Det sämsta alternativet är redan här

31.10.2015 14:59

Så förändrar flyktingkrisen Sverige – tre scenarier” är rubriken på en artikel kan man kalla de det av Hanna Hellquist, chef för Primes Public Affairs-grupp och tidigare statssekreterare (M) och Jonas Hellman, medgrundare av United Minds och kolumnist på Svenska Dagbladets ledarsida.

 

De listar alltså upp tre tänkbara scenarier för framtiden

Scenario 1: Slutet för det svenska undantaget

Detta scenario innebär att Sverige går samma väg som de flesta andra europeiska länder redan har gjort. De åtgärder som redan har föreslagits kommer efter en tid att följas av andra åtgärder som syftar till att mer effektivt stoppa flyktinginvandringen. För att lyckas krävs sannolikt ganska bryska tag, eftersom signalen behöver sändas att även Sverige har stängt gränsen. Det kommer att krävas mer resurser för gränsövervakning och för att jaga illegala invandrare. Bilden av Sverige som ett humanitärt föredöme kommer att naggas i kanten. Kritiker kommer hävda att de partier som står bakom åtgärderna har gått SD tillmötes. Även arbetskraftsinvandringen kommer att hållas nere och det blir svårare för människor från fattiga länder att turista i Sverige. Allt för att minimera möjligheterna att ta sig in.

 

Scenario 2: Framväxt av svenska parallellsamhällen

De åtgärder som vidtas för att hantera flyktingkrisen kommer för sent och är inte tillräckligt effektiva. Konsekvensen blir skenande offentliga utgifter. Kommuner får stora problem med att finansiera inte bara flyktingmottagningen utan även skolan, socialtjänsten, äldreomsorgen och andra åtaganden. Stadsdelar med många invandrare förslummas ytterligare och blir mer osäkra. Många flyktingar har svårt att komma in på arbetsmarknaden, vilket leder till att den informella ekonomin växer. Sverige blir mer segregerat, brottsligeten ökar, skatteintäkterna sinar. Detta är ett scenario som knappast någon önskar sig, men som ändå riskerar att förverkligas om det saknas politisk beslutsförmåga.

 

Scenario 3: Början på en ny svensk modell

Det tredje scenariot är troligen det som flest hoppas på, men på grund av politisk oenighet kan det ändå bli svårt att uppnå. För att de flyktingar som kommer ska ha en chans att försörja sig i Sverige öppnas arbetsmarknaden upp. Reformer genomförs som gör det lättare att få jobb, även för personer som saknar kvalificerad utbildning. Den breddning av rut-reformen som föreslagits kompletteras med andra åtgärder. Företagande uppmuntras som ett sätt att skapa fler arbetsgivare. Bostadsbyggande underlättas och hyreslagstiftningen ändras för att möjliggöra ökad bostadsuthyrning. Även i detta scenario blir de offentliga finanserna hårt ansträngda, men skatteintäkterna blir större än i scenario 2.

Gå in och läs mer på länken ovan!

Dessa ska vara tre olika eventuella framtider som som vi har att vänta oss. Är inte det stora problemet att vi redan befinner oss djupt i scenario 2? Det allra värsta av de tre? Jag tycker det andra är en ganska bra beskrivning över hur det ser ut nu och det är fan inte önskvärt alls!

Vi har redan kanske på gränsen skenande offentliga utgifter på grund av asylhaveriet (som både kan och kommer att bli värre). Kommuner har redan stora problem med att finansiera flyktingmottagningen och därigenom så spiller det problemet över på skola, socialtjänst, äldreomsorg med mera. Skolor läggs ner, vårdcentraler läggs ner, vårdenheter läggs ner, polisen håller på att haverera på grund av överbelastning, vi har inget försvar längre, vi har en bostadsbrist som är så akut att om man beskriver den som bara extremt akut är det årets underdrift. Och så vidare. Vi har redan många förslummade stadsdelar med många invandrare. Invandrare och flyktingar har redan svårt att komma in på arbetsmarknaden. Grymt svårt! Sverige är redan kraftigt segregerat. Brottsligheten (framför allt den grova) ökar. Hur det är med skatteintäkterna nu vet jag inte men eftersom utgifterna för asylområdet skenar så spelar det kanske inte så stor roll om det skulle vara en marginell ökning om den ändå äts upp av en veckas inflöde till Sverige?

De kostnader som Migrationsverket skissat på är ju dessutom bara de initiala kostnaderna. Sen kommer de rullas ut på kommunerna efter två år eller vad det är. Det är DÅ den riktiga krisen kommer att börja slå till! Observera börja för vad vi ser idag är nog inget mot vad som väntar. Då kommer varje kommun i Sverige att vara som Malmö med skillnaden att det inte kommer att finnas några andra kommuner som kan hjälpa till. Skicket på Malmös ekonomi är jämförbar med Greklands. Malmö får nästan 5 miljarder varje år av andra kommuner bara för att inte kollapsa. Malmös kostnad bara för försörjningsstöd (socialbidrag) är cirka 1 miljard per år! Den verkligheten kommer att vara resten av Sveriges kommuners också om några år med tillägget att inga andra kommuner kommer att kunna skicka in miljarder… Det är oundvikligt som det ser ut nu om man inte gör något.

Så scenario 2 riskerar inte att förverkligas, det HAR redan förverkligats. I alla fall från min horisont.

**********

Är sen på bollen här men kolla på den sevärda debatten och fundera på om det är så konstigt att det är som det är i Sverige, där sitter två stycken med fakta och en med känslor. Gissa vilken linje som råder i Sverige…

Varför i helvete utnyttjar man inte Tino Sanandaji och hans stora kunskaper istället för alla klåpare som används nu? Han säger att ALLA studier som finns, utan undantag, visar att det finns inga långsiktiga vinster med flyktinginvandring och att man måste sluta älta sådana myter. Sådana myter som lett till att vi nu sitter där vi sitter… Man kan ha flyktinginvandring utan att det måste ge vinst men man ska inte lura folk och säga att något är en vinst när det är en förlust! Då kommer verkligheten ifatt till slut.

tino sanandaji skakar på huvudet

På bilden ovan är han frustrerad över dumheter som strömmar ur munnen på Creutzer. Han sitter och skakar mycket trött på huvudet…

Han säger att de 70 miljarder per år som det pratas om är mer än FN:s budget för hela världens flyktingar. Lyssna på vad Creutzer säger cirka 16:20 in när volymer kommer på tal…

Kalkonrapporter och önsketänkande sågas också.

Sanandaji är en outtröttlig grävare som snokar fram jättemycket som bara postas på facebook så om ni inte följer honom på facebook så är det dags nu!

MVH

MiT

Källa: https://toklandet.wordpress.com/2015/10/29/det-samsta-alternativet-ar-redan-har/

Ämne: Det sämsta alternativet är redan här

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar