DET KNAKAR OROVÄCKANDE I BERGGRUNDEN I USA

16.05.2015 18:53

I delstaten Oklahoma har antalet jordskalv 70-faldigats under de senaste fem åren, rapporterar LA Times. Bara i fjol 2014 skedde 585 skalv med magnitud över 3,0 - mot 109 året innan. För fem år sedan var det sällan över 10 skalv per år.

 

* Michigan drabbades nyss av något oväntat - en jordbävning som skakade marken i cirka 10 sekunder. Det var den starkaste jordbävning som inträffat i Michigan på över 60 år. 
 

* Över hela USA har mystiska jordbävningar ökat explosionsartat. Norra Texas skakades nyss av - "ännu av en jordbävning". En hel serie av mindre jordbävningar har skakat området den senaste månaden!
 

* Mississippi som nästan aldrig känt av jordskalv, drabbades nyligen av två kännbara jordbävningar.
 

* Nästan samtidigt drabbades Los Angeles av en jordbävning med magnituden 3.8. Skakningarna kändes i hela "L.A. Basin". Senare samma dag drabbades även norra Kalifornien av en jordbävning.
 

* Norra Idaho skakades nyss av två jordskalv - med magnituderna 4.1 och 4.2. Detta är mycket sällsynt. Skakningarna kändes i hela nordöstra Washington och i nordvästra Montana.
 

* Efter en konferens i Seattle, där 80 forskare från hela världen samlades för att studera nya instrument för övervakning av en känd undervattensvulkan i nordvästra USA, inträffade något helt sanslöst. Dagen efter att konferensen avslutades - den 23:e april 2015 - registrerades hela 8 000 mindre jordbävningar under en 24-timmars period. Vulkanens "caldera" som expanderat snabbt genom inflöde av underjordisk magma, kollapsade plötsligt - som en ballong som plötsligt töms.  “All the alarm bells were going off”- kommenterade vulkanexperten Bill Chadwick vid Oregon State University.

 

Alarmrapporterna strömmar in: 

- "Under de senaste dagarna har det inträffat en hel serie av mystiska jordbävningar över hela USA". 

- "Antalet vulkanutbrott som pågår idag i världen är fler än antalet för ett helt år under 1900-talet". 

- "Någonting mycket ovanligt ser ut att hända just nu".

 

Den vulkaniska aktiviteten och antalet jordbävningar ökar dramatiskt i hela världen. En av de största vulkanerna i Hawaii spyr ut lava för första gången på över 30 år. I själva verket har antalet våldsamma seismiska händelser på jorden slagit alla rekord:

* En jordbävning slår Haitis huvudstad i spillror. Omkring 200 000 människor dödas omedelbart.

* En jättetsunami dränker nära en kvarts miljon människor i världen efter en enorm jordbävning utanför Indonesiens kust. Tusentals turister från massor av länder i världen omkommer.

* Ett vulkanutbrott på Island spyr ut aska som tvingar stora delar av Europas flyg att stänga flygrummet under flera veckor. Detta har aldrig hänt tidigare,

* En megajordbävning utanför Japans kust dränker närmare 20 000 japaner och slår ut flera kärnkraftsreaktorer. Världens största kärnkraftsolycka någonsin orsakades av denna jordbävning.

* Nepal skakas av en jordbävning som får delar av Himalayas bergsmassiv att sjunka cirka en meter.

 

Så här uttrycker sig en vulkanexpert:

I believe that we are going to see enormous natural disasters both inside the United States and all over the planet during the next few years.  I believe that at some point we will see natural disasters that are so dramatic that they will change the geography of nations.

 

MÖJLIGA FÖRKLARINGAR:

När temperatur i jordens atmosfär stiger påverkas även temperaturen i jordskorpan. Detta skapar termiska spänningar som triggar seismiska aktiviteter som jordbävningar och vulkanutbrott. Flera vetenskapliga rapporter har bekräftat sambandet mellan en snabb planetär upphettning och en kraftigt stegrad vulkanisk aktivitet. Lager av vulkanaska har tydligt avslöjat detta samband. Med stor sannolikhet ökar även antalet jordbävningar under perioder när temperaturen på jorden stiger snabbt. Detta samband är emellertid inte lika enkelt att bevisa. 
 

Under de senaste tolv månaderna har jordens medeltemperatur legat cirka 0,73 grader Celsius över den genomsnittliga temperaturen på jorden under trettioårsperioden 1951 - 1980. Under de senaste tre månaderna har medeltemperaturen legat hela 0,80 grader över den normala temperaturen 1951 - 1980. Jorden börjar få feber. Den planetära upphettningen har gått mycket snabbt.
 

Solens aktivitet i form av solfläckar har dalat rekordsnabbt i slutet av den innevarande 24:e solcykeln. Det märkliga är att solintensiteten inte ännu börjat minska. Trots ett minimalt antal solfläckar fortsätter solen att skina som om den fortfarande var inne i ett s k solmaximum. De första månaderna i år 2015 har solens strålning snarare ökat något. Detta är mycket överraskande. 
 

Delar av USA har under de senaste två åren drabbats av ett kallare klimat - i motsats till planeten i övrigt. Nordöstra USA har liknats vid ett "cold spot" - ett ställe där den globala uppvärmningen har uteblivit. Detta kan möjligen också orsaka en ökad seismisk aktivitet. Amerikanska kontinentalplattan riskerar att spricka om fenomenet fortsätter. 
 

Den plötsligt stegrande jordbävningsaktiviteten på många platser i USA är ett mycket allvarligt tecken. Dessa händelser tyder på förhöjda spänningar i delar av kontinentalplattan. Alla de jordbävningar som nu plötsligt skakar USA förebådar sannolikt en större och mycket mera dramatisk seismisk händelse. En megajordbävning kan vara på väg i USA.
 

Flera rapporter de senaste veckorna skyller den plötsliga ökningen av mindre jordbävningar i USA på den nya "frackingtekniken" för att utvinna olja och gas. Denna teori motsägs av flera kända vulkanexperter.
 

Framtiden kommer att ge oss facit.

 

Brage Norin - Skogså Tankesmedja.

 

Ämne: DET KNAKAR OROVÄCKANDE I BERGGRUNDEN I USA

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar