En nyttig tankeställare för socialsekreterare och poliser

20.06.2015 21:23
Postat den 16 juni, 2015 av Ove Svidén

Jag var med om ett falskflaggat möte på Socialtjänsten i måndags:

En invandrad familj med fyra barn från Afrika fick sin då sexåriga dotter LVU-tvångsomhändertagen, mycket kort tid efter familjens bosättning i januari 2012.
Efter att inte ha träffat sin dotter under 24 månader (!) får mamman Sarima följande brev, som hon uppfattar som ett dolt hot. Hon blir rädd och frågar om jag kan hjälpa till som medborgarvittne för att se till att socialen sköter sig, och för att i efterhand tolka skeendet under det utlovade mötet på två timmar, anordnat i en angränsande kommun:

‘Umgänget som är planerat 15 juni är anpassat till Faridas behov. Farida är mycket orolig inför mötet med sin mamma. Vår ambition är att ge Farida möjlighet att träffa mamma och samtidigt känna sig så trygg som möjligt. Farida har själv önskemål om att Tove Trygg och Agneta Wahlstedt ska vara med på umgänget. Det viktigaste med detta umgänge är att det blir en stunds samvaro i lugn och ro. Om allt fungerar bra är tanken att det ska bli fler umgängen framöver.

För Faridas del är det bäst om det är så få personer som möjligt som är med när hon träffar sin mamma. Det är därför vi valt att inte boka en tolk. En tolk blir mer ett hinder i deras kontakt med varandra. Det räcker bra med som kan sägas utan tolk. Att få träffas.

Vi har förståelse för om Sarima känner en oro inför mötet, främst utifrån att det ska vara tjänstmän med, som hon saknar förtroende för. Sarima har möjligheter att ta med en person som stöd. Den personen kommer inte att få vara med i rummet under umgänget. Det är inte möjligt för Adamo att vara med.

Umgänget kommer att vara i Söderstöds lokaler på Tingsvägen 17, 5 tr i Sollentuna. det ligger nära tågstationen. Varken Agneta eller Tove har haft något tidigare samarbete med Söderstöd, som är ett företag som bla arbetar med familjerådgivning.

Med vänlig hälsning

Enhetschef Marie-Anne Karlsson
Utredningsenheten barn och ungdom
Upplands Väsby kommun’

(Ja, som ni förstår har jag annonymiserat alla namnen i brevet ovan.  Det ska även nämnas att modern på goda grunder ställer upp på kravet till socialen att jag ska få medverka som tyst vittne under hela mötet, eftersom hon inte får ha med sin man. Hela upplägget visar på socialens vanliga metod att söndra en fungerande familj.)

Min omedelbara observation är hur en glad och uppspelt dotter kramar om sin mamma och glatt samtalar på obruten svenska och livligt kroppsspråk samt hur glad hon är för den klänning hon just fått i present.

 

Sen går allt i baklås: Mammans villkor att jag skall vara med som vittne är ju inte förenligt med socialens lismande tal om att de vill sköta samtalet utan vittne.

Det leder till att jag blir stående med en fot i korridoren och den andra i mötesrummet för att hindra att dörren stängs och jag utestängs. Där blir jag stående ca 20-30 minuter till att de tillkallade tre poliserna anländer.

I lugn ton diskuterar jag hur jag ska anmäla socialens övergrepp för Europarådet som nu inlett den systematiska granskningen av Sveriges märkliga LVU/HVB-System för sin Lönsamma Kommunala Människohandel.  Agneta Wahlstedt säger att hon inte bryr sig om att jag kommer att anmäla socialen när jag får vittna i Bryssel. Hon är tydligen trygg i vetskapen hur väl tvångsomhändertagningar med LVU har kunnat genomföras under femtio år av socialdemokratiskt styre i landet och förfinat av åtta års modetatstyre vid makten. (DecemberÖverenskommelsen garanterar dessutom sju års obruten fortsättning)

Jag ser i dörrglipan hur mor och dotter umgås glatt med samtal och ideliga förstärkande mor-dotter kroppskontakter. Jag förbereder modern på att jag kommer att följa de inkallade polisens instruktioner när de väl kommer. Dessutom råder jag Mor och dotter att ta vara på umgänget så länge som möjligt av de utlovade två timmarna. Jag tom såg hur Farida lockade ut sin mamma i korridoren för att visa hon lärt sig att ‘hjula’. Både jag och mamma skrattar hjärtligt beundrande, medan Socialens tjänstemän buttert sammanknipet inväntar Polisens försenade ankomst.

Fem à tio minuter kan jag sen lugnt samtala med polisen om hur jag nu får uppleva hur Polisens Transportjänst utnyttjas för att föra över tvångsomhändertagna barn till de väntande familjehemmen eller HVB-anläggningarna (ofta med de garvade socialsekreterarna med tjänstebil som delägare i den lönsamma ‘vården’ ) Jag lämnade över mitt visitkort med uppgift om hur de kan hitta boken Lönsam Kommunal Människohandel på adlibris.com  som E-bok för 22 kr att läsas diskret på tjänsterummet. (Notera även hur Polisen fixat sin ‘bonus’ av underåriga för sexuella lekar med ADHD-drogade offer)

Polismannen och de två poliskvinnorna sköte sig väl hela tiden till att de ledsagade mig till hissen, så att jag kunde lämna ‘mötet’ som en fri man och ett befriat medborgarvittne. Jag hade gjort så gott jag kunde under den tid jag fick ha initiativet.

En timme  senare talade jag med Faridas mamma och pappa och fick då höra att tio minuter efter det att jag hade blivit avvisad från socialens gömställe, så slets Farida från sin moders kram och överlämnades gråtande till socialen medan Mamman blev avvisad med poliseskort från det möte som socialen falskeligen anordnade med orden: ‘Vår ambition är att ge Farida möjlighet att träffa mamma och samtidigt känna sig så trygg som möjligt.’

Dvs Söndra och Härska:  Vi Socialen Har Rätten Att Slita ett desperat klängande ett barn  från sin moders famn, för vi har stöd av kommunens ekonomer, sexmissbrukare och pedofiler i Kommunledningen att göra så med Förvaltningsdomstolarnas stöd.

Ja, så fungerar det i den brutala Svenska Modellen.  Europeiska Rådet har nu tröttnat rejält på det primitiva ociviliserade Landet Lagom.   Men ha tålamod.  De flagranta övertramp som gjorts i Sverige kommer att ta tid att utreda.

Och det kan komma att leda till att antalet invandrare minskar, när ryktet om verkligheten bakom vad landets myndigheter i verkligheten gör mot familjerna under FN Barnkommissions credo: Att göra det som är bäst för barnen.

Se upp: landets listiga ambition att skapa en ny underklass/ slavarbetare av lågavlönade, utan skydd av fackföreningar,  och andra mänskliga rättigheter kan komma att hindras, när vi igen blir nesligt fällda av Europeiska Rådets oavsättliga domare.

 

Ämne: En nyttig tankeställare för socialsekreterare och poliser

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar