"En utlandssvensk gubbes funderingar"

25.12.2015 21:10

Publicerad 21 december 2015 kl 15.01

 


Jag är en skäggig före detta svensk medborgare från Småland på 83 vårar. Dom brukar kalla mig DownUnderDunderJoffe i Queensland. Kanske befogat då jag bott här i drygt 30 år.

Från Australien började jag för länge sedan varna om Europas framtid under successiv islamisering och Sveriges politiska utveckling och förödande konsekvenser inför framtiden.

 

Naturligtvis simmande jag i motström mot vad de flesta kallar Politiska Korrekta (PK) pressorgan och etermedia i Sverige. Högljutt varnade jag brevledes makthavarna inför resultaten av vad de ställt till med.

Vid avancerad ålder arbetade jag från mitt förortshem i Brisbane, Australien intensivt för att artikulera argument och propositioner inte tillåtna i det svenska media som jag ansåg redan hade kapitulerat framför den successiva islamiseringen av Sverige.

Man lär sig ganska mycket om ensidig vänstervriden politisk agenda om man jobbat inom SVT-koncernen under 20 år.

 

I Sverigedemokraterna, ett nytt motståndsparti, etablerat som bland annat islamiseringens motvikt, fann jag likatänkande, en stor folkgrupp som öppet höll uppfattningen att Sverige var ett unikt, demokratiskt och rättskaffens land med historia som oavbruten leder från forntiden; ett land som genom diplomatiska manövrar lyckats stanna utanför de många krig som drabbat övriga Europa sedan 1805.

 

Vem lyssnade på Joffe? Få, tyvärr. De flesta såg mig som en liten lätt uppeggad individ; en marginaliserad ultrakonservativ vars tankar oftast flöt tillbaka till hur landet Sverige fungerade en gång som nationalstat.”Utlänningar” förr var några få likatänkande som flytt Hitlers Tyskland eller Stalins fruktansvärda utrotningsregimer.

Dessa fann det dåtida 50-­tals-Sverige som en oas i en odemokratisk värld där livet som sådant var både relativt värdelöst och bräckligt.

Som Sveriges historia uppenbart bevisade blev dessa ”flyktingar,” ”hemlösa,” ”immigranter,” integrerade i det svenska samhället. Dessa nya svenskar lärde sig det svenska språket, assimilerade sig i det svenska samhället och uppenbart välkomnade den politiska friheten vilken de tidigare vägrats.

 

Europa bestod under min ungdom av homogena länder där varje land hade sin kultur, försvarsmakt samt tullar och gränser togs för givet. Visst fanns det i Sverige spänningar mellan arbetsgivare och arbetare, fackföreningar och industrier men ömsesidig förståelse var honnörsord och de samarbetade i gemenskap för nationell välfärd för alla medborgare.

Svensken var medveten om sitt medborgarskap, plikter och skyldigheter vilka så gott som alla antog som normen till ett gott samhälle.

Mina farhågor grundades under 70-80-talen då jag med klar blick såg vad som hände. 1969 med alla nya vänsterproducentsympatisörer som formade TV2-utbudet.

 

Olikt andra svenskar som bosatt sig i främmande länder och därigenom tappat intresse av födelselandet, blev jag en utomstående observant, inte olikt en vetenskapsman som tittar i ett mikroskop och upptäcker saker och ting som var oförväntade för nationen Sveriges framtid.

Man kunde finna mig observera och protestera över att svenska modena tiders politiker och media kapitulerat och allt mer låtit landet invaderas till största delen enbart från Mellanösterns problemländer.

Detta allt frikostigare utan kontroll har nu lett till utarmning av Sveriges uppbyggda välfärdskapital och resurser på alla tänkbara serviceområden. Etniska svenskar som jobbat och betalt skatt i ett långt liv diskrimineras nu i sitt eget hemland av "nysvenskar" som smeks medhårs med bidrag utan att några som helst krav ställs på dem.

 

Jag undrar varför främmande oftast ekonomiska destruktiva lycksökare som genom människosmugglare köpt resan till Sverige välkomnas att där få livstids bidragsförsörjning?

Inget annat land i världen har en så naivt okunnig handlingsförlamad regim som Sverige har idag.

Sveriges gränser måste åter stängas och gränskontroll återställas. EU:s överstatliga beslutande organ över vitt skilda kulturella stater kan aldrig fungera som i USA, Kanada eller Australien som haft och har andra förutsättningar för en gemensamt fungerande statsbildning. De har för respektive lands regim rigoröst kontrollerad invandring och enligt Genèvekonventionen stipulerat flyktingintag.

 

En vidöppna gränsernas politik är dömd att misslyckas.

Sverige bör i går lämna EU som redan överlevt sig självt och kommer att kollapsa! ”Ju fler överbetalda övergripande EU-kockar dess sämre soppa”.

RIKTIGA VERKLIGA flyktingarna som saknat ekonomiska resurser att ta sig till Sveriges köttgrytor finns kvar i flyktingläger i konfliktens närområden. Dessa behöver hjälp från alla länder inklusive Sverige, men i mån av varje lands finansiella resurser.

Så tycker en farbror på ättestupans brant.

 

Joffe

 

Ämne: "En utlandssvensk gubbes funderingar"

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar