DET SOM ÄGER RUM I ASIEN ÖVERGÅR MÄNSKLIGT FÖRSTÅND.

04.11.2017 18:11
  • Turkiet, Georgien och Azerbajdzjan inviger en nästan ett hundra mil lång järnvägslinje mellan Kars i nordöstra Turkiet till Tbilisi i Georgien och vidare till Baku vid Kaspiska havet i Azerbajdzjan. Färjebunden tågtrafik över Kaspiska havet till Baku skapar nya förbinder till hela  Asien. Tågtransporterna från Kina når södra Europa på rekordtid. Både olje- och gaspipelines förenar de tre länderna sedan tidigare - men person och godstrafiken har äntligen fått sin egen navelsträng. Ännu en viktig pusselbit i det kinesiska megaprojektet "den nya sidenvägen" är därmed klar.
  • Saudiarabien är nu formell ägare till de två öarna Tiran och Sanafir vid Rödas Havets norra kust. Egypten sålde de viktiga öarna som ligger mitt i infarten till Akabaviken av både ekonomiska och s k  "strategiska" skäl. Saudiarabiens nya kronprins har nämligen MYCKET stora planer.
  • En mega-satsning på 500 miljarder dollar ska skapa en "industriell frizon" (NEOM) på över 25 tusen kvadratkilometer, som sträcker sig från Saudiarabiens gräns över Jordanien ända fram till Egypten. Broförbindelse mellan Saudiarabien och Egypten planeras. Hela Sinaihalvön kommer att dras in i projektet.
  • Kina satsar enormt på liknande infrastruktursatsningar i många länder - bland annat i Pakistan. Snart förbinds östra Asien via Pakistan till Arabiska havet. Därmed knyts Asien ihop med hela östra Afrika.  Landtransporter mellan Kina och Iran går i framtiden genom Pakistan.
  • Sjötransporterna från pakistanska hamnar till Saudiarabien är "raka spåret" - som att passera Medelhavet. 
  • Gigantiska pipelinesystem för transport av rysk naturgas till Kina byggs så att det knakar.  
  • Ryssland är snart framme med Turk Stream för rysk naturgas till Turkiet för vidare transport  till södra Europa.
  • I norr fortsätter bygget av Nord Stream 2 med rysk naturgas till Tyskland med oförminskad fart - trots motståndet från alla outtröttliga agenter i CIA:s gamla spindelnät i EU.
 
Världen har förändrats totalt på några få år.
För några år sedan var nästan alla länder i världen under CIA:s kontroll. Sionisterna hade total makt över CIA. Legoarmén ISIS rekryterade krigare från hela världen. Flera länder i Mellanöstern styrdes direkt av CIA/Mossad. Alla hjälpte till att bygga upp slaktararmén ISIS. Blodet forsade i Mellanöstern. Flyktingvågorna sköljde in över EU. Alla CIA:s vasallstater i EU var på ett eller annat sätt inblandade. Australien, Kanada och Storbritannien och flera länder i både EU och Mellanöstern deltog i det sataniska skådespelet - "låtsaskampen mot terrorismen". Hela Mordors imperium bombade dag ut och dag in - i flera år - ISIS ställningar i både Irak och Syrien - allt medan ISIS erövrade provins efter provins i bägge länderna. Ett sjukare skådespel går inte att föreställa sig.
 
Kalifatet blommade upp. Allt var ett verk av "den fria demokratiska världen". CIA höll i trådarna för historiens största satsning någonsin på en "muslimsk legoarmé". Om detta är det dödstyst i hela den förljugna världen - trots att många har erkänt den obehagliga sanningen. "Inte ett vapen skickades till ISIS utan CIA:s godkännande" erkände nyss en före detta minister i Qatar. Pengarna till ISIS slussades via flera länder i Mellanöstern. CIA/Mossad organiserade den jättelika operationen. Många höga politiker och militärer har bekräftat det som hela den sanna världen redan vet - ISIS är ett verk av CIA under Clintons och Obamas tid vid makten. Även Trump bekräftade sanningen under sin presidentvalskampanj. Det var extremt modigt gjort.
 
Emellertid valde Putin att hjälpa till i "kampen mot ISIS". Den förljugna världen förstummades - det var på allvar. Putin menade allvar!!! Efter tre månader var hela ISIS enorma infrastruktur i spillror - träningsläger, fältlasarett, ammunitionsdepåer - allt smulades sönder. Det blev början till slutet för "den fria världens" satsning på ISIS.
 
HELA VÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS PÅ NÅGRA FÅ ÅR.
Det kinesiska underverket smittade först av sig i Asien. I nästan hela Asien har liknande industrialiseringsvågor nu dragit igång. Receptet "den nya sidenvägen" var extremt vinnande. Den fredliga vägens politik håller på att ersätta CIA:s krigspolitik. Stat efter stat bryter med CIA och utformar nu sin egen oberoende politik. Att detta kunde ske på så kort tid är omöjligt att fatta. Hör och häpna -  sionisterna har förlorat makten!!! Netanyahu sammanfattar läget elegant - "The whole world has changed". Ryssland och Kina måste tilldelas Nobels Fredspris för sin insats för freden i världenSå kommer det att bli - även om vi får vänta något år.
 
  • Det väller fram en ström av industrialiseringsprojekt i öst. Ovan nämnde jag några få - men det handlar om en historiskt satsning utan motstycke i mänsklighetens historia. Om jag skulle nämna dem alla i skrift skulle inte en hel bok räcka. Det som händer i öst är magnifikt.
 
UTVECKLINGEN I VÄST ÄR RAKA MOTSATSEN.
USA är paralyserat och lamslaget. Storbritannien bryter sig lös från EU. En av EU:s största ekonomier Spanien är på väg att splittras. EU-projektet skakar i sina grundvalar.
 
Den sjuka världen går under. Hela den förljugna världen - "Mordors Imperium" - följer med i graven. Vi får nu själva skåda det helvete som vi skapade i många andra länder. CIA:s storsatsning på opiumfälten i Afghanistan drabbar nu ondskans centrum USA med full kraft. Terrorn drabbar oss redan skoningslöst - men det är bara början. Det är den himmelska lagstiftningen vi skådar - det du gör mot andra gör du mot dig själv.  Vi får nu skörda den draksådd vi själva sådde - så enkelt är det. 
 
DET RYGGRADSLÖSA SVERIGE.
Det var vi som med vårt stolta krigsflyg hjälpte till i kampen för "demokrati" i Libyen. Det var vi som med vapen och militär ställde upp på NATO:s krig för de "mänskliga rättigheterna" i Afghanistan. Det var vår svenska statsminister som hjälpte Ukrainas folk att skapa ett eget helvete på jorden. Det var vi som lovade alla flyktingar från Syrien att komma till Sverige och komma undan den terrorarmé - som väst skapade. Alla svenska massmedia spred lögnerna om västvärldens kamp mot terrorn. Vi utsattes för en hjärntvätt dygnet runt - år ut och år in. Vilken skam som vilar över vårt land. Vi är ett offer för ondskan.
 
Gode Gud - vad kan en ensam människa göra? Jag hörde svaret tydligt:
"Jag är vägen, sanningen och livet - följ mig".
 
 
Brage Norin - Skogså Tankesmedja.  
 

Ämne: DET SOM ÄGER RUM I ASIEN ÖVERGÅR MÄNSKLIGT FÖRSTÅND.

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar