"DUMSNÄLLA" MÄNNISKOR KAN INTE FÖRSTÅ POLITIK

25.11.2016 21:58

JAG SA ÅT EN SYNNERLIGEN FIN OCH VARM MEDMÄNNISKA FÖLJANDE RAKA ORD.

Du behöver aldrig tveka - du är ren inför Gud.

 

Men du kan inte i dina vildaste fantasier förstå hur jag kan vara så säker på detta. Du fattar nämligen inte att vi har en själ som har belönats/bestraffats med så kallad fri vilja. Du sitter hopplöst fast i spegeln. Du tror att du ser dig själv i spegeln - men det gör du inte!

Du ser inte din viktigaste identitet - ditt andliga medvetande - din "själ". Det enda som gäller är kärlek - och det flödar fram ur dig så tydligt. Därför VET jag att du är ren inför Gud. 

 

Gud bryr sig inte ett skit om vi tror på tomtar eller troll. Gud - förresten vi själva är en del av Gud - bryr sig bara om våra handlingar. Det är faktiskt vi själva som kommer att värdera våra livsgärningar - och så småningom välja en ny livscykel i en ny mänsklig  kropp. VILL DU VARA VÄNLIG OCH FATTA DETTA! Jag blev faktiskt lite förbannad eftersom min dumsnälla kompis inte förstår reinkarnationen.

 

Jag fortsatte av bara farten: Du är för övrigt politiskt naiv eftersom du inte kan hata. Sluta diskutera politik för det är inte ditt område. Den villkorslösa kärleken har gjort dig politiskt blind. Du kan aldrig förstå vad ont är eller hur ondska fungera - eftersom du inte kan hata. Du är hopplöst naiv. Att diskutera politik med dig gör mig bara irriterad. Vi kan diskutera vad som helst - men INTE politik. 

 

Nu hade jag tömt mina aggressioner och kände att jag gett min kompis något att tänka på.

Till min häpnad fortsatte  min dumsnälla vän att prata om politik - men nu hade han ändrat stil. Han sa - jag ska hålla käft om du fortsätter att prata om politik - jag lovar att lyssna noga. Jag blev överraskad men började samla krafter inför min kommande storpredikan.

 

SANNINGENS PREDIKAN - (till en dumsnäll kompis i Boden).

Den katolska kyrkan har varit ondskans spjutspets i över ett tusen år. Den har predikat ren satanism för människorna. Den har skrämt vettet från folk genom att hitta på religiösa spökhistorier som har förlamat mänskligheten. De har med Bibeln som vapen predikat om ett helvete där du hamnar om du inte tror "rätt". Kasta dig i backen och erkänn att du är en syndig stackare. Erkänn inga andra Gudar jämte mig. Om du inte tror rätt hamnar du i helvetet där tiden står stilla. Till och med dina barn och barnbarn hamnar i helvetet om du begår en "dödssynd". 

 

Vad är detta budskap om inte ren satanism? Sagan om djävulen och helvetet blev ett effektivt religiöst vapen för kejsare och kungar i många länder. Prästerskapet tvingade folk på knä inför makten. Massor av fantastiska kulturer krossades brutalt över hela jordens yta. Den vita mannen - med Bibeln i hand - blev hundratals miljoner människors död. Härskarna i väst stal guld och egendomar i nästan alla länder. I täten gick de katolska prästerna för att krossa kulturerna i de länder eller kontinenter som skulle "frälsas".

 

Det sataniska budskapet började så småningom ifrågasättas. Den katolska kyrkan splittrades i olika grenar. Fortfarande var det Bibeln som gällde, men den tolkades olika och vi fick många olika Biblar. Hela den "kristna världen" splittrades.  Den grekisk-ortodoxa kyrkan och den protestantiska kyrkan trängde ut den katolska kyrkan i stora delar av världen.

 

Men splittringen fortsatte. Frikyrkor växte upp som svampar ur jorden. Ännu fler varianter av Bibeln tillkom. Alla dessa nya frikyrkor trodde på att endast deras Bibel var Guds äkta ord till mänskligheten. Fortfarande var spökhistorien om djävulen och helvetet med i budskapet. Fortfarande var vi syndfulla stackare som måste falla på knä och huka oss inför en fördömande Gud. Guds domslut var fortfarande beroende på om du haft rätt religiös tro. Beskedet var detsamma - in i helvetet om du hade fel tro.

 

I denna religiösa förvirring växte jag upp. Elimkyrkan, Filadelfia, Betel, Frälsningsarmen, Jehovas Vittnen, ... det var hur många frikyrkor som helst. Frälsningsarmen var annorlunda. De tonade ner de vidrigaste budskapen i Bibeln. Där predikades aldrig om arvssynden. De fantastiska religiösa sångerna blev Frälsningsarmens glada budskap. 

 

FOLK HAR ÄNTLIGEN VAKNAT UPP UR DEN TUSENÅRIGA RELIGIÖSA MARDRÖMMEN.

Folk börjar äntligen förstå att om Gud existerar så bryr han sig inte om vi tror på religiösa myter eller vilka namn våra gudar har.

Mahatma Gandhis svar på frågan om han var hindu - speglar de nya religiösa tankar som nu förändrar världen: "Ja - det är jag. Men jag är också kristen, muslim, buddist och jude". Gandhi hävdade att de olika världsreligionerna har sina rötter i olika kulturer. Han hävdade att alla stora religioner har en gemensam nämnare - den mystiska inre värme som vi kallar kärlek. Det är detta självklara budskap som nu får folk att vakna upp. Det kan inte finnas en Gud som sorterar folk till himmel eller helvete beroende på olika religiösa uppfattningar. En sådan tro hör hemma i den religiösa stenåldern.

 

Nu har kärlekens Gud vaknat ur sin tusenåriga djupsömn. Jesus och Muhammed snurrar runt i himlen av förtjusning - det var nämligen kärlekens budskap de förmedlade till mänskligheten. Spökhistorierna om helvetet och djävulen och arvssynden - och vanvittabudskapet att Gud sorterar folk till himmel eller helvete beroende på religiös tro - håller på att släppa sitt förlamande grepp om människorna. Vi håller på att befrias från den religiösa ångest som förlamat oss i årtusenden. Därigenom har härskarna förlorat sitt religiösa vapen. Detta förändrar världen

 

NU GÖR DEN KATOLSKA KYRKAN ETT SISTA DESPERAT  FÖRSÖK.

Den katolska kyrkan försöker bilda en religiös allians i världen. Om inte detta lyckas kommer kyrkornas grepp över mänsklighetens tänkande att förloras. Motsättningarna måste skyndsamt tonas ner, men ondskans huvudbudskap måste till varje pris finnas kvar - sagan om djävulen och helvetet. Detta budskap är kärnan i den satanistiska tro som än idag predikas i stora delar av världen. Men nu utmanas denna tro av tron på en god Gud.

 

 

VAD ÄR DEN GEMENSAMMA NÄMNAREN I ALLA STORA VÄRLDSRELIGIONER?

Jesus kärnbudskap har grävts fram ur de historiska gömmorna - där framgår det tydligt vad denna nämnare är.

 

Tomasevangeliet - ett av de mest intressanta bibliska fynden i modern tid. 

Tomasevangeliet som är skrivet på koptiska, påträffades i Nag Hammadi i Egypten - 1945.   Tre delar ur detta evangelium hade tidigare upphittats i den antika egyptiska staden Oxyrhynchos. Dessa tre texter var skrivna på grekiska. De innehöll nästan identiskt samma text som texten i det koptiska Tomasevangeliet från Nag Hammadi. De tre texterna bevisar att det måste finnas en originalversion av Tomasevangeliet som skrivits på grekiska - ett original som härstammar från den allra tidigaste kristendomen. Att finna ett helt evangelium som undgått all mänsklig censur i nästan två tusen år är naturligtvis enormt sensationellt.

 

  Den romerska kyrkan hade inte lyckats komma åt att ta bort - eller lägga till - eller förfalska någonting i Tomasevangeliet från Nag Hammadi. Naturligtvis återfinns inte ett enda ord om något helvete eller om 

någon djävul i detta (114 verser långa) evangelium. Helvetet och djävulen lyser med sin frånvaro!!!

 

I Tomasevangeliet framträder Jesus som en visdomslärare. Huvudbudskapet är att Guds rike finns mitt ibland oss och inom oss själva. Genom att söka i vårt inre, kan vi nå kontakt med det gudomliga riket. När vi funnit vårt inre lyckorike - har vi funnit Gud. När vi funnit Gud försvinner automatiskt all girighet, ondska och hat. Vi har själva blivit en del av Guds rike. Detta är kärnan av Jesu budskap enligt denna tidiga version av Tomasevangeliet – en version som undkommit den katolska kyrkans censur.

 

Einsteins budskap - "Vi måste befria oss från vårt ego och omfamna alla levande varelser, naturen och hela universum i all dess skönhet", återspeglar exakt samma religiösa tänkande. Samma religiösa tro är även en hörnpelare inom buddhismen.  

      

Mahatma Gandhi speglar samma tänkande. Han ansåg att det i varje religions kärna finns sanning, förlåtelse och kärlek. Alla religioner fördömer girighet i mycket hårda ordalag. Det finns en gemensam värdegrund i alla stora religioner enligt Gandhi. Dalai Lama och tusentals andra tänkare för fram samma budskap - kärlekens budskap.


 

DEN KATOLSKA KYRKAN ÄR DET MEST MOTBJUDANDE MAN KAN FÖRESTÄLLA SIG.

Att i hundratals år tömma sin säd i pojkstjärtar är i särklass det vidrigaste en "kristen" kan göra. Precis exakt detta har ägt rum överallt i den katolska kyrkan i hela världen - under århundrade efter århundrade.

 

OMFATTNINGEN AV PEDOFILIN ÄR CHOCKERANDE!!!

Det allra mest djävulska är att den katolska kyrkan har gjort allt i sin makt för att dölja pedofilin. Men till slut började sanningen sippra fram. I land efter land efter land har den katolska kyrkans ofattbara svineri äntligen avslöjats. Lika förbannat fortsätter folk att strömma till. Människor är inte vid sina sinnes fulla bruk.

 

THE NEW WORLD ORDER - DEN KATOLSKA KYRKAN SKA BLI DEN NYA VÄRLDSORDNINGENS SUPERKYRKA. 

Den katolska kyrkans budskap är ondskan i ett nötskal. Vi ska kasta oss ner på knä  - eljest kommer våra själar att brinna för eviga tider i helvetet. Vi ska underordna oss makten. Påven är Guds sändebud på jorden - var vänlig och underkasta er. Ett sjukare budskap går inte att formulera. Det är den mänskliga ondskan som skapat den sodomistiska superkyrkan - den katolska kyrkan.

 

DETTA BUDSKAP ÄR RAKA MOTSATSEN TILL JESU SANNA BUDSKAP.

Vilket underbart budskap som Jesus förmedlade. Det är den mänskliga kärlekens budskap. Jag upprepar:

 

Huvudbudskapet är att Guds rike finns mitt ibland oss och inom oss själva. Genom att söka i vårt inre, kan vi nå kontakt med det gudomliga riket. När vi funnit vårt inre lyckorike - har vi funnit Gud. När vi funnit Gud försvinner automatiskt all girighet, ondska och hat. Vi har själva blivit en del av Guds rike.            

 

Så oändligt vackert och så oändligt sant.

Jag tycker synd om alla förvirrade predikanter. Jag tycker synd om alla miljoner människor som förgiftats med ondskans budskap under århundraden. Men den mänskliga kärleken kommer till slut att segra. Den mänskliga kärleken är nämligen Gud. Det är Gud som segrar.

 

 

VARFÖR ERKÄNNER VATIKANEN STATEN PALESTINA?

Därför att den katolska kyrkan inte kan bli morgondagens superkyrka om inte sionismen besegras en gång för alla. Sionismen är spjutspetsen av den religiösa ondska som riktas mot det judiska och det palestinska folket. Sionismen har väckt mardrömmen om "Storisrael" som omfattar enorma områden i Mellanöstern. Detta mål kan endast nås om hela Mellanöstern sätts i brand. Sionismens stormtrupper i USA är de "neokonservativa" politikerna. Det är dessa massmördare som nu äntligen är på väg att sättas på plats. Trump har ett starkt stöd av den katolska kyrkan i denna strid.

 

Dessa krafter kommer att besegras i USA. Det var de sionistiska massmördarna som organiserade terrorattacken i New York i september 2001. De var samma krafter som utförde masslakten av miljoner människor i Irak och Syrien. Samma massmördare skapade ett helvete i Libyen. Libyens välstånd var helt sagolikt. Efter sionisternas behandling av Libyen brinner landet som ett helvete. Sverige deltog aktivt i detta brutala brott mot mänskligheten. Politikerna i Sveriges Riksdag är medansvariga till massmorden. Jag ryser - den nakna sanningen är brutal.

 

TRUMPS SEGER ÄR EN SEGER FÖR FREDEN I VÄRLDEN.

Den katolska kyrkan vet vad den gör. Kyrkan har analyserat beslutet mycket noga innan beslutet togs - Vatikanen erkänner det palestinska folkets stat "Palestina". Detta var ett dråpslag mot sionismen, men för det israeliska folket poch det palestinska folket var beslutet helt underbart. Freden i Mellanöstern rycker allt närmare.

 

JA - DÄR STÅR VI NU.

En värld i fred är nära. Den sionistiska frågan existerar inte ens i öst. Netanyahu och hans sionistiska masslaktares tid i Israel är snart avslutad. De kommer att buras in på livstid - i Jerusalem. När freden mellan det palestinska folket och det israeliska folket undertecknas - passeras tröskeln in till en ny värld - ett tusenårigt fredsrike. Ett rike där "lamm och lejon betar tillsammans". Denna händelse är mycket nära förestående.

 

 HÄRMED ÄR MIN MEGAPREDIKAN SLUT - sa jag avslutningsvis.

Min kompis hade somnat. Han var omöjlig att väcka - han sov "djupsömn". Jag insåg att jag inte har en chans att få ut mitt budskap. Men vad spelar detta för roll? Det blir ju som jag skrivit lika fullt - även om ingen förstår vad som sker eller varför det sker. 

 

Brage Norin - Skogså Tankesmedja.

 

Ämne: "DUMSNÄLLA" MÄNNISKOR KAN INTE FÖRSTÅ POLITIK

Samtal med Gud

Ove Svidén | 28.11.2016

Brage du har överträffat dig själv tio-falt
med ovanstående inspirerande tros-betraktelse.
Fortsätt! Du kan ytterligare tio-falt mer: Fortsätt…

"On this day of your life
Brage and Ove, I believe God wants you to know...

...that there is a Chinese proverb: Great doubts deep wisdom.
Small doubts little wisdom.

Never stop doubting, never stop questioning, never,
ever assume you have all the answers. Having all the
answers kills the question itself; renders it lifeless --
and you, too...

Keep looking, keep seeking. Never, ever find it all.
Because when you find it all, you deny that there is
more. And there is never not more."

Love, your Friend Neal Donald Walsch…
Author of the books Conversations with God/ Samtal med Gud

Immanuel. (Jesus,kristus,messias eller vad ni vill kalla honom)

Sven | 28.11.2016

Sitat ur boken "Mästarens lära och liv" isbn:91-630-2484-5.
Människoanden behöver inte många ord, men däremot vetskap om att den är mäktig. Be därför till er allsmäktiga ande, i vetskap om dess storhet och kraft är oändlig! Så här ska ni be:
Min allsmäktiga ande, ditt namn är heligt för mig!
Må ditt rike ta sin boning i mig och din kraft utvecklas!
Min behövliga näring ge mig i dag, så att jag förstår mina felsteg och inser sanningen!
Inled mig inte i frestelse och förvirring, utan befria mig från villfarelse!
För ditt är riket i mig och kraften och kunskapen i evighet, det är visst och sant!
Boken är utgiven 1994, kan lånas på biblioteket.

Jesus/Frälsning

Maria | 26.11.2016

En sak till: En som inte är frälst är inte ren inför Gud. Då en människa fått frälsning har hon ett evigt liv, aldrig annars. Guds ord berättar detta för dig. https://gospel.jesuslever.eu/ Min hemsida. / G Maria

Sv:Jesus/Frälsning

Sven | 28.11.2016

Du är då riktigt vilseförd!

Jesus/kristendom

Maria | 26.11.2016

Jesus är ingen vishetslärare. Han är Gud, nedkommen till jorden i mänsklig gestalt för att dö en fruktansvärd död för alla människors frälsning. Jesus är inte död, för han uppstod och skall döma mänskligheten. Han sitter på Gud Faders högra sida och skall komma tillbaka och hämta de troende hem.
Skökokyrkan är den katolska kyrkan och de är INTE kristna som du skriver ovan i texten. Det är inte kristna som mördar, är pedofiler och satte igång inkvisitionen. En troende på Jesus gör INTE så..... m m./Maria

Sv:Jesus/kristendom

Sven | 28.11.2016

Lögn, han dog i Srinagar, Kashmir år 115

Sv:Sv:Jesus/kristendom

G Maria | 09.12.2016

Vem dog i K? Jesus? Jaha vet du vad som står i Guds ord?/M

Ny kommentar