Du får insikt i Polisen i Sverige och deras sk myndighetsutövning denna dag 2014-11-28

29.11.2014 19:12

Var finnes rättsstaten Sverige, var tog demokrati och rättssäkerhet vägen i Sverige? Kan vi lita på journalister/media och riksmedia/världsmedia och deras journalister(mainstream media)?

https://3.bp.blogspot.com/-nTkPFEsPrMQ/U25OnBc20uI/AAAAAAAAWFc/jUTt-M-bnIA/s1600/dan+eliasson_daneliasson_grimslov_vapen_thomas+bodstrom.jpg

 
 

bilden kommer från https://3.bp.blogspot.com/-nTkPFEsPrMQ/U25OnBc20uI/AAAAAAAAWFc/jUTt-M-bnIA/s1600/dan+eliasson_daneliasson_grimslov_vapen_thomas+bodstrom.jpg

Dan Eliasson är blivande chef för rikspolisen https://www.svd.se/nyheter/inrikes/dan-eliasson-blir-ny-rikspolischef_4119349.svd

 

I två inspelade samtal denna dag 2014-11-28 med Polisen i Sverige framgår klart och mycket tydligt att som synes har myndighetsutövarna, som bl.a. skall säkerställa att lag och rätt efterlevs i Sverige, har som synes ”egen lag och rätt” att rätta in sig i ledet efter, när allmänheten kommer i kontakt med Polisen Sveriges ”ansikte utåt” växeltelefonisterna i Polisens centralväxel!

 

Polisstaten Sverige som synes en ”stat i staten” med egna direktiv och lagar?

Som synes en ”stat i staten” med egna ”direktiv” och ”egna lagar och regler” som icke finnes laga stöd för eller sen tidigare på förhand kända förutsättningar av Sveriges riksdag beslutat sedan tidigare.

 

Du får del av skrivelsen, via pdf filen Diktaturfasoner inom Polisens växel…….. och de pdf filer som medföljde denna skrivelse av idag till bl.a. Rikspolisstyrelsens ytterst ansvarige chef och för kännedom till bl.a. justitieministern Morgan Johansson.

 

I två inspelade samtal får du själv ”döma” vad du anser ansiktet utåt växeltelefonistpersonalen och deras chefer för växeln i Stockholm, för Polisen i Sverige, ”presterar och levererar” gentemot allmänheten, vill någon skattebetalare alls bli bemött så av någon myndighetsutövare?

Du får bl.a. del av gruppchefen Anita;

Pratat med gruppchef I växeln Anita Jansson, tfn 010-564 08 02

mobil 070-202 28 90

epost adress; anita-l.jansson@polisen.se

 

Och dennes uppfattning om lag och rätt utifrån myndighetsutövande ställning, som allmänheten är i beroendeställning till.

Du hör två samtal med Polisen Sverige via dessa länkar

 

Samtal 1. 2014-11-28

Samtal 1 denna dag med Polisens växel, ca 16 minuter

Samtalet med Polisen växel i Sverige återhör Du via denna länk

 

https://ge.tt/6AYCjQ52/v/0?c

 

Du kan ladda ner mp 3 filen

Samtalet är på ca 16 minuter

 

Här kan Du förstå att något är allvarlige fel, dels inom Polisen i Sverige, inom makt- och myndighetsmissbruket i Sverige.

 

Den anställde Janina(som till slut presenterar sig med efternamn)kan inte lämna ut e-post adress eller mobiltelefon nr, vilket är styrk i samtalet.

Hennes gruppchef kommer till telefon, Anita Jansson, vägrar lämna ut e-post adressen till länspolismästaren Per Svartliden, vilket du hör tydligt, i det inspelade samtalet. Växeln har fått direktiv om att inte lämna ut Pers e-post adress.

 

 

Samtal 2. 2014-11-28

Ringer upp växeln och får tag på annan anställd i växeln, växeltelefonist Andrea, som uppger den e-post adress som tidigare vägrats lämnats ut av gruppchefen Anita.

 

Du återhör det samtalet med Andrea i Polisens växel via detta samtalet som återhöres via denna länk, men registrators epos adress hittar inte den anställde, och samtalet bryts efter ca 7 minuter. Polisens effektivitet och skyldighet enligt Förvaltningslag 4§, informations, upplysnings och vägledningsplikt är uppenbart ”helt under isen”, som synes är lagrummet icke känt alls av anställda inom Polisen, ansiktet utåt är bl.a. de anställda i Polisen Sveriges växel!

Vem bär det yttersta ansvaret för detta?????

 

Samtal nr 2 denna dag med Polisen i Sveriges växel; ca 7 minuter

Samtalet med Andrea i Polisen Sveriges växel återhör du via denna länk

 

https://ge.tt/63K8nQ52/v/0?c

 

Skall allmänheten tvingas uppge namn för att få tillgång till offentligheten, gruppchefen Anita provade den varianten i sin myndighetsutövning men fick ”svar på tal”!!!!

 

Förvaltningslag

 

Om Förvaltningslag § 4 kan Polisen läsa i HD dom T-2139-12 av datum 2013-12-27, se särskilt punkterna 18-26, där annan myndighetsutövare ”tagit sig vatten över huvudet” nämligen Försäkringskassan och den där ytterst ansvarige gd Dan Eliassons ”gäng”. HD-domen bifogas som bifogad pdf filen HD-dom skadestånd Försäkringskassan…..

 

Du läser mera via pdf filen Diktaturfasoner inom Polisen……… och de övriga bifogade pdf filerna, som denna dag Polisen/Rikspolisen fått sig delgivna.

diktaturfasoner.pdf 

Myndigheternas roll
HD-dom.pdf

 

Skrivet av: Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

Sweden

e-post voulf56@gmail.com

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56