Ebola, en mycket slug falskflagg - för tvångsvaccinering el. utpressning?

06.12.2014 23:31

Ebola - Mycket slug falskflagg för tvångsvaccineringar, el. utpressning_09.pdf (2359602)

 

 

 

 

Ämne: Ebola, en mycket slug falskflagg - för tvångsvaccinering el. utpressning?

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar