En värld i kaos

27.09.2014 17:01

Illuminaternas regering för Den nya världsordningen håller på att planeras för USA. Den kommer att bli likadan till sitt innehåll som den som rådde för Sovjetunionen (Ryssland), men Den nya världsordningen kommer att spridas världen över (en världsregering).

I det forna Sovjetunionen kontrollerade regeringen allt:

Finanssektorn: Kontrollerade befolkningens löner
Sysselsättning: Regeringen valde deras jobb
Religion: Ingen Gud (regeringen var deras Gud)
Ingen kapitalism: Människorna kunde inte vara egenföretagare och förtjäna sitt eget uppehälle

 

Illuminaterna planerar för ett  militärt övertagande eller krigslagar för att genomdriva Den nya världsordningen.

För att uppnå dessa mål använder de sig av artister såsom Rihanna och Lil Wayne.


Rihanna

Lil Wayne

 

I Rihanna’s Diamond talas det om ”Black horse” vilket syftar på en ekonomisk kollaps i världen och den kommer att bli värre än den som utspelade sig under  ”Den stora depressionen” mellan åren 1929 och början av 1940-talet. Den här kommer att drabba alla och skapar panik och uppror.
Uppenbarelseboken 6: 1-8

 

Militära ledare kommer att tränas och människorna under deras ledning kommer att använda sig av gevär och man strider man mot man, och om det blir nödvändigt, dödar man  för att kontrollera massorna.

Matteus 26:52

 

Illuminaterna använder sig av artister sådana som Lil Wayne och andra för att förbereda amerikanerna för uppror. Det är därför som man ser så många videon under samma tema.

 

Illuminaterna vill utestänga Gud från Amerika och instifta anarki. Med ordet ”kyrka” menar man kristna och ordet ”wild” syftar på en kaotisk värld.

Medan det militära övertaget pågår, ges människorna möjligheten att antingen acceptera Den nya världsordningen, eller förkasta den vilket leder till fängelsestraff, tortyr eller död genom bestraffningar. 

 

Med Den nya världsordningen på plats i form av Antikrist, uppenbarar han sig som Satan själv. Han blir världens ledare genom att vilseleda världen till att tro att han kommer med fred i denna kaotiska tid.

 

Under hans sjuåriga regeringstid kommer han att bringa fred i världen under en 3,5 års period. Han löser också finansproblemen och alla ska förses med Vilddjurets tecken, ett microchip.

Uppenbarelseboken 13: 16-17

 

Var och en som tar det tecknet kommer ALDRIG att kunna ångra sig eller komma till himmelen, eftersom det är ett tecken eller ett chip som kontrollerar ditt sinne (total sinneskontroll)

Uppenbarelseboken 14:11

 

Efter 3,5 år med fred kommer Antikrist att bryta Fredskontraktet och införa 3,5 år av destruktion som kommer att gå under namnet Den Stora Prövningen.

Minfälten är explosiva uppfinningar och används vid krig, vilket betyder att de kommer att användas i krig på amerikansk mark.

Låt oss lyssna till orden i några av sångerna artister förmedlar oss. ”Ashes of death” syftar på att USA har drabbats av kärnvapenattacker under många års tid. ”The Wine” symboliserar blodet som rinner från människorna som dödas till följd av explosionerna. ”Stop, drop and roll” är en säker teknik som används under exercisen. Det syftar på att världen kommer att befinna sig i en nödsituation och försöker skydda sig själv från faror som uppstår på jorden. ”Suicide” betyder att man har gett upp tron på Gud och att du kommer att brinna i Helvetet för evigt. Den enda lösningen för en verklig fred i sinnet och himmelsk frid är Jesus Kristus.

Johannes 16:33, Uppenbarelseboken 21:1 och 21:4

Befinner sig någon människa i trygghet?

Är någon enda människa undantagen från denna mardröm ”Change” som Obama lovade?

Den 13 augusti 2013 diskuterade Ken Brown och republikanen Rick Quinn Obamacare som innefattar ”Kontrollerande inspektioner av hem”.

Den 16 augusti bekräftade regeringens websida att USAs armé  köper 600 000 utländska fordon plus 2 miljoner ickestandardiserade vapenammunitioner.

Den 15 augusti 2013, skickade man ”FEMA Region III Alert” till South Dakotas senator Sheldon R angående åtta lägerplatserna i USA. De hade beställt 14 miljoner Emergy Drinking Water förpackningar samt torrmat som behövdes för ryska trupper till den 1 oktober. Trupperna ska öva ”urbin warfare” , lära sig engelska och hur man använder amerikanska vapensystem. 360 000 utländska trupper ska finnas på plats till den 1 oktober.  Ingen permission ges till den amerikanska militären för tiden mellan den 25 september och tom 5 november då man tränar inför inbördesoroligheter.

Då använder sig DHS (The Department of Homeland Security)
av GPS satelliter för första gången någonsin, och det gäller från och med den 29 september.

 

Extremväder måste inträffa den 1 oktober  och väntas pågå under tre veckor. Skolorna måste använda sig av första hjälp-kit för varje enskild elev och kommer att levereras i slutet av september. Marin truppträning börjar den 26 september och fortgår till den 2 oktober.

En video från den 26 juli 2013 visar hur polisen tränger sig in i hem utan att ha godkända tillstånd för husrannsakningar. Virginia och Delavare hemsöks. Håller The Department of Homeland Security på att förbereda oss inför ett inbördeskrig?

 

 

Fildelaren: Ett krig med Iran gör det möjligt att införa krigslagar i USA.