EU bör "undergräva nationell homogenitet", säger FN: s migrationschef

27.11.2015 18:55

Peter Sutherland, Globala Migrationsforumet samlar 160 länder för att diskutera politik

 

 
21 jun 2012
 
 
 

EU bör "göra sitt bästa för att undergräva homogenitet" av dess medlemsstater har FNs särskilda representant för migration sagt. Peter Sutherland berättade för sina lyssnare att det framtida välståndet för många EU-länder är beroende av om de blir mångkulturella. Han sade ytterligare att den brittiska regeringens invandringspolitik inte har någon grund i internationell rätt.

Peter Sutherland, som är icke-arbetande styrelseordförande i Goldman Sachs International och före detta ordförande för oljejätten BP. Nu leder han det Globala Forumet för Migration och Utveckling, som samlar företrädare från 160 nationer för att dela med sig av sina politiska idéer. Han berättade att House of Lord's migrationskommitté var en viktig dynamik för ekonomisk tillväxt i vissa EU-länder, men hur svårt kan det inte vara att förklara för dess medborgare i dessa stater.

 

En öppnare

En åldrande och minskande infödd befolkning i länder som Tyskland eller i de södra EU-länderna var "nyckel argumentet", och här tvekar jag att använda ordet eftersom människor har attackerat det och kallat det för en utveckling av multikulturella stater, tillägger han.

Det är omöjligt att tänka sig att graden av homogenitet som antyds av andra argument, kan överleva erftersom staterna måste bli mer öppna stater när det gäller de människor som bebor dem. Precis som Storbritannien har visat.

FNs särskilda representant i migration frågade också om vad EU ska göra om bevis från Organisatioen för Ekonomiskt Samarbete och Utveckling (OECD) angående sysselsättningsgraden bland invandrare var högre i USA och Australien än i jämförelse med EU-länderna.

 

Han berättade för kommittén: "USA, Australien och Nya Zeeland är migrantsamhällen och därför anpassar man sig lättare här än vad vi gör själva då vi fortfarande känner av vår homogenitet och skillnad till andra. Och det är precis detta EU, enligt min mening, bör göra sitt fästa för att undergräva. 

Peter Sutherland hävdade nyligen vid en föresläsning i London School of Economics, där han är ordförande, att det fanns en övergång där stater väljer invandrare och invandrare väljer stater, och EUs förmåga att konkurrera på en "global nivå" var inte rustad för det.

 

Ingen motivering

Lord's kommittén uppmanade EUs medlemsstater att samarbeta närmare i frågan om migrationspolitik och förespråkade en helhetssyn i frågan - genom att kritisera den brittiska regeringens försök att minska nettoinvandringen från den nuvarande nivån till tiotusentals på ett år genom visumrestriktioner.

Brittiska chefer med högre utbildning vill att utländska studenter utanför ifrån EU ska undantas från migrationsstatistiken och istället säga att viseringsrestriktionerna kom in för att hjälpa regeringen att uppnå sitt mål, vilket kommer att skada Storbritanniens ekonomiska konkurrenskraft. Men invandringsminister Damian Green har sagt att om man undantar utländska studenter och "mixtrade" med siffrorna skulle den nuvarande metoden kunna godkännas av FN.

 

UK stöd

Han sade att politiken riskerar Storbritanniens traditionella status som "ett tolerant och öppet samhälle" och skulle vara till  "allvarlig skada" för högskolesektorn både ekonomiskt och intellektuellt. Det är väldigt viktigt att vi inte skickar signaler från vårt land, antingen till potentiella studenter av högsta kvalitet, eller till akademisk personal att det på något sätt var ett oförstående land om visumtvång infördes eller om andra behörigheter krävdes...

Peter Sutherland, som har deltagit i möten med Bilderberggruppen, ett internationellt organisationsnätverk på toppnivå som ofta kritiserats för sin påstådda sekretess, uppmanade EU-länderna att sluta fokusera på "högutbildade" invandrare med argumentet att "på den mest grundläggande nivån bör individer ha en valfrihet om de ska komma för att studera eller arbeta i ett annat land.

Peter Sutherland informerade också sina åhörare om planerna för Global Migration och Utvecklings nästa årliga konferens som hålls på Mauritius i november, och tillade: ". Storbritannien har varit mycket konstruktivt engagerad i hela den här processen från början och mycket stödjande av mig personligen".

Ämne: EU bör "undergräva nationell homogenitet", säger FN: s migrationschef

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar