Det klimathot klimattoppmötet borde diskutera

11.12.2015 23:00

 

 

Till och med i kölvattnet på massakern i Paris den 13 november - det senaste i en rad islamistiska vansinnesdåd i USA, Frankrike, Storbritannien, Kanada, Spanien, Indien, Irak, Syrien, Nigeria med flera - fortsätter politiker att påstå att hypotetisk global upvärmning är största hotet mänskligheten står inför. I realiteten utgör fossila bränslen ett ringa hot mot människan och planeten och vintrarna dödar 20 gånger fler människor än värmeböljor.

Medan korrupta forskare försäkrat oss om att snö snart vore något som endast finns i historieböcker har Europa skakats av fem vargavintrar senaste decenniet. Tusentals dog som var hemlösa, hade undermålig värme i hemmet eller inte hade råd med den.

Det kan hända igen med långt värre konsekvenser: Miljoner desperata är på flykt undan krig, terrorism, fattigdom och förtryck.

Vart är de på väg? Mestadels till arabiska grannar, vilka börjat stänga dörren. I stället, om de inte stannar i Turkiet, åker de norrut till ett jämförelsevis extremt kallt Europa. Enbart Tyskland står inför utmaningen att hitta bostad åt upp till en miljon.

Om sibirisk luft drar in kan temperaturen i Norden och Centraleuropa som bekannt krypa ned under 30 minusgrader

Vi i norra Europa är vana vid detta. För flyktingar från områden där vintrarna är 10-20 grader mildare kan det förvandla tältläger till dödsläger.

Om man lyssnar till FN, världsledare, miljöorganisationer, klimatologer och deras media - i synnerhet klimattoppmötet - ska detta emellertid inte kunna hända. För hela 15 år sedan deklarerade tyska tidningen Spiegel: "Adjö, vinter: I Tyskland tillhör kalla vintrar nu det förgångna". Samma år menade brittiska Climate Research Unit att "barn kommer snart inte veta vad snö är för något".

Media upprepade plikttroget liknande påstående varje år tills smällkalla, snörika vintrar började slå till 2008/09. I december 2010 upplevde England sin kallaste vinter sedan 1659 under miniistiden. Under fem år ställde snökaos till det för för trafiken i Skandinavien och brittiska öarna och de två senaste drabbades nordamerikanska östkusten. Föga förvånande skyllde samma media vargavintrarna på den globala uppvärmningen.

Alla klimatfaktorer, däribland växthuseffekten, är underordnade processer i solen och dennas position i galaxen. Hela solsystemets skruvrörelse runt galaxens medelpunkt för oss med jämna mellanrum genom perioder av istider och våldsamma förändringar i planetens ekologi.

Det är en sådan vi nu befinner oss i, vilket isen på polerna och permafrost vittnar om. Perioderna mellan istiderna kallas interglaciala eller mellanistider. Den inbördes fördelningen av istider påverkas av cykler i avståndet mellan jorden och solen, jordaxelns lutning och vinkeln mellan omloppsbanans storaxel och solstånden, de sk Milankovic-variablerna.

Själva solaktiviteten ändras på kort sikt (hundratals år) enligt den celestialmekanik tyske astronomen Johannes Kepler utarbetade på 1600-talet. Planeternas gravitation, i synnerhet Jupiter och Saturnus, ger upphov till vad Kepler kallade "perturbationer". Den viktigaste av dessa är solens rörelse, med högst varierande hastighet och avstånd, kring solsystemets tyngdpunkt, kallad Bary-centrum, vilket påverkar dess elektromagnetism och strålning.

När solens medelpunkt antingen närmar sig Bary-centrum och inbromsar eller fjärmar sig densamma och accelererar blir den som aktivast, vilket kan mätas genom att räkna solfläckar. Med jämna mellanrum vänder emellertid solens medelpunkt tillbaka innan den gått runt Bary-centrum. Detta kallas onormalt L-minimum och skedde år 1632. När den aktuella solfläckscykeln tagit slut var aktiviteten i princip obefintlig fram till år 1700. Under detta så kallade Maunder-minimum ägde den ökända miniistiden rum, när Europa torterades av vargavintrar och svala, blöta somrar.

Nästa onormala L-minimum var 1811. Detta sammanföll med en precis avslutad solfläckscykel, vilket sannolikt var anledningen till att klimateffekten blev begränsad jämfört med 1632.

Nästa gång var 1990, paradoxalt nog ungefär när globala uppvärmningshysterin tog fart. Till skillnad mot 1811 sammanföll denna med ett solfläcksmaximum. Cykeln därefter toppade även den på över 170 fläckar. Den därefter, som precis avslutades 2010 var däremot den lägsta sedan 1920-talet med som mest runt 80.

När Nordatlanten var varm och solaktiviteten låg nådde den varma atlantluften inte fram till oss. Sibirisk luft kunde därför 2008-13 lättare invadera österifrån och kyla ned. Håller trenden i sig kommer en ny miniistid.

Redan nu dödar köld 20 gånger fler än värme, enligt brittiska medicinmagasinet Lancet. Detta vore nyttig lektyr för de över 40.000 byråkrater, politiker, aktivister och lobbyister som smörjer kråset i Paris varma lyxhotell och restauranger, ändlöst babblande om den globala uppvärmningens faror.

De borde betänka att Lancets studie återspeglar normala samhällen i fredliga länder. Även där dör mycket fler varje år under fyra vintermånader än åtta vår-, sommar- och höstmånader. USA upplever årligan 100.000 fler dödsfall på vintern.

Vinterdödligheten i Storbritannien är dubbelt så hög i förhållande till befolkning: 50.000 till följd av dåligt isolerade bostäder, undermålig värme och betydligt högre energikostnad, direkt till följd av klimatpolitik och sk "förnybar" el.

Flyktingarnas vinterdödlighet kan bli än större till följd av energipriserna och flyktingarnas ekonomiska situation vad gäller mat, kläder, sovplatser, sjukdomar och bostadssituationen: Tält, lastbilar och baracker utan isolering och centralvärme.

Systematisk vilseledande information om farorna med fossila bränslen, kyla och värme skapade krisen. Klimatalarmisterna bär därför skulden för de tusentals människoliv som än en eventuell sibirisk invasion i onödan kan skörda.

Internationella möten måste fokusera på mänsklighetens verkliga och omedelbara hot: Flyktingsituationen, ekonomin och arbetslösheten - samt de miljarder människor som globalt saknar tillräcklig och pålitlig energi för att genom rent vatten, avlopp, sjukhus, belysning, kylskåp och ordentligt med mat ta sig ur fattigdom, undernäring, sjukdom och för tidig död. Klimatkonferensdeltagare borde behandla följande frågor:

På vilket sätt är klimatförändringar viktigare än att skydda miljoner flyktingar som redan lider av köld? Borde konferensdeltagare fokusera på hypotetiskt framtida klimatkaos medan EU har miljoner flyktingar att ta hand om, potentiella terrorister och en potentiell vargavinter? Vilken beredskap finns för än en kontinental köldknäpp?

Det är höjden av brott mot mänskligheten att låtsas "skydda" planetens energifattiga massor från hypotetiska klimatkatastrofer i en potentiell avlägsen framtid genom att, med klimattoppmötets planerade koldioxidförbud och energiprisexplosioner, föreviga fattigdom och sjukdom som kommer döda miljoner fler imorgon.

Då effekten av toppmötets förslag ligger i linje med Obamas politik, med regimskifte, permanent krig, med hjälp av både islamska terrorister och ukrainska nynazister, och godtyckliga drönarmord, är det heller ej förvånande att han stöder den.

Klimatet ÄR en moralisk fråga: Vi måste sluta leka med människoliv och erkänna att skräckfilmsinspirerade datoranimationer inte återspeglar astronomisk verklighet - och skall därför inte styra vår energipolitik.

 

 

Länkar:
[1] https://www.larouche.se/svenska/media/Monitordec15A4_0.pdf
[2] https://www.larouche.se/svenska/media/Fysekdec15_0.pdf
[3] https://www.larouche.se/artikel/syriens-ateruppbyggnad-diskussionspunkter
[4] https://www.facebook.com/syrienstodskommitte/posts/1709673435936857
[5] https://www.syrian-scds.se/
[6] https://larouchepac.nationbuilder.com/notocop21
[7] https://www.larouche.se/gron-fascism
[8] https://www.larouche.se/nyheter/2011/05/29/svensk-rasist-bakom-klimatbluffen
[9] https://www.larouche.se/artikel/den-malthusianska-klimatbluffen-briks-mansklighetens-dodsfiende
[10] https://schillerinstitut.dk/si/2015/11/schiller-institut-resolution-til-forsvar-for-milliarder-af-menneskers-liv-nej-til-cop21-plan/
[11] https://www.youtube.com/watch?v=UWOjP-E6eOE&feature=youtu.be
[12] https://larouchepac.com/green-fascism
[13] https://www.solidariteetprogres.org/cop21-sommet-depopulation.html
[14] mailto:larouche@nysol.se
[15] https://www.larouche.se/nyheter/2015/09/23/ny-eir-rapport-avslojar-klimatbluffens-lobby


Monitor, Lyndon LaRouche, 3.12.2015

Ämne: Det klimathot klimattoppmötet borde diskutera

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar