollegor fram och tillbaka med långa snabba steg. Hela högkvarteret sjuder av aktivitet. Några veckors semester blir det kanske för vissa, men sen snabbt tillbaka på jobbet. Det är då det gäller. Det är då Socialdemokraterna har chansen. Jag frågar Stefan Löfven vilka frågor han tror kommer dominera slutspurten.

- 1988 blev det sälar när sälarna dog en masse, då blev miljöfrågan jättehet. Så allt kan man inte förutse. Men skolan tror vi på, och jobben och välfärden i stort. Folk vill veta att sjukvården och äldreomsorgen fungerar. Samtidigt vill jag hålla fast vid jobben. Klarar vi inte den biten fungerar det inte på de andra områdena heller.

-       Jag vägrar acceptera ett samhälle där välfärden bara finns för de som har råd, eller rätt kontakter. Vi har idag 400 000 arbetslösa. Samtidigt säger näringslivet att vart femte rekryteringsförsök misslyckas. Om man tänker på hur många det blir på ett år… Företagen hittar helt enkelt inte utbildad arbetskraft. Om de som saknar jobb skulle få motsvarande LO-medlems inkomst är det 25 miljarder rakt in i samhällsekonomin. Vi måste få ned arbetslösheten.

-       Jag accepterar inte synsättet att det inte finns något att göra här. Jodå, det finns att göra.