DI, socialdemokraterna och den statliga certifieringen av sanning och osanning – detta lovar inte gott

25.02.2017 00:14

Posted on 

https://peterharold.wordpress.com/2017/02/23/di-socialdemokraterna-och-den-statliga-certifieringen-av-sanning-och-osanning-detta-lovar-inte-gott/

 

Bästa läsare!

Det går bra för Sverige. Så bra att den socialistiska regeringen känner sig trygg i att ta nästa steg mot ett samhälle där staten skall definiera vad vi medborgare får tro på, och inte tro på.

Ett exempel på detta är finansminister Anderssons angrepp mot ”osanningar i medierna”, som t.ex. ryktet om att regeringen lånar pengar till invandring. ”Fake news” skall detta sortera in som. Finansminister Andersson – eller snart kanske titulerad som sanningsminister – anser att det är viktigt att medborgarna vet vad som är sant och fel, och att man undviker förvillande nyheter.

Även om mitt minne läcker som ett såll så hade jag ändå en stark hågkomst om att finansm… sanningsminister Andersson nämnt någonting om att den svenska massinvandringen – som blev till hyperinvandring under hösten 2015 – skulle betraktas som en investering, och att man mycket väl från regeringens sida kunde hantera probl… utmaningen genom att låna pengar. Fast mitt minnesintryck är väl falskt?

Icke!

Efter lite sökande fann jag följande artikel hos Dagens Industri. Där intervjuar man nämnda minister Andersson. [länk]

I artikeln står bland annat följande att läsa:

I stället har regeringen beredskap att öka svenska statens upplåning för att finansiera insatserna.

”Det är fullt möjligt att hantera med de befogenheter regeringen har, via en ökad statsskuld, alltså ökad upplåning”, säger Andersson.

Hon vill inte spekulera i hur stort belopp som kan behövas utöver vad som redan har aviserats, inte förrän Migrationsverket presenterat nästa prognos för migrationen till Sverige på torsdag.

För ordningens skull har jag tagit en liten skärmdump så att alla kan se var dessa förvillande falska nyheter kommer ifrån. Det vill säga ifrån den socialdemokratiska finans- och sanningsministerns egen mun:

sb-di-madga-fakenews1

Min tolkning är att myndigheterna har lånat pengar för att bedriva sin verksamhet (tillfogat likviditet), och täcka uppkomna underskott. Sedan är det en annan femma att socialisterna tar ut så mycket skatt att statskassan visar på plus. För övrigt skall det noteras att det mesta på nuvarande överskott är pengar som löntagarna betalat in för mycket (och sålunda skall återbetalas i form av skatteåterbäring).

Jag hoppas innerligt att Sveriges riksdag röstar ner socialdemokraternas förslag när det kommer framläggas. Ett parti och en minister som gör anspråk på att certifiera sanningar, och är ett riksdagsbeslut från att införa formella tankepoliser, men utan att inse att man själv är en del av problemet och en källa till desinformation, bör befrias från sitt uppdrag.

Rösta bort! Rösta rätt!

Hälsar eder Peter Harold

Ämne: DI, socialdemokraterna och den statliga certifieringen av sanning och osanning – detta lovar inte gott

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar