Exits - vartän jag ser - exits.

11.03.2017 12:51

DET BÖRJAR BLI KÖ VID EU:s NÖDUTGÅNG

 

* "BREXIT"

Den europeiska unionen skakar i sina grundvalar. Kommer EU:s "kärnstater" att stöta bort fler länder från unionen efter Brexit? Det är frågan som just nu förlamar EU.

FINANCIAL TIMES: Will EU core states leave partners behind after Brexit?

 

* "GREXIT"

Jan von Gerich, chefsstrateg på Nordea.

På sikt ser von Gerich att det måste sluta med grexit, ett grekiskt utträde ur eurozonen. Det skulle öppna dörren för devalveringar. Men det skulle också medföra stora störningar i Greklands betalningssystem, med en uppenbar risk för att hela finanssystemet kollapsar.

Mitt huvudscenario är att stödet förr eller senare kommer att upphöra och då kommer Grekland att lämna eurozonen. Det är vad vi står inför, säger von Gerich.

* "ITALEXIT"

"Marknaden ljuger inte" - marknaden kalkylerar med eurokris.

Italien har inte en promilles chans. Landet har redan kollapsat. Landet måste ut ur EU om unionen ska kunna överleva. EU:s "kärnstater" måste stöta ut Italien. Det är Eurons fel att landet är dödsdömt - de kan inte devalvera sig ut ur krisen. Alla vet detta - men som vanligt håller nästan alla käft.

 

"FREXIT"

EXPRESS 8:E MARS 2017

Marine Le Pen: Om jag vinner presidentvalet blir min huvuduppgift att omförhandla villkoren för Frankrikes medlemsskap i EU. Mitt budskap är att Frankrike måste lämna EU och skapa en helt ny union av europeiska stater - en union där staterna får behålla sitt nationella oberoende. Frankrike måste lämna Euron och återgå till en ny fransk valuta - en ny fransk Franc.

Vinner Marine Le Pen valet? Min hjärna spretar emot - men min inre kristallkule är säker - hon vinner!

 

UNGERN - ETT SENSATIONELLT GENOMBROTT!

EXPRESS 7/3 2017: EU allows Hungary to build nuclear reactors with russian money.

EU har accepterat att en rysk kärnkraftsanläggning byggs i Ungern. Ryska företag bygger hela anläggningen. Projektet finansieras i ryska rubel. Putin är jättepoppis i Ungern. Ungern har insett att det gamla Ryssland är dött och begravet. CIA:s femtekolonn har naturligtvis stämplat beslutet som “spectacularly irresponsible”.(ytterst oansvarigt).

NÄSTA NORDGASLEDNING: NORTH STREAM 2.

Ytterligare en nordgasledning är på gång - som fördubblar Rysslands export av naturgas till EU. Jan Björklund är mycket upprörd. Liberalerna har kämpat både mot den första ledningen North Stream 1 - de kämpar vidare.

Men detta betyder mindre än om det blåser på ett grässtrå. 

 

Västra Europa knyts samman med rysk naturgas - både i norr och söder. Ryssland bygger turkisk kärnkraft och Ryssland bygger ungersk kärnkraft. Ryssland bygger även den finska tryckvattenreaktorn i norra Österbotten. Den ska vara klar 2024.

 

SLUTA SVAMLA OM KRIG!

Samarbete förhindrar krig. Samverkansprojekt förhindrar krig. Forskningssamarbete förhindrar krig. Om vi slapp ifrån alla politiker med IQ under fyra vore världen bättre. Ryssland vill göra business. Ryssland vill till varje pris undvika krig. Det är den sjuka västvärlden som under CIA:s ledning startat all krig på jordens yta, men denna krigsepok är snart över. Den svenska riksdagen är full av folk som lever i en värld som inte finns längre. Den "fria" västvärlden är så förbannat förljugen att vi blivit mentalt blinda. Vi ser inte längre verkligheten.

 

ALLA DESSA POLITISKA IDIOTER SPELAR INGEN ROLL.

Verkligheten är verkligheten. Västra Europa är på väg att smälta samman med Asien. De helt sanslösa tillgångarna av fossila bränslen i Ryssland limmar samman väst och öst. Detta århundrade är det "Eur-asiatiska" århundradet. Detta århundrade är också fredens århundrade. När USA faller blir det automatiskt världsfred. 

Att städa Sverige efter CIA:s femtekolonn är inte gjort i en handvändning. Drägget finns överallt. Det är synd om oss i Sverige. Det är hjärntvätten som förstört våra politiska värderingar. Jack Nicholsons gökbo är en lindrig beskrivning av vårt land.

* Vi kämpade tappert för de mänskliga rättigheterna i Afghanistan (herre min skapare så sjukt)

* Vi krigade med vårt stolta stridsflygplan Jas Gripen i Libyen (oj, oj , oj - ännu sjukare)

* SVT och alla andra massmedia proppade oss fulla med lögner om USA:s kamp mot ISIS

* Vi duschades av rysshat från morgon till kväll - år ut och år in.

Gud förlåte oss - vi förstod inte bättre. Vi blev ett tragiskt offer för CIA:s hjärntvätt.

Brage Norin - Skogså Tankesmedja. 

 

Ämne: Exits - vartän jag ser - exits.

Långsiktig hållbarhet

Martin Gustavsson- Vetenskapliga partiet | 11.03.2017

Att skapa en ny "union" som endast är halvt protektionistisk mot den fria rörligheten av social dumpning kan låta lockande, men för att skydda en nationalstat på riktigt behöver man full protektionism.

Det är inte invandringen som knäckt Grekland och Italien, De har mestadels skickat problemet vidare norrut. Det är den tullfria frihandeln och den vettlösa skuldsättningen som knäckt dem. Det krävs två brottslingar för att orsaka detta. Den som lånar och den som lånar ut.

Att göra sig beroende av ryssarna kan verka lämpligt, men på lång sikt är det naturligtvis förödande för varje nations totalförsvar. Det är bättre att vara självförsörjande på energi. Ungern gör halvt rätt, d.v.s. bygger egen elkraft. De som bygger gasledningar till Ryssland gör helt fel. De som bygger egen hållbarhet gör helt rätt.

Ny kommentar