Det svenska folket är fortfarande förgiftat av kvicksilver från amalgam

26.08.2016 22:05

Professor P.O.Glantz oredligheter –
 

Värre än KI skandalen – en ytterligare ”Världs Skandal” inom Vårdsverige

Socialstyrelsens ”mörka historia” [3] i amalgamets/kvicksilvrets efterdyningar, alltså sedan amalgamet förbjudits, och därmed Vårdsveriges del i denna ”förgiftningsskandal” kan Du läsa [4] mera om, det är en synnerligen mycket otäck bild av Vårdsverige som målas upp här.

Kommer Vårdsverige ta sitt ansvar för att varit delaktiga i att förgiftat det svenska folket och därmed åsamkat svenska folkets folkhälsa enorma problem och lidande hos svenska folket? Problem som än idag finns hos svenska folket!
 

Vem gynnas – Följ pengarna

Förmodligen ”den kriminella läkemedelsindustrin” och som synes sk samvetslösa svenska läkare och tandläkare. Hur regeringar, ministrar och riksdagen gynnats, det får granskande journalister utröna, för uppenbart är att det Super korrupta Sverige/Vårdsverige som synes ”haft fingrarna ” i syltburken, det går inte att ställa bortom all rimlig tvivel i nu läget!

Läs mer

https://newsvoice.se/2016/05/12/det-svenska-folket-ar-fortfarande-forgiftat-av-kvicksilver-i-amalgam/

Ämne: Det svenska folket är fortfarande förgiftat av kvicksilver från amalgam

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar