En f.d. miljöminister har insett vansinnet

18.10.2014 23:10

paterson

Bild: The Telegraph

Owen Paterson var miljöminister i Camerons regering i Storbritannien fram till i somras. Kanske blev han alltför kritisk till regeringens miljö- och energipolitik eftersom han fick sparken. I ett tal  för tankesmedjan GWPF förklarar han varför han inte längre tror på denna politik.

Som enda land i Europa så har UK bundit sig i lag att inte bara minska koldioxidutsläppen med 20% till år 2020 utan dessutom att reducera sina utsläpp med 80% till år 2050. Han inser nu att detta är totalt vansinne.

Paterson för fram flera skäl till varför målet är onåbart, bland annat så skulle det kräva att man behöver en yta motsvarande England, Wales, Norra Irland, Belgien, Holland och Portugal om man skall uppnå målet med vindkraft. Inte heller en storsatsning på vanlig kärnkraft är tillräcklig eftersom man skulle behöva bygga ut den med 1,2 GW per år i 36 år. Husuppvärmningen måste ske med el istället för kol och gas. Och 65% av alla bilar måste drivas med el.  Kostnaderna blir astronomiska hur man än gör.

Det värsta är att regering och opposition är eniga om att sträva på mot det mål som lagstiftningen utsäger. De har inget val. Under tiden sker en enorm överföring av förmögenhet från den fattigaste delen av befolkningen, som får betala dyrt för uppvärmning, el och transporter, till rika landägare och investerare inom kraftindustrin. Paterson betvivlar att UK lyckats minska sina utsläpp genom de investeringar som redan gjorts i vindkraft. Målet med en 80% reduktion av koldioxiden kommer än mindre att uppnås. Men den inslagna vägen för att närma sig denna utopi bäddar för en ekonomisk och humanitär katastrof i landet.

Paterson pekar på att IPCC och media är gravt missledande i sin rapportering om klimatet. Han pekar på alla överdrifter som gjorts, det faktum att den globala temperaturen inte ökat på länge, och att många klimatforskare nu tänker om beträffande klimatkänslighet och medger luckor och osäkerheter i sin förståelse av klimatsystemet.

Paterson klassas säkert som ”klimatförnekare” för att han vågar vara kritisk mot alarmismen och skeptisk till den gröna politiken i sitt land. Men han säger sig ingalunda vara emot att vi försöker reducera koldioxidutsläppen på sikt.

Man kan dock inte göra det så snabbt och kortsiktigt som miljörörelser och vindlobbyister föreställer sig. Istället föreslår han bl.a. att man använder sig av skiffergas. Men även att England dels skall satsa på kärnkraftsforskning och – viket man inte hör så ofta i debatten – att man bygger ut små reaktorer i närheten av städer så att man kan utnyttja kylvattnet för uppvärmning av bostäder. Paterson menar att bindande lagar förstör mer än det hjälper och att mer realistiska målsättningar är nödvändiga.

Han avslutar med att säga att den nuvarande lagstiftningen om att reducera koldioxidutsläppen med 80% är direkt omoralisk. Den ensidiga inriktningen på förnyelsebar energi stänger en lång rad vägar till bättre lösningar, och mer fattigdom och mindre energi för de fattiga är knappast vad världen behöver idag.

Owen Patersons tal har kommenterats livligt i brittisk press, bl.a. i The Times och The Telegraph.

Ingemar Nordin

Källa: https://www.klimatupplysningen.se/2014/10/18/en-f-d-miljominister-har-insett-vansinnet/