FN-logoFN är en Rockefeller / Rothschild Institution , byggd för att vara ett  världsparlament och statligt verkställandeinstans för  Illuminati.

Jag skrev nyligen om denna kommunistiska fördumning ( Common Core ) av våra barn och ungdomar bland den redan hjärntvättade befolkningen i FN stadgan om kommunistisk "hållbarhet". Vid FNs toppmöte i Sydkorea år 2016 (kunde lika gärna ha varit i Nordkorea!), stod UNESCO:s "FN:s årtionde för utbildning och rapport om hållbar utveckling"  och här lägger de ut i detalj om att toppmötet i Sydkorea verkligen handlade om att hjärntvätta medborgarna och våra ungdomar om att vara dåliga lydiga världsmedborgare som är "hållbarhetsinriktade och för social rättvisa"Som Unesco skriver: "Utan utbildning och lärande om hållbar utveckling, kommer vi inte att kunna nå detta mål".

FN är en Luciferisk religion  - formad av Luci(fer) Trust genom att blanda Buddism och Kristus i en antikristlig totalitär hjärntvätt.

TILLÄGG

Teknokrati vävs samman med Agenda 21 som antogs av 179 stater i Rio år 1992 - 
Den stora segern för Edmund Rothschild skedde genom hans springpojke Maurice Strong för att få kontroll över mineralskatterna i världen - och genom att degradera mänskligheten till  förpackade "smarta städer" utan tillgång till naturen - baserad på den konstgjorda CO2-globala uppvärmningsteorin som lanserades av .... Edmund Rothschild (från 28:45 min. märket)

Kartan här nedan har utarbetats av FN 1994 - projektet var redo för en omröstning i Senaten - men föll när den här kartan presenterades: Reservationer och korridorer med ingen eller ytterst liten tillgång för mänskligheten. Endast de blå zonerna är för människor!! Men ICLEI arbetar aggressivt för att få den genomförd - och de passar precis in i  de luciferiska religiösa teknokraternas "urbanisering och förslavning av mänskligheten".

Agenda 21:s historia
1.Projektet grundades under Rio-konferensen 1992 - som undertecknats av 179 stats-regeringar. Det är det kommunistiska NWO samhället byggt på " hållbarhet " och urbanisering. 
2.I det 20-sidiga slutdokumentet " beslutar man att genomföra alla delar av Agenda 21 på FN-nivå. 
3. I februari 2012 
meddelade Obama-administrationen  att det bildats en  koalition som övervakas av FN för att bekämpa "klimatförändringarna". 
4. BBC 30 januari, 2012: Ett högnivåforum för global hållbarhet bildades 2010 av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moonDet är en Agenda 21 innehållande namn såsom fd Rockefeller-WHO chefen, Gro Harlem BrundtlandHögnivåforumet arbetar för en världsmiljödomstol för att regera över allt som har med miljö,  IEIA ekonomi, militär etc.att göra 
5. I ett 
EU Pressmeddelande från 25 febr. 2013: EU-kommissionär Potocnik tillkännagav inrättandet av en FN: s miljöprogramförsamling (UNEA) för att genomföra resultaten från Rio + 2000-konferensenDet nya Amerika, 4 febr. 2013:  Företagsjätten Monsanto här och här och här och här har officiellt anslutit sig till World Business Council for Sustainable Development, en grupp av mäktiga intressen, inklusive stora banker och Big Oil som täcker FN.
6. I september 2013, antogs Agenda 21 (hållbarhet)  av FN:s plenum och med mycket beröm av EU-kommissionens ordförande, José Manuel Barroso.
 

Det innebär en diktatorisk, kommunistiska urbanisering

Syftet med Agenda 21 är att samla samman människor i så kallade ECO-Cities för att kontrollera varje ord som sägs samt för att kunna indoktrinera / hjärntvätta barnen massivt i deras Luciferiska ideologin  här. 

Människorna ska leva i "smarta städer", det vill säga städer där varje detalj av människors levnad är centralt planerade delade bostäder med gemensamma kök, vardagsrum etc. Det finns en bestämd mängd av mat som levereras som GMO av Monsanto och dess likar. Människorna blir orörliga utanför sin stad. Alla nästan lika dåliga. Färre stora jordbruksföretag. Marknaden har monopol på några enstaka företag. Detta samhälle bygger på Maurice Strongs, Steven Rockefellers och Michael Gorbatjovs leninistiska Earth Charter .

Här är en smart stad: Austin, Texas

Teknokrati 8 januari 2017: Den fd generalsekreteraren för FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) Karen Christiana Figueres Olsen är den epitomi av teknokrater, där teknokrati är ett totalitärt system för ekonomisk tyranni, som drivs av FN, och förs över hela världen. 
Det mest "effektiva" medlet för samhällsstyrning, vilket inte är en lagstiftningsprocess, utan en auktoritär kontroll.

lobalisterna är "all-in" på globala städer som leder till en gränslös värld - lokala Agenda 21 . 
Detta utopiska trycks av FN och medlemmar av den globala elitenChristiana Siffror kommer att fungera som vice ordförande i styrelsen för det mycket inflytelserika globala Borgmästar-avtalet. ICLEI är det centrala FNs NGO för Agenda 21 rapporter, som skall skickas till varje kommun vart fjärde år.
   

ICLEI är - naturligtvis - finansierad genom Rockefeller Foundation samt Rothschilds agent George Soros, Rockefeller Brothers' Fund och amerikanska skattebetalare .