Enligt Dublinförordningen måste du söka asyl i det första EES-land du kommer till som kan erbjuda asyl. Du kan få uppehållstillstånd i Sverige utan att leva upp till något av flyktingskälen om du klassas i gruppen alternativt skyddsbehövande eller övriga skyddsbehövande. 

– Alternativt skyddsbehövande kan vara de som flyr från ett krig men inte har råkat ut för något mer än någon annan. Att man helt enkelt riskerar att råka ut för något bara genom att vistas på ett visst ställe. De är inte flyktingar men är i behov av skydd, säger Peter Mokvist.


En migrant är å andra sidan en person som av någon anledning är permanent eller semipermanent bosatt i ett annat land. Det kan vara på grund av studier, arbete eller att man flyttar till en partner.  När man i folkmun pratar om migranter menar man ofta så kallade EU-migranter, det vill säga människor som av olika skäl tagit sig till Sverige från andra länder inom Schengenområdet.

För att som EES-medborgare få vistas i Sverige i över tre månader måste man vara arbetstagare eller egen företagare i Sverige, ha kommit till Sverige för att söka arbete, vara inskriven som student eller ha tillräckligt med pengar för sin och sina familjemedlemmars försörjning. En familjemedlem till en EES-medborgare med uppehållsrätt får också uppehållsrätt.

Peter Mokvist tycker därför att ordet EU-migrant är något missvisande, då begreppet ibland används för människor som inte har uppehållsrätt och har stannat i Sverige i längre än tre månader”, och alltså rent tekniskt sett inte alltid har rätt att vistas i Sverige.

– Tanken med EU är ju att du på ett legalt sätt ska kunna vistas i ett annat EU-land, säger han.

► LÄS MER: Räkneexempel om invandrares bidrag ett "hopkok"