En miljon förgiftande flygplan - En skeptiker om chemtrails

27.07.2014 14:58
Kyle Hill
 
August 14, 2013
 
 
 
 
Den största flotta av flygplan som världen någonsin har skådat skapades för att förgifta
den (jorden). Miljontals flygplan flyger kors och tvärs över himlen, för att fördumma 
befolkningen med hemliga och kraftfulla kemiska medel. Varje gång du går ombord på ett  
flygplan, kan du inte titta ut genom ett fönster utan att se en av dessa jet-drivna gifter. Det 
finns alltid risk uppe i luften när chemtrails verkligen täcker himlen.
 

Om chemtrailskonspirationen var sann, skulle miljontals piloter behövas för att bespruta (crop 
dust?) den amerikanska befolkningen. En typisk ”crop duster” kan använda sju ounces1
medlet utspätt i sju liter vatten för att täcka en hektar mark. Chemtrail för "människodusting”
 
skulle behöva använda en liknande koncentration för att täcka hela USA, bara för att vara
säker. För 2380 miljoner hektar mark skulle piloterna då behöva - för bara en veckas
besprutning - 120 miljarder gallon2 (cirka 480 miljoner liter) av dessa dunkla kemikalier.
 
Det är ungefär samma volym som transporteras i alla världens oljetankers under ett år. Och
en sådan otrolig mängd medel skulle behöva otroligt många plan. Med tanke på att ett stort
fraktflyg som en Boeing 747 kan åtminstone bära cirka 250.000 pounds3
kg) last, skulle regeringen behöver schemalägga fyra miljoner Boeing 747-flygningar för att
kunna sprida sina kemikalier varje vecka, vilket är arton gånger fler flygningar per dag än i 
hela USA.
 
 
Om inte ett plan skulle kunna göra flera flygningar per dag, skulle en verklig chemtrails-
konspiration behöver 2.700 gånger så många 747: or som någonsin konstruerats.
En infrastruktur tillräckligt stor för att täcka landet med kemikalier skulle göra att himlen ser 
ut som Coruscant4
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 ounce = 1/16 pound = 28,35 gram. 7 ounces = 198,45 gram, = nästan 2 hg
 
1 Gallon är ett rymdmått för våta varor. 1 gallon = 4,546 liter (britt.), 3,785 liter (am
 
2 1 pound = 16 ounces = 454 gram.
 
3 Coruscant, även känd som Imperiala centrumet eller Drottningen av kärnan av det politiska centrumet i
 
4 Galaxen... Star Wars-info. https://sv.starwars.wikia.com/wiki/Coruscan

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Piloter - not the millions in on the scheme – never pick up on den ökade trafiken. Det är
ett mysterium för dem att de aldrig anmäler, och att de aldrig skannar av kommunikations-
kanalerna för att ta reda på vad som händer. De ifrågasätter inte att de måste vänta en 
timme medan ett halvdussin omärkta plan gör sina landningar. En värld med en chemtrails-
konspiration innebär att de skickligaste fordonsförare på planeten inte har en aning om vad 
som händer på andra farkoster eller varför. Någonsin.
 
Fastigheternas värde över hela landet skulle sjunka, eftersom de mest befolkade områdena är 
överösta med flygplanstrafik och tillhörande buller. Regeringen tänkte låta flygplanen flyga
högre upp i atmosfären, men ju högre de flyger, desto mer medel behöver de spruta - och det 
leder bara till fler plan och piloter och ökad sekretess. Vid denna tidpunkt kanske regeringen
inte ens behöver en hemlig, bedövande kemikalie - om hundratals miljoner amerikaner aldrig
haka på de miljoner passagerarlösa plan som flyger över huvudet på dem dagligen; vem 
behöver spendera alla pengar på bedräglig forskning och utveckling?

 

Den hemliga infrastruktur som behövs för att dölja chemtrailskonspirationen skulle försvinna
till någon annan statlig myndighet. Miljontals människor - piloter, ingenjörer, kemister, 
dataanalytiker, och skyddsarbetare på fältet, Hazmat team - skulle behöva topphemlig
clearance för information som aldrig skulle få komma ut. Om chemtrailskonspirationen var
sann, är chansen stor att du skulle stöta på några inblandade i hemlighållandet i din vardag. 
Ett försök att hålla miljontals munnar tysta – att hålla någon information från piloter eller 
deltagare borta från media - gör att NSA ser ut som en barnlek.
 
En chemtrailskonspiration innebär ytterligare skador. Många mekaniker som arbetar
rutinmässigt på ”crop dusters” över hela världen, skulle bli akut förgiftade av de kemikalier
som piloterna sprider5 underhålla chemtrailsflygflottan utsattes för samma risker (som i länkande artikel), skulle 
bokstavligen miljoner arbetare komma hem förgiftade. Makar och närstående skulle skynda
till sjukhus över hela USA med dem, och orsaken till denna landsomfattande epidemi är det 
ingen som höjer några ögonbryn över. Inga läkare lämnar in rapporter eller studier om de 
mystiska förgiftningarna, inga journalister får någonsin nys om något snett, och inga poliser
tror att en serie ”nerskräpare” är på fri fot. Även om varje amerikan skulle ha en enhetlig
kemisk profil från varje blodprov, blir ingen klokare. Varenda bit pappersarbete finner sin
rätta plats, djupt i en låda som någon byråkrat lägger locket på när det gäller chemtrails-
konspirationen.
 
 
Om inte luften var synligt tjock med regeringens kemikalier, skulle alla ha olika grad av, så att en granne kan vara något mer ”mind-
controlled” än en annan. Som ett fall av masshysteri, då familj och vänner och främlingar
exponering för aerosolerna. Dosen gör att giftet6
börjar förändras. Folk märker spridningen. En dag på kontoret ställer Bob frågor om rätten till
privatliv och nästa dag har han en Rumsfeld bildekal. Tack och lov är den konspirationen så
tätt vävd att allt spelas ut som en oidentifierad epidemi. Vill du ha en Bush '04 knapp?
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
4 Refererar här till https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1404825/. 
 
5 Här refererar författaren till kritik mot homeopatmediciner, https://www.csicop.org/specialarticles/sho
 
6 the_miracle_of_molecular_medicine/

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Istället för att ha världens största arbetskraft ständigt sprutande kemikalier över molnen, är
detta helt enkelt en fråga om felidentifierad fysik. Skillnaderna i temperatur och tryck mellan
flygplanens motorer, vingspetsarna och den omgivande luften lockar vatten att kondensera till
strimmor som rutinmässigt sprids ut i molnliknande blad. Om dessa spår verkligen var en del 
av en konspiration, skulle det krävas fler plan än i världen har, fler arbetstagare än någonsin
som kan hålla en hemlighet, och mer okunskap än ens det amerikanska folket kan kosta på 
sig. Kan vi reducera chemtrailskonspirationen till det absurda?
 
 
Om författaren
 
Kyle Hill är en vetenskapsförfattare som specialiserat sig på att hitta den hemliga vetenskapen 
i din ”favorite fandom”. Han skriver på den vetenskapliga amerikanska Blog Network på 
sin blogg, But Not Simpler. Hill bidrar också till Skiffer, Wired, Nature utbildning, Popular 
Science, and io9. Han hnterar natur Nature Education's Student Voices blog, is a contributor 
to Al Jazeera America’s science show TechKnow, och du kan följa honom på Twitter under 
@ Sci_Phile.