Efter brexit: Så blir EU och Europa om 5 år

09.07.2016 20:49

 

Foto: Thinkstock
 

Som en större jordbävning – så har brexit beskrivits.

Men vad händer efter det första skalvet?

Fem experter ger sina bilder av Europa och EU år 2021.

 
 
 
 
 

 

 

Brexit har beskrivits som en nia på Richterskalan. Konsekvenserna är svåröverblickbara – till och med i det korta perspektivet.

De långsiktiga scenarierna går från ett splittrat Europa där fler länder väljer att lämna EU – till ett revitaliserat EU som inte lider av några större ekonomiska konsekvenser från brexit.

Tonvikten ligger på den negativa sidan.

 

Misslyckat politiskt experiment

Om fem år tror Richard Haass, ordförande för Council on Foreign Relations i Storbritannien, att EU kommer att bestå av en kärna centrerad kring Tyskland, resten av länderna kommer att betraktas som ett misslyckat politiskt och ekonomiskt experiment, enligt Politico.com.

Flera experter lyfter fram risken att Frankrike lämnar EU. När brexit stod klart twittrade Marine Le Pen ut ”Seger åt friheten!” och krävde samma folkomröstning i Frankrike.

John McLaughlin, aktiv vid Merrill Center vid Johns Hopkins School of Advanced International Studies, går längre och pekar ut länder som Polen, Tjeckien, Ungern och kanske Holland som potentiella avhoppare.

 

”Risk att samarbetet vittrar sönder”

– Om flera andra länder följer det brittiska exemplet inom fem år, kommer det 60-åriga europeiska integrationsexperimentet – utformat för att dämpa historiska konflikter – att vara i fara, säger han till Politico.com.

Tor Borg, chefekonom på SBAB, pekar ut de nordiska länderna som tänkbara avhoppare.

– Vilka länder som står på tur är svårt att säga, men man ska nog titta på de länder som är nettobidragare men kanske befinner sig utanför den innersta cirkeln. Och då landar man i de nordiska länderna. I Östeuropa tjänar man på EU. Men Frankrike och Holland är ytterligare kandidater, säger han.

Vad skulle hända om ett land som Frankrike gick ur?

– Det är svårt att säga. De ska också gå ur ett valutasamarbete, vilket gör det ännu krångligare. Nu tror jag inte att det kommer att hända, men visst skulle det bli komplicerat och få stora följder.

– Det finns en risk att hela samarbetet vittrar sönder.

 

Risk för verkliga konflikter

Karin Svanborg-Sjövall, vd för Timbro, ser populistpartier i Europa som vill minska den fria rörligheten som det största hotet.

– Det skapar spänningar som på riktigt ökar risken för verkliga konflikter på europeisk mark, säger hon.

I andra änden scenarierna hoppas man på ett mycket ”snällt” avtal med Storbritannien som inte innebär några stora avbrott i handeln. Och det finns starka krafter för ett sådant avtal. Alla företag som bedriver handel med Storbritannien kommer att lobba starkt för en sådan lösning.

– Det här pratet om att man ska straffa Storbritannien, att de ska bli ett avskräckande exempel, det uppfattar jag som helt ologiskt. Att införa starka handelshinder förlorar båda parter på, säger Rikard Forslid, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet.

Så – hur ser Europa och EU ut år 2021?

 

 

Foto: Thinkstock

Som en större jordbävning – så har brexit beskrivits.

Men vad händer efter det första skalvet?

Fem experter ger sina bilder av Europa och EU år 2021.

 
 
 
 
 

 Följ Aftonbladet Plus på Facebook

Brexit har beskrivits som en nia på Richterskalan. Konsekvenserna är svåröverblickbara – till och med i det korta perspektivet.

De långsiktiga scenarierna går från ett splittrat Europa där fler länder väljer att lämna EU – till ett revitaliserat EU som inte lider av några större ekonomiska konsekvenser från brexit.

Tonvikten ligger på den negativa sidan.

Misslyckat politiskt experiment

Om fem år tror Richard Haass, ordförande för Council on Foreign Relations i Storbritannien, att EU kommer att bestå av en kärna centrerad kring Tyskland, resten av länderna kommer att betraktas som ett misslyckat politiskt och ekonomiskt experiment, enligt Politico.com.

Flera experter lyfter fram risken att Frankrike lämnar EU. När brexit stod klart twittrade Marine Le Pen ut ”Seger åt friheten!” och krävde samma folkomröstning i Frankrike.

John McLaughlin, aktiv vid Merrill Center vid Johns Hopkins School of Advanced International Studies, går längre och pekar ut länder som Polen, Tjeckien, Ungern och kanske Holland som potentiella avhoppare.

”Risk att samarbetet vittrar sönder”

– Om flera andra länder följer det brittiska exemplet inom fem år, kommer det 60-åriga europeiska integrationsexperimentet – utformat för att dämpa historiska konflikter – att vara i fara, säger han till Politico.com.

Tor Borg, chefekonom på SBAB, pekar ut de nordiska länderna som tänkbara avhoppare.

– Vilka länder som står på tur är svårt att säga, men man ska nog titta på de länder som är nettobidragare men kanske befinner sig utanför den innersta cirkeln. Och då landar man i de nordiska länderna. I Östeuropa tjänar man på EU. Men Frankrike och Holland är ytterligare kandidater, säger han.

Vad skulle hända om ett land som Frankrike gick ur?

– Det är svårt att säga. De ska också gå ur ett valutasamarbete, vilket gör det ännu krångligare. Nu tror jag inte att det kommer att hända, men visst skulle det bli komplicerat och få stora följder.

– Det finns en risk att hela samarbetet vittrar sönder.

Risk för verkliga konflikter

Karin Svanborg-Sjövall, vd för Timbro, ser populistpartier i Europa som vill minska den fria rörligheten som det största hotet.

– Det skapar spänningar som på riktigt ökar risken för verkliga konflikter på europeisk mark, säger hon.

I andra änden scenarierna hoppas man på ett mycket ”snällt” avtal med Storbritannien som inte innebär några stora avbrott i handeln. Och det finns starka krafter för ett sådant avtal. Alla företag som bedriver handel med Storbritannien kommer att lobba starkt för en sådan lösning.

– Det här pratet om att man ska straffa Storbritannien, att de ska bli ett avskräckande exempel, det uppfattar jag som helt ologiskt. Att införa starka handelshinder förlorar båda parter på, säger Rikard Forslid, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet.

Så – hur ser Europa och EU ut år 2021?

Aftonbladet Min ekonomi frågade fem experter. Här är deras svar.

EU Storbritannien

 

Ämne: Efter brexit: Så blir EU och Europa om 5 år

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar