En elektromagnetisk pulsattack kan förstöra Nordamerika

22.06.2017 21:04

Av Adelle Nazarian - 19 juni 2017
Översättning Pia Hellertz, fil.dr.

https://www.breitbart.com/national-security/2017/06/19/exclusive-author-of-pulse-attack-explains-looming-threat-that-can-destroy-north-america/

Ett elektromagnetiskt pulsvapen (EMP) som detonerar över norra Amerikas atmosfär kan slå ut allt inom synhåll, överhetta vitala transformatorer och slutligen slå ut regionens elnät, vilket gör att befolkningen blir sårbar för cyber- och fysiska attacker och det hotar livet för stora delar av befolkningen.

Förenta staterna och Kanada gör uppenbarligen inget för att förbereda sig för en sådan attack, menar författaren Anthony Furey.

Den här månaden släppte Furey sin bok Pulse Attack: The Real Story Behind the Secret Weapon That Can Destroy North America
[1]. Boken är den första i sitt slag som beskriver A-Z-effekterna av ett potentiellt EMP-angrepp på Nordamerika och författaren föreslår flera enkla sätt att skydda sig mot ett sådant förödande scenario.

Furey är en nationell kolumnist för Toronto Sun och en ledamot i True North Initiative, en kanadabaserad tankesmedja som syftar till att främja en sund invandrings- och säkerhetspolitik. I en exklusiv intervju med Breitbart News förklarade Furey att hans motivation för att skriva Pulse Attack är att skapa medvetenhet om detta viktiga ämne och för att hjälpa allmänheten att förstå vad det handlar om. Han sa att en sådan attack, som används som krigsföring, kan försätta civilisationen i ett tillstånd av total kris.
 
"Jag blev inspirerad att skriva den här boken för två år sedan, efter att jag träffade den tidigare CIA-direktören Jim Woolsey, som var i Kanada, för att prata om Iran-avtalet”, säger Furey. "Jag hade kanske bara perifert hört begreppet EMP en eller två gånger tidigare, sett om det på en science fictionshow och tänkte inte så mycket mer om det. Och så pratar dessa högprofilerade folkhälsopersoner om det, och jag tänkte, Wow, varför talar inte fler människor om detta?"

"Just nu är frågan mer brådskande än någonsin med Nordkorea som växer och blir modigare", säger Furey. "Medan Nordkorea, som du vet, inte alltid lyckas till den nivå de önskar - några av deras test är inte särskilt framgångsrika – men de gör fortfarande framsteg”. Han tillade: "Allt de gör, även om det är ett misslyckat uppskjutningsförsök, ger dem mer information om hur man bör utföra en EMP-attack”.

Furey noterade att det skulle vara lättare för Nordkorea att i vissa avseenden utveckla ett EMP-vapen än ett kärnvapen.
"Ett EMP-vapen kräver ett mycket mindre kilotonutbyte[2] för att lämna marken”, förklarade han.

Medan många av medierna rapporterade om Nordkoreas kärn- och missilprov som "misslyckanden", är det möjligt att dessa test faktiskt var framgångar, om man testade för något annat än explosiv förmåga.
[3]

Nordkorea hotar regelbundet att utplåna USA genom sina statliga medier.

En EMP-attack kan orsakas av solen, av en kärnkrafts-EMP (NEMP) eller av en icke-nukleär elektromagnetisk puls (NNEMP).

En NEMP är en abrupt puls av elektromagnetisk strålning som uppstår som en följd av en kärnexplosion. En NNEMP är praktiskt taget detsamma bortsett från att den inte innehåller någon kärnkraftskomponent. Strömstyrkan som orsakas av dessa laddar atmosfären med elektromagnetiska vågor som skjuter iväg ner på jordens yta med superhastigheter och slår till mot allt inom synfältet, skickar högspänningsenergi genom elnätet, bränner sönder dem och orsakar massivt kaos.

Furey berättade för Breitbart News att när dessa vågor möter jordens yta har de möjlighet att slå ut våra vattenfiltreringssystem, regionala livsmedelscentra, kommunikationsnät och finansindustrin. "Vi lever i en alltmer ömtålig civilisation där vi förlitar oss på elektricitet för absolut allt", sa han. En sådan attack kan också förstöra våra transformatorer och resultera i att det sätt på vilket vi skapar elektricitet kan elimineras i upp till ett år.

När solen släpper ut det som kallas coronal mass ejection (CME) (koronamassutkastning[4]), har det samma effekter som en EMP-attack skulle ha.
I september år 1859 träffade en geomagnetisk superstorm, känd som Carrington Event, den första dokumenterade koronamassutstötningen (CME) jordens yta. Det resulterade i svåra stormar och störningar i jordens atmosfär.
Händelsen blev känd som Carrington Event, efter en engelsk forskare, Richard C. Carrington, som gjorde upptäckten.

Flera år senare, år 1989, släckte en annan geomagnetisk storm som orsakats av en CME, hela östra Kanada i flera timmar och ledde till miljarder dollar i förluster.

Därefter, i juli 2012, missade en av de starkaste solstormarna i vår kända historia, en dubbel CME, jorden. Forskare har föreslagit att denna storm kan ha varit starkare än Carrington-händelsen. Enligt National Academy of Sciences (den nationella vetenskapsakademin) skulle en liknande storm, om den skulle äga rum idag, resultera i över 2 biljoner dollar i skador. Det är 20 gånger mer än de skador som uppkom från orkanen Katrina.

I ett kapitel i sin bok Pulse Attack beskriver Furey en händelse år 2013 som inträffade vid Pacific Gas & Electric Companys Metcalf-transmissionsstation i Kalifornien. En grupp professionella beväpnade män attackerade transformatorstationen och stängde framgångsrikt av tillgången till nätet för miljontals invånare i Kalifornien. "De gjorde det med militära övergreppsvapen, och de lyckades med det”, sade Furey. "De inaktiverade alla kameror. Det var helt klart inte bara en missnöjd anställd. Det var inte bara en massa L.A.-gängmedlemmar. Och än i denna dag undrar många nationella säkerhetsexperter, ’Vad var meningen med den attacken? Varför gav de sig på elnätet? Var det ett förberedande test för något större?’"

Furey påpekade att Nordkorea samtidigt hade en satellit som gick mitt över USA. Och om det var beväpnat med ett EMP-vapen, kunde det ha varit "ett perfekt sammanflöde av händelser för att slå ut nätet för hela Nordamerika."

Ett år efter det att Metcalf-attacken år 2013 ägde rum, sade den pensionerade federala tillsynsmyndigheten Jon Wellinghoff att det var "den viktigaste händelsen av inhemsk terrorism som involverade kraftledningsnätet som någonsin har inträffat" i USA.

"En av de viktigaste punkterna som jag försöker argumentera för i boken är att vi vet tillräckligt om EMP för att veta att våra fiender har tillgång till det eller arbetar för det", berättade Furey för Breitbart News. "Vi vet tillräckligt om det och att det kan orsaka katastrofala skador på vårt sätt att leva i Nordamerika. Men det finns fortfarande alltför många okända faktorer om vad man ska göra åt det, hur svårt det blir och vad det kommer att betyda för oss".

Att skydda det nordamerikanska elnätet mot de mest förödande konsekvenserna av en EMP-störning eller -attack är enkelt och skulle kräva en minimal mängd resurser. "Lösningarna är faktiskt inom räckhåll och de är enkla", noterade Furey. Så lite som 8 cent per månad (mindre än 1 dollar per år) som debiteras varje bostadselektronik över fem år kan vara tillräckligt för att tillhandahålla de grundläggande nationella skyddsåtgärderna för vårt elnät.

GRID-lagen (lagen om kraftledningsnät)[5] och SHIELD Act[6] har tagits i både kammaren och i senaten. Tyvärr har starka intresseorganisationer lobbat mot denna finansieringslösning och gjort den till en icke-partisanfråga.
 
"Energi- och ellobbyn är otroligt trötta på detta eftersom det betyder mer reglering", förklarade Furey. "Det betyder att de kommer att få veta att de måste undersöka detta ämne mer och de måste isolera kraftledningsnätet från elektromagnetiska pulsattacker och de vill helt enkelt inte ha förordningen. De vill inte ha lagstiftningen". Han sa också "Som förespråkare för mindre regeringars värderingar kan jag uppskatta vad de är ute efter”. Men han noterade att regeringen fortfarande har en liten roll att spela i samhället och en del av det är att "se till att människor inte kan förstöra vår civilisation med ett enda vapen".

Furey noterade dock att det är möjligt för stater att själva ta på sig att skydda sina energinät. "Det behöver inte ske genom federal lagstiftning. Det kan hända med hjälp av statlig lagstiftning i Amerika och provinslagstiftning här i Kanada".

Furey betonade till sist vikten av att informera allmänheten om detta mycket verkliga hot mot Nordamerikas nationella säkerhet. "Kan du föreställa dig om du vore tillbaka till det kalla kriget i USA och de allierade gjorde absolut ingenting för att skydda oss mot en generell kärnvapenstrid? Det skulle ha blivit en enorm skandal. Det skulle ha lett till en förtroendekris för hur medborgarna ser på sin regering. Exakt samma sak händer just nu".


Adelle Nazarian är en politisk och nationell säkerhetsreporter för Breitbart News.[2] Kiloton - enhet för sprängkraft definierad som energimängden i 1 000 ton trotyl - https://www.ordlista.se/ordbok/kiloton

[3] Why the ‘failed’ North Korean missile launch can still be a threat – av Adelle Nazarian - https://www.orfonline.org/expert-speaks/failed-north-korean-missile-launch-can-still-threat/

[4] Koronamassutkastning, ofta förkortat CME efter engelskans coronal mass ejection, inträffar då mycket stora mängder partiklar kastas ut med solvinden till följd av stora explosioner på solens yta. (Wikipedia)  

 

Ämne: En elektromagnetisk pulsattack kan förstöra Nordamerika

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar