Det totalitära Sverige – som de flesta tror är en ”demokratisk” nation!

25.06.2016 18:23

PS:

Det för hela landet riktigt otäcka, förutom för de direkta offren för övergrepp, är att själva det faktum att myndigheter närsomhelst kan begå rättsövergrepp och att inget effektivt skydd går att få från ett rättsväsende gör att i stort sett alla går och bär på en för sig själv förnekad rädsla för att inte uppfattas som normal.  Det gör att i stort sett alla är rädda för det som inte uppfattas som normalt.  Det gör att i stort sett alla förtrycker de som inte uppfattas som normala.

På detta sätt upprätthålls ett av de mest totalitarinistiska länderna i världen, som är så extra otäckt pga de flesta ljuger för sig själva om att vi inte skulle vara vad vi är; ett totalitarinistiskt land.  Denna självlögn gör att de direkta offren för övergrepp fortsatt förtrycks av resten.  Det är rent djävulskt.  Kollektivismens diktatur som ”dödar” all verklig individualitet.  Det är som The BORG:s i Star Trek.  De som säger att motstånd är meningslöst.  Det är vad systemet försöker lära oss genom myndigheter etc.  Myndigheter är The BORG:s när de slutat ta hänsyn till det mänskliga för att enbart följa regler.

Den svenska konformiteten är en mycket stor samhällsfara.  Människor måste få exempel på att det är möjligt att inte lyda.  Samhällsfarliga myndigheter som hjärntvättar svenskar till samhällsfarlig konformitet måste få exempel på att de inte alltid kan få rätt mot den enskilde.  Rädda människor är farliga människor som inte öppet och fritt vågar förhålla sig till verkligheten.  Nationen och samhället behöver istället frimodiga människor som inte behöver vara rädda för att ständigt snubbla på en myriad bestämmelser och på omoraliska orderföljare som gör som andra beordrar dem.  Det är för övrigt alltid omoraliskt att följa order istället för att följa sin egen rättskänsla efter egen noggrann undersökning.

Om folk förstår principer, då kommer de inse att auktoriteter inte bara är överflödiga, utan också farliga.  Samhället är inte makten, den senare kan vara samhällsfarlig, som jag hävdar att den nu är.

— LegeNet Holistisk detektivbyrå, 2016-06-16 09:34.

Ämne: Det totalitära Sverige – som de flesta tror är en ”demokratisk” nation!

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar