Det stora sociala paradigmskiftet …

28.03.2015 21:07

Vid medeltidens slut ägde Katolska Kyrkan trettio procent av marken i hela Europa!

Vilket starkt uttalande. Jämför det med det som Påven Franciskus sade vid sitt tillträde: att han företräder en fattig kyrka för fattiga människor ….

Och sen i Juli 2014 tvingades han erkänna att: Åtta tusen pedofiler finns bland Katolska Kyrkans präster, biskopar och kardinaler i Vatikanen.

Hur går ovanstående uttalanden ihop?

 

Jo, nu väntar en ny världsordning där rätten att producera pengar kommer att tas från den internationella privatägda bakkartellen och Vatikanen, och överlämnas till det som står i grundlagarna, nämligen att Staten har rätt att tillverka sedlar och utge växelmynt i ädla metaller.

Men eftersom mindre än fem procent av alla monetära transaktioner numera sker via sedelpressen måste även den korrupta handeln med ettor och nollor i bankernas datorer inkluderas i grundlagen.

Och det har inte behövt göras hitintills. Varför? Ingen medborgare har frågat efter det!
Och de ‘folkvalda’ har lärt sig att hålla tyst om saken för att inte förlora sina dolda förmåner.

Men i Filosofens blogg kan vi ju börja studera saken eller hur?

Var hittar vi då pedofilerna i Sverige?

Som i alla länder, religioner, sekter, politiska partier och små föreningar hittar vi de rikaste sexmissbrukarna i den korrupta toppjuntan i nära kontakt med kassakistan (dvs de icke öronmärkta skattepengarna). De i toppen kan köpa sig de tjänster från sina dolt belönade mellanchefer längre ned i hierarkin!

Och i Sverige är det de dolda småpåvarna i Kommunledningarna som styr det helt Komun-nist-styrda landet lagom sedan femtio års enpartivälde av öststatsmodell. Det är alltså det kommunala självstyret som måste granskas. Speciellt de riggade skenrättegångarna i förvaltningsdomstolarna, som tveksamt accepterats som ett särfall av det mutade Europeiska Rådet när Sverige blev accepterade som medlemmar i EU.

Och som f.d. Riksrevisionens modiga chef Inga-Britt Ahlenius sa i Min Sanning: Den svenska korruptionen finns i Kommunerna. Mer än så, om kritiken mot maktmissbruk kommer för nära Socialnämndens ordförande tex, så kan denne erbjuda sin socialchef ett avgångsvederlag på några miljoner för att denne ska ta på sig kritiken och flytta till en ny kommun som inte är informerade om det gyllene handslaget…

Ja, så skulle det kunna gå till, också i vår lilla ankdamm, föreställer sig en scenario-skrivande redaktör i Filosofens blogg som en försiktigt sonderande inledning till den Svenska Våren.

När kommer då de på falska grunder tvångsomhändertagna LVU/HVB- barnen hem till sina förtvivlade föräldrar, som de unga tigger om att få komma tillbaks till? När Sverige erkänt och inkluderat FN:s Barnkonvention som Lag? Ja, just det, först när det blir ett lagstadgat stöd att göra det som är bäst för barnen …  

När kan det ovanstående inträffa? Jo, den dag som svenska folket insett att det behövs en folkvald president vid sidan av den regerande konstitutionella Drottningen i den Kungliga Republiken Sverige!

Ja, och ska det gå demokratiskt till så måste två Riksdagsbeslut inväntas med ett val emellan.

Men måste vi vänta till DecemberÖverenskommelsens fräcka beslut
om ett stabiliserande nyval åt höger, först år 2018?

Eller kommer en uppretad folkopinion att kräva ett extraval dessförinnan?

Den som lever får se,
som kinesiska äldre vishetslärare har sagt i många generationer …

P.S. Grundaren av WPF, Chun Dam Master sa i sitt telefax sommaren 2001 till mig: Dear Dr. Ove Svidén, President World Peace Foundation, …
men den historien tar vi nog en annan gång, eller hur?