Dokument pekar ut hoten mot Sverige

11.06.2016 22:59

Sverige måste i framtiden stå rustade för bland annat krig, terrorism och ekonomisk brottslighet.

Det visar ett utkast till regeringens nationella säkerhetsstrategi som Svenska Dagbladet har tagit del av och som just nu cirkulerar i regeringskansliet.

Men utkastet bjuder enligt tidningen samtidigt på få praktiska lösningar på problemen.

Inom kort kommer en nationell säkerhetsstrategi att presenteras av regeringen.

Svenska Dagbladet och reportern Jonas Gummesson har tagit del av en promemoria som ska ligga till grund för strategin och som har arbetats fram av statsrådsberedningen.

Dokumenten kommer att ligga till grund för en nationell säkerhetsstrategi som inom kort ska presenteras.

Enligt promemorian står Sverige i framtiden inför fyra olika säkerhetshot. Hot mot överlevnad, demokrati, försörjning och välfärd, skriver SvD.

Det militära hotet från Ryssland ses enligt dokumentet som en försvårande omständighet i framtiden, då det behövs mer avspänning och samarbete i regionen kring Östersjön.

 

Säkerhetsutmaningar

I övrigt lyfts sex stycken "vitala och ömsesidigt påverkande nationella intressen" fram: säkerhet, samhälls-funktionalitet, välstånd, demokrati, europeisk integration och, slutligen en "normbaserad internationell ordning".

Det sista står för en blandning av folkrätt, "mekanismer" för fred och säkerhet och ett "ändamålsenligt multilateralt system".

I promemorian pekas hotbilden mot Sverige konkret ut som bland annat "utmaningar mot territoriell integritet", cyberangrepp, terrorism, organiserad brottslighet, hot mot ekonomisk stabilitet, infrastruktur och hälsa samt risken för epidemier och naturkatastrofer.

Dokumenten som SvD tagit del av pekar brett på framtida säkerhetsutmaningar för Sverige, men bjuder enligt tidningens analys, signerad Jonas Gummesson, inte på många svar om hur de framtida säkerhetslägena ska bemötas.

 

Inte matig på lösningar

Tidningen skriver vidare att det pågår en tvekamp mellan utrikes- och säkerhetsfrågor inom regeringen - något som även utkastet ska visa prov på.

I avsnittet "En gränsöverskridande dynamik" i utkastet står det enligt tidningen:

"Det finns en förnyad tilltro till FN och det multilaterala systemets möjligheter att bidra till säkerhets och utveckling."

Tidigare har Sverige inte haft någon nationell säkerhetsstrategi, endast formuleringar om säkerhet i regeringsförklaringen, utrikesdeklarationen och säkerhetspolitiska avsnitt i försvarspropositioner och Försvarsberedningens betänkanden.

Men nu är det alltså tänkt att detta ska samlas på ett och samma ställe.

 

 

Ämne: Dokument pekar ut hoten mot Sverige

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar