ETC och Mediavärlden granskar lögner

13.12.2014 21:44

Medievärlden är branschtidning för media. Artikeln “SD:s lögner – och svaren alla journalister bör ha koll på” ger journalister underlag för att bemöta Sverigedemokraternas lögner. Det baseras i sin tur på en granskning i ETC av Johan Ehrenberg, ETCs grundare och ett av Sveriges mest kända vänsterintellektuella samt av Jonas Cullberg som också arbetar på ETC. Jag skrev först felaktigen att båda artiklar i ETC var av Johan Ehrenberg.

1. Låt oss börja med ETC och Medievärldens viktigaste avslöjande:

”I presskonferensen som föregick beskedet att SD skulle rösta på Alliansens budget och därigenom orsaka det extra val som kommer i mars hänvisade Mattias Karlsson till en undersökning från 2014 gjord av SOM-institutet som säger att 50 procent tycker att det är en dålig idé att öka invandringen. Men någon sådan statistik finns inte. Det har forskningsinsitutets forskningschef Henrik Ekengren Oscarsson bekräftat för Dagens ETC.”

Senate gången SOM-undersökningen ställde frågan år 2012 angav mycket riktigt 50 procent angav att det är ett dåligt förslag att ta emot fler flyktingar (2014 års SOM-rapport är givetvis inte klar än). Vad ETC och Mediavärlden inte tycks inse är att SOM-undersökningen sedan 2012 har två separata frågor. En fråga om förslaget att ta emot flerflyktingar och en om att ta emot färre flyktingar. Här är ett skärmklipp ur SOM-institutetsrapport för 2012 av Marie Demker.

dd

SOM-institutets föreståndare Henrik Ekengren Oscarsson länkade idag till de här två graferna (jag visste inte att frågan hade ställts tidigare än 2012, mycket intressant).

SOM

Om Jonas Culberg och Mikael Marklund på Mediavärlden hade läst min blogpost som först rapporterade detta hade de insett att det rör sig om två seperata frågor och sluppit göra bort sig. Jag utgår från att både ETC och Mediavärlden kommer att göra tydliga rättelser.

ETC menar även att det är en lögn att en pluraritet vill reducera flyktingmottagandet för att det fanns ännu större motstånd runt år 1990. Bortsett från att det är ett logiskt kullerbytta så slutade motståndet sjunka ungefär år 2000. Här är grafen med den andra frågan, om att ta emot färre flyktingar. På vilket sätt motbevisas opinionsläget idag av utvecklingen 1990-2000? Är det en lögn att säga att Socialdemokraterna är Sveriges största parti  för att de var ännu större 1990 och föll i opinionen under 90-talet?

2

Det är inte det enda misstaget. Mediavärldens och ETC lyckas inte få inte en siffra rätt. De skriver tex:

2. ”LÖGN: Flyktingmottagandet kommer att kosta 17 miljarder extra 2015.
SANNING: Enligt Migrationsverket var den totala kostnaden 14 miljarder 2013. Då tog Sverige emot 54 000 asylsökande.”

Johan Ehrenberg förklarar aldrig på vilket det han skriver om 2013 motbevisar 2015 års kostnader. Skärmbilder från Magdalena Anderssons budgetproposition visar att kostnaden för Migration samt Integration beräknas bli runt 34 miljarder för 2015.

Migration Integration

ETC skriver även: ”I sitt tal hävdade Mattias Karlsson att asylmottagningen kostar Sverige 40 miljarder kronor om året.

– 40 miljarder är absolut ingen officiell siffra från Migrationsverket, säger Johanna Måhlen, presskommunikatör på Migrationsverket.”

Enligt Magdalena Anderssons budgetproposition som jag klippt ur nedan förväntas kostnaderna för budgetposterna Migration och Integration hamna på 40.5 miljarder år 2017. Som ni ser ovan består budgetposten Integration också av kostnader för nyanlända flyktingar och inkluderas i Migrationsverkets kostnadsprognoser. Då är det förvånansvärt att ETC förnekar kostnaderna och kallar 40 miljardssiffran en “lögn”. ETC är inte insatt i ämnet och förstår därför inte att det inte bara är SD de anklagar som lögnare utan även Stefan Löfven och Magdalena Andersson som också räknar med 40 miljarder per år. Lars Ohly har ironisk nog retwittrat ETCs artikel som indirekt anklagar Löfvens budget för att ljuga.

1
mig

3. Mediavärlden och ETC menar även att det inte stämmer att Sverige för en extrem invandringspolitik:

”LÖGN: Sverige har en extrem invandringspolitik.
SANNING: Sverige har i snitt 18 000 flyktingar och anhöriga som får invandra per år. Det är mycket lite i ett land på 9,5 miljoner invånare.”

Att ETC tror att Sverige bara tar emot 18 000 flyktingar och anhöriga per år är häpnadsväckande. Här är Migrationsverkets statistik. Förra året hamnadet det 28,998 ”flyktingar eller motsvarande” och 39,783 anhöriga, varav 10,763 anhöriga till flyktingar. Många av de övriga anhöriga är i förlängningen anhöriga till tidigare flyktingar.

OECD skrev nyligen: “On a per capita basis, Sweden is the country receiving the largest number of both asylum seekers and refugees.”

Vem ska dock avgöra vad som är normalt och vad som är avvikande? Kanske är det resten av OECD som får betraktas som extrema i relation till Sverige.

4. ETC tror också att Sverige bara har en invandring på 19000 personer:

“LÖGN: Invandringen till Sverige ökade med 116 000 år 2013.
SANNING: Samma år utvandrade 50 000 (många f.d. immigranter) ur Sverige. Av de som kom var 19 000 sådana som har arbetstillstånd, alltså forskare, ingenjörer och företagsrekryterade. 20 000 var EU-medborgare som flyttar inom EU och Norden. 8 000 var studenter. Kvar blir ca 19 000 som fått invandra. Det finns ingen massinvandring!”

Enligt SCB var nettoinvandring förra året 65000, inte 19000 som Ehrenberg hävdar. I relation till befolkningen en extremt hög nivå jämfört med andra länder eller historisk. Här är en graf på nettoinvandring, källa SCB.

utv

Ehrenberg kommer fram till siffran 19000 genom dubbelräkning. Studenter, arbetskraftsinvandrare och EU-medborgare har hög utvandring och utgör en stor del av utvandringen. Ehrenberg drar först av total utvandring. Sen drar han av studenter, arbetskraftsinvandrare och EU-medborgare en gång till, lite som en bonus.

5. ETC upprepar den trötta skrönan att OECD säger att Svensk invandring är lönsam:

“Enligt OECD:s studie International Migration Outlook från 2013 som omfattar 27 industriländer ger immigranter mer intäkter genom skatter till det offentliga än de tar genom bidrag och pensioner. I Sverige blir det enligt OECD:s undersökning ett plus för samhället på cirka 100 euro per immigranthushåll och år.”

OECD-rapporten gjorde flera kalkyler. Sverige går bara plus i basmodellen somexkluderar kostnanderna för flyktingmottangade. ”The baseline analysis also does not account for expenditures in the asylum system, also because asylum seekers are not migrants but candidates for migration.” De kalkyler i OECD-rapporten som inte exkluderar kostnader för flyktingmottagande visar på underskott.

oecd

På vilket sätt är en kalkyl som exkluderar kostnader för flyktingmottagande relevant för diskussionen om flyktingmottagandets kostnader? Det är talande att ETC liksom DN kände sig tvungen att undanhålla för läsarna att den OECD-kalkyl som de särplockade exkluderar kostnader för flyktingmottagande.

Det finns fler faktafel i artiklarna som jag orkar inte ta nu. Jag mailade Mediavärlden igår om bad om en rättelse, men de har inte svarat. Jag la in den länk Henrik Ekengren Oscarssons gav till SOM-rapporten i en kommentar så att deras läsare kan kolla upp det själva, men Mediavärlden tycks inte ha släppt igenom min kommentar. När branchtidningen för publicister i svensk media fixat de fel jag har påpekat ovan kan jag hjälpa de rätta övriga fel.

 

UPPDATERING

Johan Ehrenberg förnekar att det finns något att rätta på twitter och skriver: “Jag har varit på resa. Läser nu motinlägget. Finns inget att rätta. Tino räknar inte nettot.”

Johan: Du skadar din trovärdighet när du räknat fel och sen vägrar erkänna det. En skärmbild från SCBs befolkningsstatistik.

Untitled

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sen när är 116000-51000=19000? Nettoinvandringen var förra året 65000. Det finns ingen poetiskt tolkutrymme i lågstadiematte.

Om svenska journalister ljuger om plus och minus, hur ska allmänheten lita på de i komplexa frågor som invandringens effekter på ekonomin? Inga andra journalister har ifrågasatt ETC och Mediavärldens inkompetenta lögner. Många journalister, som Aftonbladets Pernilla Ericson fortsätter att okritiskt sprida ETCs guide för journalister att ljuga om invandring guide för journalister att granska lögner om invandring.

ETC fortsätter att hävda att SOM-institutets Henrik Ekengren Oscarsson har dementerat 50-procentssiffran. Men det bygger på ren fiffel, nämligen att enbart fråga honom om 2014 års undersökning som inte är klar än. Henrik Ekengren Oscarsson bekräftade igår på twitter att siffran 50-procent är korrekt för den senaste SOM-undersökning där frågan ställdes, vilket var 2012. Det vägrar ETC och Mediavärlden medge och fortsätta att uttnyttja professor Oscarssons vetenskapliga auktoritet för lögnen att 50-procent siffran inte existerar. ETC och Mediavärlden har dessutom blandat ihop frågorna och “motbevisar” 50-procent siffran genom att hänvisa till fel fråga.

Johan Ehrenberg tycks ha gått samma kurs i hur man citerar fakta som Johan Norberg. Det finns tydliga regler som gäller även för evangeliska ideologer. En regel är att man inte fabricerar och hittar på och en annan är att man erkänner det och rättar sig när man har begått misstag.

Mitt intryck är att Ehrenberg och de journalister han lyckades lura med sin smörja har en så skev bild av verkligheten att de helt enkelt inte tror sina ögon när de ser siffror som 40 miljarder i kostnader, 65000 i nettoinvandring eller att 50 procent tycker att det är ett dåligt förslag att öka flyktingmottagandet. Detta kan omöjligen stämma. Om det vore sant skulle väl någon ha rapporterat det vid det här laget? Journalisterna är fångade i en bubbla av ignorans de själva har varit med och skapat.

Jag la återigen in Henrik Ekengren Oscarssons länk som bekräftar 50-procentsiffran i kommentarsektionen, men Mediavärlden deletade återigen länken till SOM-undersökningen. Jag mailade Mediavärldens chefredaktör Axel Andrén och frågade på vilka grunder de deletar länkar till forskning, men Axel har valt att inte svara. Branchtidningen för Sveriges publicister ljuger först om forskning och retushera sen länkar till forskningen så att deras läsare inte kan se att de ljög.

Såhär presenterar sig Mediavärlden:media

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Sajten är ledande när det gäller medieföretagens affärer, mediepolitik, juridik och etik och är den plats där de viktiga branschdiskussionerna förs.”

Perfekt platform för en branchdiskussion om etik således! Ett visserligen något meta upplagstipps till Mediavärlden är en artikel om varför övrig media inte granskar Mediavärldens lögner om invandring.

UPPDATERING II

Jonas Cullberg på ETC har gjort en rättelse angående SOM-undersökningen.

Klargörande:

I budgetpresentationen hänvisade Sverigedemokraternas Mattias Karlsson till en SOM-undersökning som utfördes 2014, som visar att 50 procent av de tillfrågade svenskarna tycker det är en dålig idé att öka invandringen. Presentationen där mätningsårets anges vara 2014 ligger kvar på Sverigedemokraternas hemsida. Någon sådan mätning gjordes inte 2014, och SOM-institutets chef Henric Oscarsson kände inte igen siffrorna när Dagens ETC kontaktade honom. Efter artikelns publicering har det kommit fram att siffran som Sverigedemokraterna använde kommer från Som-institutets mätning 2012. ”

Jonas har rätt att SD anger fel år och hävdar 2014 i stället för 2012, men det är ingen ursäkt för journalister att själv ge fel bild. Jag tycker att ETC borde ha varit tydligare i sin klargörande och utryckligen nämnt siffran 50 procent. Men ett oklart klargörande är bättre än ingenting, nu medger ETC åtminstone att siffran existerar. ETC agerar därmed något mer journalistiskt seriöst än DN som fortfarande vägrar rätta fiaskon som bland annatMiraklet i Sandviken.

Låt oss se vad Mediavärldens chefredaktör Axel Andrén har att säga. Axel skriver i kommentarsektionen:

”Medievärlden tillämpar förhandsmoderering. Det innebär att jag, som ansvarig utgivare, publicerar de kommentarer som vi vill se publicerade på sajten. Alltså har vi varken raderat, retuscherat eller censurerat några kommentarer. Vi har bara inte publicerat dem. De flesta går ut på ungefär samma sak, men med variationer i länkningar och invektiv: att det i en SOM-undersökning från 2012 finns en not där 50 procent tycker att det är ett ganska eller mycket dåligt förslag att ta emot fler flyktingar.”

Ljug inte Axel. Det var inte bara en länk till en fotnot, det var också länkar till den rapportSOM-institutet hänvisade till. Graferna ovan är ur rapporten. Även om det vore så att siffran 50 procent bara hade funnits med i en fotnot det ingen motivation att censurera länkar. Sen när räknas inte en fotnot i en forskningsrapport som källa? Vi får heller ingen förklarar varför Mediavärldens artikeltex fortsätter att hävda att siffran 50 procent i SOM-undersökningen ”finns inte” när Axel i kommentarsektionen själv citerar siffran.

Axel Andrén ger förevändningen att kommentarna innehåll ”invektiv”. Inte mina. Kvällsposten Peter J Ohlsson tycks också ha censurerats av Mediavärlden, och låt mig tvivla på att han använde något invektiv. Vad är då förklaringen till att Alex inte släppte fram länkarna? Att hindra läsarna från att se att artikeln inte stämmer? Alex ger förutom sin besynerliga nya lögn om fotnoten ingen förklaring. Är syftet med förhandsmoderering av kommentarer att skydda journalister från att få sina fel avslöjade?

Axel Andrén verkar vara en karl med omdöme och karaktär. Det hedrar landets publicister att ha vår tids Joseph Pulitzer som chefredaktör för sin branchtidning.

 

Källa: https://www.tino.us/2014/12/etc-och-mediavarlden-granskar-logner/

Ämne: ETC och Mediavärlden granskar lögner

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar